Trường Tiểu Học Harvard được 123 tuổi

Trường Tiểu Học Harvard đánh dấu một mốc điểm quan trọng vào ngày 18 tháng Chín khi trường mừng sinh nhật 123 tuổi.

Trường Harvard mở cửa ngày đầu tiên trong vùng Houston Heights vào ngày 18 tháng Chín, 1898. Kể từ ngày lịch sử ấy đã có nhiều thay đổi, khi trường Harvard trở nên một trường International Baccalaureate từ 2012, cung cấp một chương trình “STEM Magnet”, và có một chương trình “Gifted and Talented” được gọi là “Vanguard Neighborhood Program”. Năm 2008, trường này được chọn là một trường “National Blue Ribbon School”.

Trường có một truyền thống cử hành sinh nhật trường cứ mỗi 5 năm. Vào thứ Sáu, họ sẽ cử hành mốc điểm sau cùng bởi trang hoàng cửa chính, nhưng không phải là mọi học sinh Harvard đều nghĩ như vậy khi cử hành.

“Ba học sinh sẽ hướng dẫn trường trong các thông báo buổi sáng bởi hát bài ca của trường Harvard và trưng bày các hình ảnh chính trong các nguồn tài liệu của Harvard,” Hiệu Trưởng Laura Alaniz nói. “Các giáo chức sẽ nói chút ít về lịch sử trường Harvard và phân phát vòng đeo tay mừng sinh nhật cho mọi người.”

Trường Harvard thuộc về HISD từ năm 1921.