Tổng Giám Đốc HISD tổ chức cuộc họp chung để xin ý kiến cộng đồng

Trong một chuỗi cuộc họp công cộng, Tổng Giám Đốc Millard House II sẽ xin ý kiến của phụ huynh, nhân viên, và các phần tử trong cộng đồng về tương lai của Khu Học Chánh Houston.

Các cuộc họp công cộng này sẽ được tổ chức trong toàn học khu bởi chín ủy viên của Ủy Ban Giáo Dục, với các cuộc họp đặc biệt cho các học sinh Giáo Dục Đặc Biệt và các phần tử PTO, cũng như một cuộc họp ảo. Mục đích của các cuộc họp này bắt nguồn từ kế hoạch “90 Day Plan” của Tổng Giám Đốc House mà trong đó ông tuyên bố là cần phải lắng nghe cộng đồng về các vấn đề liên quan đến khu học chánh.

“Khi tham gia cộng đồng HISD, điều thiết yếu là tôi phát triển một mối quan hệ đầy tin tưởng và hợp tác với các phụ huynh và những người lưu tâm,” ông House nói. “Điều này bao gồm sự làm việc đích thực với dân chúng và các tổ chức mà theo truyền thống họ bị bỏ quên trong sự chia sẻ lãnh đạo và quy trình nuôi dưỡng cộng đồng. Chúng tôi sẽ làm việc để hỗ trợ các quyền lợi của họ thay mặt cho học sinh và chứng tỏ rằng mọi tiếng nói đều quan trọng trong việc tìm ra các phương cách để tạo được sự khác biệt đầy ý nghĩa.”

Các cuộc họp sẽ được tổ chức tại các địa điểm và thời gian dưới đây:

  • Sterling High School (11625 Martindale)              15 tháng Chín    5g30 – 6g30 chiều
  • Họp Ảo                                                                   20 tháng Chín    6g00 – 7g00 tối
  • Heights High School (413 East 13th)                     22 tháng Chín    5g30 – 6g30 chiều
  • Chavez High School (8501 Howard)                      23 tháng Chín    5g30 – 6g30 chiều
  • Carnegie Vanguard High School (1501 Taft)         27 tháng Chín    5g30 – 6g30 chiều
  • Westbury High School (11911 Chimney Rock)     28 tháng Chín    5g30 – 6g30 chiều
  • Bellaire High School (5100 Maple, Bellaire, TX)   30 tháng Chín    5g30 – 6g30 chiều
  • Sharpstown High School (7504 Bissonnet)          01 tháng Mười  5g30 – 6g30 chiều
  • Lamar High School (3325 Westheimer)                04 tháng Mười  5g30 – 6g30 chiều
  • Washington High School (4204 Yales)                 06 tháng Mười  5g30 – 6g30 chiều

Để phù hợp với các thể thức về sức khỏe và an toàn của học khu, khoảng cách thể lý sẽ được tuân theo, và khẩu trang sẽ được yêu cầu mọi lúc trong các cuộc họp công cộng.