Tổng giám đốc hứa có những quyết định dựa trên dữ kiện có lợi nhất cho học sinh, gia đình

Tổng Giám Đốc Millard House II đánh dấu ngày đầu tiên của ông trong Khu Học Chánh Houston bằng cách đi thăm các trường, chào đón học sinh trở lại và hé nhìn vào các lớp để xem các em học hành.

Nhưng trạm dừng đầu tiên của ông – tuy không trong lịch trình chính thức – đã có ý nghĩa đặc biệt.

“Khi tôi đưa con lớp bốn của tôi đến trường sáng nay, nó nói với tôi, ‘Bố ơi, con thấy cồn cào trong bụng’,” ông House nói, khi đề cập đến một chuỗi cảm xúc của nhiều học sinh khi chúng khởi sự niên khoá mới giữa cơn đại dịch. “Điều đó dễ hiểu.”

Ông House kể câu chuyện này trong khi nói với một nhóm thông tín viên và các viên chức học khu đang tụ họp tại trường Tiểu Học Parker trong cuộc họp báo vào ngày khai giảng của HISD.

Trong khi khu học chánh cung cấp sự giảng dạy diện đối diện năm nay, hàng ngàn học sinh trở lại lớp vào hôm thứ Hai – một số là lần đầu tiên trong gần 18 tháng. Các thể thức an toàn được gia tăng, gồm phải đeo khẩu trang ở bên trong nhà và khử trùng thường xuyên cơ sở và xe buýt, ở tại chỗ để giúp trì trệ sự lan tràn của biến thể Delta COVID-19.

Ngoài sự giảng dạy diện đối diện, khu học chánh còn cung cấp một lựa chọn học ảo vào mùa thu này cho các học sinh dễ bị tổn thương nhất – các em 11 tuổi trở xuống và dễ bị tổn thương miễn nhiễm.

“Các gia đình đang nhìn đến chúng tôi như một hệ thống học đường nơi an toàn,” ông House nói khi ông thảo luận về sự quan trọng của việc tuân theo các thể thức an toàn và cung cấp cảm nghiệm an toàn cho mọi học sinh. “Chúng tôi có thể bảo đảm với các em đó là những gì họ thấy.”

Trong suốt cuộc họp báo, ông House nhấn mạnh đến sự quan trọng của việc cung cấp sự hỗ trợ về xã hội và cảm xúc cho học sinh, nhiều người bị trực tiếp ảnh hưởng bởi cơn đại dịch đang tiếp diễn.

Để củng cố sự hỗ trợ đó, ông nói, HISD mở rộng sở “Wraparound Services”, ấn định tối thiểu một chuyên gia cho hầu như mỗi trường để giúp đưa học sinh đến các nguồn năng trong cộng đồng.

HISD còn khởi sự chương trình “Pet Assisted Wellness Support” — PAWS — dùng các con chó để giúp cho nhóm đáp ứng với sự khủng hoảng trong công việc giải quyết chấn thương và sức khỏe tâm thần của học sinh và nhân viên. Chương trình này được điều hợp bởi sở Cảnh Sát HISD và sở “Social and Emotional Learning”.

Khu học chánh còn tham gia chương trình “Souper Bowl of Caring” để mở 50 nhà ăn khẩn cấp trên toàn học khu để bảo đảm các gia đình có được thực phẩm khi cần.

“Chúng tôi chú trọng đặc biệt đến sự thành công học vấn,” ông House nói. “Nhưng chúng tôi biết học sinh không thể thành công nếu các nhu cầu căn bản của họ, và của gia đình, không được đáp ứng.”

Khi học khu tiếp tục chống với sự thiếu hụt giáo chức, ông House còn nhận xét về quyết định của ông khi đưa các giáo chức văn phòng trung ương đến các lớp học môn chính trên toàn học khu để bảo đảm mọi học sinh khởi sự niên khoá với các giáo chức thay thế trong các lớp chính.

Ông tổng giám đốc còn thảo luận về sáng kiến chủng ngừa bằng cách cung cấp tiền thưởng cho những nhân viên nào đã chủng ngừa. Trong khi chờ đợi Nha Giáo Dục Texas phê chuẩn, nỗ lực này được đề ra để bảo vệ giáo chức và cả học sinh.

Ông House còn yêu cầu cộng đồng hãy chờ đợi tin mới về tiểu ban “2021-2022 Capital Planning Steering Committee” sắp được khởi sự của học khu – đó là một nhóm công dân độc lập được giao cho nhiệm vụ cung cấp ý kiến phản hồi và sự hướng dẫn khi HISD dự định giải quyết gần $5 tỉ trong sự bảo trì bị trì hoãn.

Khi ông kết thúc nhận xét, ông House nhắc nhở nhóm này rằng bất kể các thách đố, niên khoá này còn đầy những hứa hẹn. “Chúng tôi có cơ hội để có sự trắc ẩn mãnh liệt trong khi còn khơi dậy nơi học sinh sự yêu quý học hành,” ông House nói. “Là tổng giám đốc, tôi hứa mọi quyết định sẽ được dựa trên dữ kiện và dựa trên các lợi ích tốt nhất của học sinh và gia đình.”