Tổng Giám Đốc House đến thăm các anh hùng chăm sóc sức khỏe tương lai tại trường DeBakey HS

Thu mình dưới bóng của trung tâm y tế lớn nhất thế giới, trường “DeBakey High School for Health Professions” là trường magnet y khoa của học khu, nơi đây học sinh có thể tìm hiểu thêm về nhiều con đường ngành nghề liên quan đến lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, từ những lựa chọn giường bệnh thông thường cho đến ngành lập pháp.

Các học sinh như Cindy Choi, Paul Daniel, Caitlyn Davies, và David Dzul, tất cả là học sinh lớp 12, đã hướng dẫn ông Tổng Giám Đốc Millard House đi thăm trường này, mà nó mở cửa cơ sở hiện đại, rộng 194,000 bộ vuông, trị giá $65 triệu ở phía tây của Trung Tâm Y Tế Texas vào năm 2017.

Ông House đến thăm trường này vào ngày thứ hai của niên khoá 2021-2022. Khi đại dịch toàn cầu tiếp tục là tiêu đề, học sinh trường DeBakey đang chuẩn bị là thế hệ kế tiếp của các chuyên gia chăm sóc sức khỏe.

“Tôi có cơ hội để thực sự hiểu được những gì đang cung cấp ở trường DeBakey đây,” ông House nói. “Điều hiển nhiên là sự làm việc cực nhọc và chuẩn bị của học sinh thì phù hợp với các cơ hội dành sẵn cho các em ở trường này. Tôi thực sự hy vọng rằng các cơ hội đó tiếp tục phù hợp với các mơ ước của các em.”

Một trong những cơ hội được cung cấp là cơ hội tốt nghiệp với Chứng Chỉ Phụ Tá Y Tế Điều Dưỡng – không tốn phí cho các em.

“Thật là một cơ hội tốt đẹp mà HISD cung cấp, không tốn phí cho chúng em,” Dzul nói.

Là một học sinh lớp 12 trường DeBakey, Dzul là một học sinh thế hệ đầu tiên trong HISD, và đã từng theo học trường magnet y khoa này trong bốn năm. Em dự định theo đuổi ngành y, cũng như sự lưu tâm đến lĩnh vực chính trị.

“Em thấy có sự ưa thích và một đam mê y khoa đến từ một gia đình lợi tức thấp, thế hệ thứ nhất,” Dzul nói. “Luôn luôn có sự giằng co để tìm kiếm người cung cấp và làm thế nào để có được sự chăm sóc sức khỏe, do đó theo học trường DeBakey thực sự đã giúp em hiểu lĩnh vực này và sự làm việc bên trong của nó. Do đó, biết về cộng đồng này biết về những gì ảnh hưởng đến chính sách công công thì chắc chắn là một trong những đam mê của em.”

Với một học sinh lớp 12 khác, Caitlyn Davies, trường DeBakey cung cấp một cơ hội để dàn trải một nền tảng vững chắc cho đại học.

“Chúng em được ban cho những cơ hội này ở tuổi rất trẻ, do đó khi chúng em lên đại học, chúng em đã đi một bước trước,” Davies nói. “Chúng em có lợi điểm là được học mọi điều này sớm hơn.”

Địa điểm của trường—chỉ một vài bước cách các bệnh viện hàng đầu trong Trung Tâm Y Tế Texas – đem cho học sinh cơ hội độc đáo vì có cái nhìn vào bên trong thế giới y khoa, cung cấp một “chuỗi rộng lớn cái nhìn sâu sắc” theo Paul Daniel.

“Sau khi trải qua ba năm, em đã thấy trường này chuẩn bị em như thế nào và đã giúp em đi thẳng đường, nên em có thể có được một ngành nghề tốt trong tương lai,” Daniel nói. “Kinh nghiệm của em ở trường DeBakey—cũng như các kinh nghiệm bên ngoài mà nó cho phép em có được—đã hình thành ý tưởng của em về tương lai.”