HISD hợp lý xếp đặt các tuyến đường xe buýt để cải tiến dịch vụ giữa sự thiếu hụt tài xế trên toàn quốc

Sở Chuyên Chở đang trong tiến trình xác định học sinh đi xe buýt trong các học sinh đủ điều kiện và bỏ bớt các trạm dừng không sử dụng khi sở này hoạt động để cải tiến dịch vụ chuyên chở giữa sự thiếu hụt tài xế ảnh hưởng đến các khu học chánh trên toàn quốc.

Để đảm bảo mọi học sinh được chuyên chở đến trường và từ trường về nhà, một số tài xế tổng hợp hay nối tiếp các tuyến đường. Trong khi điều này đảm bảo dịch vụ xe buýt, nó có thể gây ra sự chậm trễ vì kéo dài.

Những học sinh nào trên tuyến đường xe buýt được dự đoán đến trễ thì phụ huynh được thông báo qua tin nhắn điện thoại. Những câu hỏi và sự lưu tâm được nộp trên mạng qua trang HoustonISD.org/Letstalk.

“Mục tiêu của chúng tôi là để bảo đảm mọi học sinh được chuyên chở an toàn và bền bỉ đến trường và về nhà hàng ngày,” Tổng Quản Lý Dịch Vụ Chuyên Chở John Wilcots IV nói. “Không may, khả năng đáp ứng mục tiêu đó thì liên tục bị trở ngại bởi nạn thiếu hụt tài xế trên toàn quốc cộng với những chỗ trống vì đại dịch.”

Sự thiếu hụt tài xế thì không riêng cho HISD, theo một cuộc thăm dò toàn quốc được thi hành bởi “National Associations for Pupil Transportation” và “State Directors of Pupil Transportation Services” và “National School Transportation Association”.

Hơn một nửa số trong 1,500 người trả lời từ khắp quốc gia đã diễn tả sự thiếu hụt tài xế là “trầm trọng” hay “thất vọng” và gần hai phần ba cho biết sự thiếu hụt tài xế là lưu tâm số một của họ. Hơn ba phần tư cho biết sự thiếu hụt tài xế xe buýt ngày càng tệ hơn.

Hiện nay, HISD có 552 tài xế hoạt động, tất cả đều được ấn định cho một tuyến đường thường trực. Có thêm 117 ứng viên “thuê trước” họ đang được thẩm định khi hoàn tất sự huấn luyện và lấy các bài thi để lấy bằng. Khu học chánh tiếp tục tích cực tuyển mộ và tổ chức tìm việc hàng tháng với mục đích là lấp đầy những chỗ trống còn lại và thành lập một đội ngũ khoảng 50 tài xế thay thế.

Là một phần của sự tuyển mộ, HISD trả $18 một giờ với sự bảo đảm mỗi tuần là 25 giờ – một trong những tiền lương cao nhất cho tài xế xe buýt trong vùng – cũng như được huấn luyện CDL miễn phí, được tham dự  “Teacher Retirement System”, và bảo hiểm sức khỏe, răng và mắt. Những ai lưu tâm có thể tham dự một buổi hội tìm việc hoặc nộp đơn trên mạng tại trang HoustonISD.org/DriveHISD.

Buổi tìm việc “Northwest Motor Pool”, 6351 Pinemont Drive; 9g sáng đến trưa

  • Thứ Tư, 15 tháng Chín
  • Thứ Tư, 13 và 27  tháng Mười
  • Thứ Tư, 17  tháng Mười Một
  • Thứ Tư, 8  tháng Mười Hai

Ứng viên phải tối thiểu 18 tuổi và có bằng lái xe có giá trị của Texas và một báo cáo xe có động cơ với ít hơn sáu chấm. Họ phải đem theo thẻ an sinh xã hội và giấy cho phép làm việc, nếu áp dụng.

Mọi ứng viên phải có thể trải qua sự điều tra quá khứ, thanh lọc ma túy và rượu, và sức khỏe của Sở Chuyên Chở, và nói tiếng Anh.