Tổ chức một cuộc Trao Đổi Học Sinh Quốc Tế

HISD Abroad” – một khởi xướng giáo dục toàn cầu trong HISD – đang mời các giáo chức, phụ huynh, nhân viên và phần tử cộng đồng HISD tham gia đại gia đình toàn cầu HISD và tổ chức một cuộc trao đổi học sinh quốc tế vào mùa thu này.

Hãy ghi tên tham dự khóa thông tin ảo được tổ chức bởi AFS-USA và HISD. Có hai cơ hội để tham dự và tìm hiểu thêm:

  • Thứ Ba, 21 tháng Chín lúc  6g chiều
  • Thứ Năm, 23 tháng Chín vào buổi trưa

Hơn 25 học sinh trên toàn thế giới được chuẩn bị khởi sự kinh nghiệm trao đổi quốc tế vào lục cá nguyệt này – và họ muốn học trong HISD. AFS-USA  đang hợp tác với “HISD Abroad” để giới thiệu các học sinh này với các gia đình trong vùng. Những gia đình nào lưu tâm thì được khích lệ hãy khởi sự nộp đơn ngay để tiếp đón một học sinh trong mùa thu này hay trong tương lai. 

“Bất cứ ai muốn tiếp đãi, đó là một cơ hội lớn để tận mắt tìm hiểu về người dân và văn hóa,” phụ huynh trong chương trình tiếp đãi của AFS là Sheri Belton-Gonzalez nói. “Đó cũng là một cơ hội để cho chính con em của mình một cảm nhận về thế giới. Nó giúp hiểu được rằng sự khác biệt thì không phải là điều xấu – chúng thêm cho sự vĩ đại mà tất cả chúng ta đều có. Nó không lấy đi bất cứ gì nơi bất cứ ai; nó thêm vào. Nếu quý vị suy nghĩ về điều đó, hãy tiến tới.”

Tiếp đãi một học sinh trao đổi có nhiều ích lợi cho cộng đồng HISD: 

  • Các học sinh song ngữ có thể có một hợp tác viên ngôn ngữ ngay tại nhà. 
  • Học sinh HISD mở rộng và đa dạng hóa hệ thống bạn học. 
  • Các gia đình phát triển một sự tương quan kéo dài cả đời.
  • Học sinh và gia đình HISD cùng nhau trải qua một cảm nghiệm văn hóa mới và viễn ảnh mới.
  • Gia tăng sinh hoạt kinh tế trong các cộng đồng trong vùng. 

“Mọi sự tương quan đều quan trọng,” Tổng Quản Lý của “HISD Abroad” là Kian Zare nói. “Cách nào, ở đâu và tại sao quý vị có những tương quan đó, nó xác định giá trị tương lai. Chúng tôi muốn mọi trường HISD sẽ là một nơi ấp ủ các tương quan và ý tưởng toàn cầu cho học sinh chúng ta và các cộng đồng địa phương.”

Đừng quên ghi danh tham dư một trong những khóa thông tin sắp tới vào thứ Ba, 21 tháng Chín lúc 6g chiều, hoặc thứ Năm, 23 tháng Chín lúc trưa.