HISD chọn chánh văn phòng

Wanda Paul, một viên chức kỳ cựu về hoạt động thương mãi và sinh trưởng ở Houston, được chọn là chánh văn phòng của Khu Học Chánh Houston. Bà Paul bắt đầu vai trò mới vào ngày 20 tháng Chín.

Với một sự nghiệp trải dài hơn ba thập niên, bà Paul đem một kinh nghiệm dồi dào vào HISD, kể cả việc phục vụ là chánh văn phòng cho các trường ở Texas và Florida.

Gần đây nhất, bà có bốn năm là chánh văn phòng cho Khu Học Chánh Palm Beach County ở Florida. Trong vai trò này, bà trông coi hơn 1,700 nhân viên, 187 trường, và một ngân sách vốn là $63 triệu. Bà còn thực hiện một chương trình để theo dõi việc sử dụng năng lượng tốt hơn và giảm bớt phí tổn về tiện ích. Trước khi đến Florida, bà Paul phục vụ bốn năm là chánh văn phòng của Khu Học Chánh Dallas.

Bà khởi đầu sự nghiệp trong các trường công lập của HISD, làm việc trong nhiều vai trò hoạt động và cơ sở ở trong HISD và sau này trong Khu Học Chánh Spring Branch.  

Bà Paul còn phục vụ trong vài vai trò lãnh đạo trong sự nghiệp khi ở Quân Đội Hoa Kỳ. Bà Paul có bằng Cử Nhân về Chính Phủ của Đại Học Texas năm 1986, một bằng Cao Học Giáo Dục của Đại Học National-Louis năm 1994, và một bằng Cao Học Quản Trị Thương Mãi của Đại Học St. Thomas năm 2005. Bà còn tốt nghiệp học viện “Atlantic’s National Superintendent’s Academy” năm 2019.  

Là chánh văn phòng của HISD, bà Paul sẽ hướng dẫn hơn 6,000 nhân viên từ các sở chính yếu, gồm chuyên chở, dinh dưỡng, xây cất, và cơ sở. Việc giám sát của bà gồm cả một đội xe buýt 1,000 chiếc, hoạt động thực phẩm phục vụ hàng ngàn bữa ăn mỗi ngày, một chương trình bông phiếu xây cất $2.1 tỉ, và việc bảo trì 30 triệu bộ vuông cơ sở trong hơn 300 kiến trúc lan rộng.   “Kinh nghiệm rộng rãi của bà Paul trong các trường công lập cộng với lòng yêu mến quê nhà Houston cũng như đam mê giáo dục làm cho bà trở nên ứng viên tốt nhất cho chức vụ này khi chúng tôi đưa khu học chánh lên mức độ kế tiếp,” Tổng Giám Đốc HISD Millard House II nói như thế.