Học sinh lớp 12 trường Lamar dạy các học sinh về ong tại nông trại HISD

Giữa đám cây đang nở hoa và đàn côn trùng đang xâm lấn khoảng không gian mầu xanh trong vùng Tây Nam Houston là một giảng viên trẻ nhất đang thao thao bất tận.

Trong những tuần lễ cuối cùng là một học sinh lớp 12 trường Lamar, Lisa Rollinson được mời để hướng dẫn các khóa hội thảo giáo dục cho gần hai chục học sinh tại Trung Tâm Văn Hóa về Thực Phẩm và Nông Nghiệp tại Nông Trại Mykawa.

Là một trong năm chuyên gia được chọn cho công việc này, Rollinson được vinh dự sau khi được chọn bởi Nha Nông Nghiệp Texas là một trong 12 “Health Ambassadors for a Ready Texas”. Danh xưng này nhận biết các thiếu niên nào hỗ trợ các lối sống lành mạnh.

“Em thật phấn khởi khi nhận lời mời trình bày tại nông trại Mykawa và chia sẻ kiến thức của em về ong và cách chúng cho thụ phấn,” Rollinson nói, khi nhận biết rằng nhờ giáo chức về nông nghiệp mà em có sở thích này. “Đưa học sinh vào sinh hoạt cảm nghiệm là nơi bắt đầu sự hiểu biết.”

Trung Tâm Văn Hóa về Thực Phẩm và Nông Nghiệp tại Nông Trại Mykawa là một nông trại giáo dục mà nó đưa khoa dinh dưỡng và thực phẩm vào giáo trình cốt yếu để cung cấp cho học sinh những cảm nghiệm học tập.

Nằm trong tổ chức chưa từng có Ngày Thực Phẩm và Nông Nghiệp là các buổi hội thảo xoay tròn để cho phép học sinh tìm hiểu về các khu vườn thân thiện, duy trì nước, và các chất dinh dưỡng trong các bữa ăn lành mạnh, cũng như sự quan trọng của ông và sự thụ phấn, một đề tài Rollinson nói chuyện hàng tháng tại Lamar.

Giám đốc Trung Tâm Văn Hóa về Thực Phẩm và Nông Nghiệp là Nan Cramer nói kinh nghiệm của một học sinh 18 tuổi từng là chủ tịch của “Lamar High School FFA” và giảng viên của “Cockrell Butterfly Center” đã giúp bà thích hợp với vai trò này.

“Chúng tôi muốn học sinh hiểu biết về mọi khía cạnh của việc sản xuất thực phẩm, kể cả sự chăm sóc bền bỉ các côn trùng và thú vật ở trong đất,” Cramer nói.

Nằm trong khóa của mình, Rollinson trình bày một tổ ong di động, khiến các học sinh phải ngạc nhiên và phấn khởi hỏi: “Con nào là con ong chúa?” Rollinson giải thích ảnh hưởng của các con ong chúa trên một tổ và thảo luận về giá trị dinh dưỡng của mật ong, cho học sinh thử vị ngọt của mật hoa.

Cô còn nói học sinh thu lượm các phấn hoa giả trong cánh đồng và làm bánh cho ong – một nguồn nhiên liệu của ong – dùng một hỗn hợp đỏ và trắng của bột bắp và nước mật hoa.

“Nông nghiệp thành thị thì rất quan trọng cho học sinh và cộng đồng,” Viên Chức Dịch Vụ Dinh Dưỡng Betti Wiggins nói. “Chúng tôi hy vọng có thêm sự tham dự của học sinh, các viên chức dân cử, các hợp tác viên đại học và thương mãi để chia sẻ sự cảm kích sâu xa các chương trình từ nông trại đến bàn ăn.”