Các Tân Hiệu Trưởng

Holley Mays được chọn là tân hiệu trưởng của trung tâm Neff Early Childhood Center

Holley Mays được chọn là tân hiệu trưởng của trung tâm Neff Early Learning Center. Trong 8 năm qua, bà là một giáo chức, Chuyên Gia Giáo Chức và gần nhất là Hiệu Phó của Neff Elementary, các lớp 2-5.  Bà là một tham dự viên trong các cuộc huấn luyện về lãnh đạo trong khu học chánh, gồm “Assistant Principal Candidate Development Opportunity”, “West Area Emergent Leader Cohort”, và “Principal Candidate Development Opportunity”. Bà được chọn là “Assistant Principal of the Year” (hiệu phó của năm) cho các Trường Tiểu Học Vùng Tây cho niên khoá 2020-2021. 

Bà Mays từng theo học Đại Học Houston để lấy bằng cử nhân về “Interdisciplinary Studies” và Đại Học Grand Canyon với bằng cao học về “Education Administration”.

Alexander Gonzalez được chọn là tân hiệu trưởng của trường Helms Elementary School

Alexander Gonzalez được chọn là tân hiệu trưởng của trường Helms Elementary. Ông Gonzalez khởi đầu sự nghiệp trong giáo dục là một giáo chức môn đọc sách trường trung học I cấp tại Killough Middle School trong Khu Học Chánh Alief. Năm 2014, ông là một giáo chức, trưởng phòng, và điều hợp viên cho sở “Advanced Virtual Academy” của HISD. Năm 2017, ông trở nên một Chuyên Gia Giáo Chức tại trường Hines-Caldwell Elementary trông coi IAT, LEP, và 504. Trong ba năm qua, ông là hiệu phó của trường Scarborough High School. 

Ông Gonzalez là một người sinh trưởng ở Houston và là một sản phẩm của Khu Học Chánh Houston. Ông tốt nghiệp Đại Học Houston với bằng cử nhân về “Social Studies” và bằng phụ về giáo dục và một bằng cao học về “Educational Leadership”.

Jose Cordova được chọn là tân hiệu trưởng của trường Memorial Elementary School

Jose Hilario Cordova được chọn là tân hiệu trưởng của trường Memorial Elementary School. Ông là một sản phẩm đáng hãnh diện của Khu Học Chanh Houston tốt nghiệp trường Carnegie Vanguard High School. Ông từng là hiệu phó trường Lanier Middle School trong hai năm qua. Ông khởi đầu sự nghiệp với HISD năm 2014 là một giáo chức về môn xã hội học tại trường Welch Middle School. Ông được chọn là “Beginning Teacher of the Year” (giáo chức năm đầu) của Học Khu năm 2015. Sau đó ông chuyển đổi là một giáo chức và quản trị viên tại trường Lanier Middle School.

Ông Cordova có bằng cử nhân của Đại Học Texas ở San Antonio và một bằng cao học của Đại Học Texas ở Arlington.