Đài KHOU làm ngạc nhiên trường Shadowbriar ES với ngân phiếu $11,000

Nằm trong chương trình “Education Station” của đài KHOU, đài tin tức này đã tặng cho hiệu trưởng Trường Shadowbriar Elementary là ông Mark Saumel với một ngân phiếu $11,000 trong một nghi thức đầy ngạc nhiên vào sáng thứ Tư.

“Đó là một cách đài KHOU đền đáp và giúp đỡ các nhu cầu giáo dục của học sinh Houston” KHOU nói trong một tuyên bố.

Trường Shadowbriar Elementary là một phần của các trường magnet STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics) của HISD. Năm trước, KHOU đã hợp tác với trường Atherton Elementary.

Theo đài KHOU, nằm trong kế hoạch “adoption” gồm các đồ án làm đẹp trường, các sinh hoạt ảo/trong trường, các cơ hội dìu dắt, và tặng tiền. Nhân viên KHOU sẽ làm việc với ông Samuel, và các hiệu phó là Michelle Henson và Natasha Triplett.

“Điều này sẽ thi hành những việc lạ lùng cho học sinh của tôi,” ông Samuel sững sờ nói khi nhận tấm ngân phiếu bởi Chita Johnson của KHOU, Giám Đốc KHOU về Local Programming & Community Marketing Dale Locket , và Chuyên Gia Đồ Án của KHOU Millicent Coins. “Trở lại trường sau đại dịch hay trong đại dịch, khi tôi nghĩ về các đồng phục cho đến kỹ thuật và phản ứng về xã hội/cảm xúc điều này sẽ thực sự giúp chúng tôi gia tăng kết quả của học sinh.”