Dịch vụ “Wraparound Services” của HISD hỗ trợ học sinh, gia đình

Hiệu trưởng trường Tiểu Học Wesley là Thomas Cotter hãnh diện hướng dẫn Tổng Giám Đốc HISD Millard House đến Trung Tâm Phụ Huynh của trường này vào ngày khai giảng. Các người quan sát gồm Dân Biểu Texas Sheila Jackson Lee, Ủy Viên Giáo Dục HISD Kathy Blueford-Daniels, và Phó Tổng Giám Đốc Rick Cruz.

Các phần tử của nhóm “Wraparound Services” cũng có mặt ở đó, gồm Trưởng Điều Hành Dịch Vụ Hỗ Trợ Học Sinh Candice Castillo, Huấn Luyện Viên “Wraparound Services” Kyanna Ferguson, và Quản Lý Wraparound cho vùng phân bổ Booker T. Washington là Francisco Rivera.

Dịch vụ “Wraparound Services” của HISD cung cấp sự hỗ trợ ngoài học vấn cần cho học sinh được thành công ở trong trường, gồm sự truy cập các chuyên gia về sức khỏe tâm thần và thể xác, thực phẩm, chỗ ở, và nhiều điều khác.

Năm nay, 50 phòng thực phẩm khẩn cấp sẽ thành lập và hoạt động trong suốt năm. Các phòng thực phẩm này sẽ mở cửa cho học sinh và gia đình nào cần các tiếp liệu vệ sinh, lau chùi, học cụ, và các thứ cần thiết khác.

HISD đang hoạt động dể cung cấp cho mọi trường một chuyên gia “wraparound service” mà công việc của họ là trợ giúp các gia đình với mọi thứ cần thiết để giúp học sinh và đảm bảo các em sẵn sàng học hành.

Quản Lý Rivera thật phấn khởi về việc phân phát cặp đựng sách xảy ra trong trường Booker T. Washington High School vào thứ Bảy, 21 tháng Tám. Hơn 750 cặp đựng sách được tặng bởi “HISD Community Partners”, cùng với các thẻ tặng quà, và chủng ngừa. “Chúng tôi muốn học sinh sẵn sàng cho ngày khai giảng,” ông Rivera nói. “Như quý vị có thể thấy từ Trung Tâm Phụ Huynh tại Wesley đây, chúng tôi có đủ loại tiếp liệu, kể cả thực phẩm, và ngay cả sách vở.”

Để hưởng các dịch vụ này, mọi học sinh hay phần tử gia đình cần làm là điền đơn “Student Assistance Form” trên mạng Wraparound Services, và một thành viên của Nhóm “Wraparound Services” sẽ liên lạc với họ.

“COVID-19 thực sự là một thách đố, nhưng thật tốt để đích thân trở lại trường,” HLV Ferguson nói. “Các học sinh cần nhìn thấy những người lớn dễ mến, lưu tâm ở trường hàng ngày.”

Mục tiêu là để tăng cường cho học sinh bằng cách đầu tư toàn thể đứa trẻ và tối đa hóa kết quả học vấn bởi dành riêng các nguồn năng cho các nhu cầu ngoài học vấn. Nhóm “Wraparound Services” thì kiên định trong viễn ảnh của họ khi xây dựng những tương quan, hợp tác với các người lưu tâm chính yếu, và phát triển các hệ thống hỗ trợ vững mạnh. Hãy vào trang mang HISD Wraparound Services và liên lạc với họ để tìm hiểu thêm.

Wraparound có kết quả. Wraparound thay đổi cuộc đời. Wraparound lấy đi các trở ngại giữa học sinh và các kết quả học vấn.