HISD chuẩn bị trở lại học diện đối diện cách an toàn cho mọi học sinh

HISD sẽ cung cấp việc học diện đối diện năm ngày một tuần cho mọi học sinh vào niên khoá tới, và những chuẩn bị cho việc trở lại lớp an toàn và lành mạnh thì đã tiến hành.

Việc học diện đối diện thì vô cùng quan trọng cho sự phát triển và thành công của học sinh cũng như giải quyết sự mất mát học hành vì liên quan đến đại dịch. Để bảo đảm sự an toàn học diện đối diện, HISD tiếp tục hợp tác làm việc với các viên chức y tế và giáo dục.

“Là tổng giám đốc và cũng là cha của hai đứa con đã ghi danh và sẵn sàng đến lớp học HISD vào mùa thu này, tôi có thể hứa với quý vị rằng chúng tôi đang thi hành đủ mọi thứ có thể trong HISD để bảo đảm mọi học sinh được an toàn, lành mạnh, và sẵn sàng để học hành,” Tổng Giám Đốc Millard House nói.

Để bảo đảm một sự chuyển tiếp an toàn, học khu sẽ vẫn duy trì các thể thức sau đây:

  • Khuyên các học sinh, nhân viên, và khách hãy ở nhà khi đau ốm
  • Cung cấp các khẩu trang theo yêu cầu và cho phép được đeo trong trường và cơ sở nhưng không đòi buộc theo lệnh của tiểu bang
  • Giữ lại các tấm chắn bằng kính
  • Lau chùi và khử trùng mọi trường và cơ sở mỗi tối
  • Giới hạn sự thăm trường chỉ dành cho những ai có hẹn trước

Thông tin chi tiết sẽ được cung cấp trong những tuần tới khi chúng tôi công bố kế hoạch trở lại trường cho niên khoá tới.

Kế Hoạch Thông Tin Bệnh Tật của HISD – một tài liệu sống động để chi phối các thể thức về sức khỏe và an toàn trong trường hợp y tế khẩn cấp – sẽ được chính thức vô hiệu hóa vào ngày 2 tháng Tám. Tuy nhiên, Tiểu Ban Kế Hoạch Thông Tin Bệnh Tật, một nhóm đa chức năng đã hình thành kế hoạch này, sẽ tiếp tục họp thường xuyên để theo dõi tình hình địa phương và sự hướng dẫn y tế công cộng.

Ngoài ra, 15 ngày học thêm đã được đưa vào niên khoá 2021-2022 để giúp giải quyết những khoảng cách học hành là hậu quả của đại dịch COVID-19.

Những ngày này được thêm vào lịch sau khi có các ý kiến của các giáo chức, phụ huynh, học sinh, và chuyên gia giáo dục, cũng như các kết quả bài thi tiểu bang STAAR cho thấy sự thất thoát học hành vì đại dịch này.

Những ngày này đem cho HISD cơ hội để giải quyết nhu cầu học vấn của học sinh và sử dụng các nguồn năng được thiết kế để giúp học sinh hăng hái tham dự lại việc học và lấy lại kiến thức. Với việc để ý đến sự cải tiến kết quả học sinh, ban quản trị học khu cũng đang thành hình các kế hoạch để giảm thiểu thời gian học bị mất và gia tăng thành tích giáo dục.