Một cái nhìn vào các thể thức ‘Ready, Set, Go’ với chuyến thăm trường Memorial ES

Vào hôm thứ Ba Tổng Giám Đốc Khu Học Chánh Houston Millard House cùng với các viên chức học khu được nhìn thấy khởi xướng an toàn “Ready, Set, Go” hoạt động tại trường Tiểu Học Memorial.

Kế hoạch “Ready, Set, Go” là để cung cấp cho học sinh, gia đình, nhân viên, và cộng đồng một môi trường an toàn để học diện đối diện với các thể thức gồm sự đòi hỏi đeo khẩu trang trong mọi cơ sở HISD, thường xuyên khử trùng các tiết diện, các địa điểm chủng ngừa Covid-19, thử nghiệm và khoảng cách thể lý.

Chuyến đi bắt đầu với ông House gặp Hiệu Trưởng Jose Cordova và nhóm quản trị đi thăm các lớp, và nhìn thấy các khẩu trang trên mặt học sinh, và các trạm khử trùng trong các lớp.

“Chúng tôi có thể thi hành kế hoạch này như một nhóm, và giúp cho các trường luôn mở cửa, và chúng tôi không cần gì hơn là giữ các trường mở cửa cho các em trong Khu Học Chánh Houston,” ông House nói về kế hoạch “Ready, Set, Go“.

Một trong những cao điểm của chuyến đi gồm “Student Health Isolation Pod” (SHIP – phòng cô lập). Phòng SHIP được dùng như một phòng phân loại và cô lập cho trường hợp học sinh bị hồ nghi COVID. Phòng SHIP là cách để giúp cho sự an toàn khi học sinh nào có triệu chứng COVID thì được đưa vào phòng SHIP để thẩm định thêm nữa. Nếu được xác định là học sinh này cần được thẩm định, y tá trường sẽ gọi giám hộ đến đón học sinh về. Một khi học sinh được đưa về nhà, họ cần có một thử nghiệm COVID tiêu cực và một ghi chú của bác sĩ là họ có thể trở lại lớp. Phòng SHIP là một phần của sự hướng dẫn của CDC được bắt đầu từ năm trước và rất hữu hiệu theo Quản Lý Dịch Vụ Y Tế và Sức Khỏe Myrna Garcia.

“Tuy 18 tháng qua có nhiều thăng trầm dữ dội cho mọi người chúng ta, chúng ta phải tiếp tục cùng nhau tiến bước để vượt qua thời gian nhiều thử thách này,” y tá Elva Acosta nói. “Chúng ta phải thi hành các quy tắc an toàn ngay từ đầu để đặt ra một chiều hướng cho phần còn lại của niên khoá. Đeo khẩu trang và thường rửa tay ngay từ ngày đầu.”

Ông Cordova nhiệt thành có các hoạch định lớn cho năm đầu ông làm quản lý trường Tiểu Học Memorial với việc giữ an toàn trước hết.

“Sự an toàn là ưu tiên một của tôi là một hiệu trưởng, và cũng giống như các hiệu trưởng khác của HISD,” ông Cordova nói. “Chúng tôi biết rằng các học sinh không thể học hành trừ khi các em được khỏe mạnh về thể chất, xã hội và cảm xúc, ở trường Memorial đây cũng như mọi trường HISD, chúng tôi bảo đảm rằng sự an toàn thì ở tuyến đầu mọi quyết định mà chúng tôi thi hành.”