Dịch Vụ Dinh Dưỡng, các cựu chiến binh cùng tham gia gieo các hạt giống hy vọng vào ngày 11 tháng Chín

Khi mặt trời mọc trên Nông Trại Mykawa, bà Bernadette Plummer tụ tập một vài cựu chiến binh để làm các khu vườn mà học sinh có thể gieo hạt giống và làm một mái che để cung cấp cho các nông phu trẻ chút bóng mát khỏi cái nóng của Texas.

Gần đó, các người tình nguyện ráp các bàn dạy học ngoài trời và một nhà có vành đai để các hạt giống từ khu vườn HISD sẽ được giữ ấm qua mùa đông.

“Đây là một chỗ thực tập tuyệt vời cho các học sinh để gieo các hạt giống và trồng rau trái,” bà Plummer nói, bà là một cựu chiến binh Hoa Kỳ và sĩ quan hồi hưu.

Bà Plummer thuộc hơn 100 cựu chiến binh đã đến trung tâm của HISD là “Food and Agriculture Literacy Center” ở Nông Trại Mykawa để phục vụ một ngày nhân dịp tưởng niệm cuộc tấn công ngày 11 tháng Chín lần thứ 20.

Nông trại này nhắm đến việc du nhập sự dinh dưỡng và khoa thực phẩm vào giáo trình chính để cung cấp cho học sinh HISD các kinh nghiệm thực tập nhằm giúp dạy các em về sự quan trọng của thực phẩm, lối sống lành mạnh, và cảm giác được tăng cường qua những lựa chọn thực phẩm.

Ngày làm việc này được cùng chung điều hợp bởi sở Dịch Vụ Dưỡng, trông coi nông trại này, và “The Mission Continues”, một tổ chức vô vị lợi toàn quốc liên kết các cựu chiến binh với các đồ án trong các cộng đồng thiếu nguồn năng. Cùng tham dự là các người tình nguyện từ một vài công ty bảo trợ, gồm United Healthcare, Starbucks, Ben & Jerry’s, Boeing, và Turner Construction.

“Các cực chiến binh có ơn gọi phục vụ,” Giám Đốc Hoạt Động Vùng của “The Mission Continues” là bà Elizabeth Barlow nói. “Thực phẩm và khởi xướng học sinh nông dân ở HISD là điều mà các người lãnh đạo tiểu đội chúng tôi muốn tiếp tục hỗ trợ.”

Ở nông trại này, bà Plummer giúp chọn và ấn định các cựu chiến binh vào một trong hai nhóm – xây dựng hay làm vườn – dựa trên kiến thức và khả năng của họ.

Những ai có tay trồng cây thì được ấn định vào nhóm làm vườn với cuốc xẻng và chất hữu cơ pha trộn để làm các khu vườn, trong khi những ai khéo tay thì được giao nhiệm vụ ráp các bàn ghế và các cấu trúc khác.

“Chúng tôi phấn khởi khi nghe biết về ý niệm của HISD từ nông-trại-đến-bàn-ăn dành cho học sinh,” bà Plummer nói. “Chúng tôi từng trông đợi ngày tưởng niệm này để đền đáp lại quốc gia và xúc tiến điều đó cho học sinh Khu Học Chánh Houston.”

Nông trại này sử dụng giáo trình mà nó nhấn mạnh đặc biệt đến khoa học, kỹ thuật, công nghệ, nghệ thuật, nông nghiệp, và toán – còn được gọi là các môn STEAAM. Mục tiêu là để cung cấp cho học sinh một kiến thức căn bản về thực phẩm và nơi xuất phát bởi đem cho các em cơ hội trồng trọt, thu hoạch và chuẩn bị hoa mầu, và chia sẻ kết quả này.  

Và đó là những gì các em sẽ có thể thi hành nhờ sự giúp đỡ của các cựu chiến binh và người tình nguyện, Viên Chức Dịch Vụ Dinh Dưỡng là Betti Wiggins nói, khi nhận xét rằng ngày làm việc tình nguyện có một ảnh hưởng vô giá cho những học sinh nào đến học hỏi về nông trại.

“Chúng tôi rất cảm ơn những người tình nguyện và bảo trợ, họ đã hy sinh thời giờ và khả năng để hỗ trợ chương trình nông nghiệp của HISD,” bà Wiggins nói.