Ba trường tiểu học được định danh là “Pear-fect” bởi tiểu bang

Ba trường tiểu học HISD được vinh dự vì các chương trình giáo dục về dinh dưỡng vững mạnh với giải thưởng mở đầu “Pear-fection” của Nha Canh Nông Texas.

Giải thưởng này được thiết lập để nhận biết sự làm việc cực nhọc và sự tận tụy của các nhóm dinh dưỡng học đường và các nỗ lực của họ để cung cấp cho học sinh các thực phẩm tươi và khích lệ thói quen lành mạnh kéo dài suốt đời.

Các trường tiểu học Codwell, McGowen, và Young thuộc chín trường từ năm khu học chánh trên toàn tiểu bang được nhận giải thưởng này vì các nỗ lực trong niên khoá 2020-2021.

  • Trường Codwell: “Grapefruit Chef Demo”; Nhận biết và nếm thử trái cây tiểu bang Texas
  • Trường McGowen: “Strawberry Salad Chef Demo”; Tìm hiểu về chất bổ trong rau tươi
  • Trường Young: “Mykawa Farm Ag Day”; Cuộc tìm kiếm rau trái và các dữ kiện về thực phẩm

“Thật tuyệt vời khi các viên chức tiểu bang vinh danh các phần tử của nhóm Dịch Vụ Dinh Dưỡng theo cách này,” Viên Chức Sở Dinh Dưỡng là Betti Wiggins nói. “Chúng tôi biết rằng học sinh nào ăn uống đầy đủ thì học giỏi trong lớp.”

Chương trình “Fresh Fruits and Vegetable Program” là một chương trình liên bang phụ giúp, chọn lọc để cung cấp miễn phí trái cây và rau tươi trong những ngày đi học cho các học sinh trong các trường tiểu học nào có tham dự. Chương trình này được đề ra để giúp các trường thiết lập những môi trường lành mạnh hơn bằng cách mở rộng đủ loại rau trái cho học sinh và đề cao chúng như những lựa chọn thực phẩm lành mạnh hơn.

Tất cả những trường tham dự trong chương trình “Fresh Fruits and Vegetable Program” thì đủ điều kiện để nộp đơn cho giải thưởng này.

“Trong HISD, sự tập trung đến dinh dưỡng của chúng tôi thì vượt trên thức ăn,” Tổng Giám Đốc HISD là ông Millard House II nói. “Chúng tôi biết học sinh cần thực phẩm lành mạnh để tăng sức học hành, nhưng chúng tôi còn muốn tăng sức cho các em để học hỏi về thực phẩm và có những lựa chọn lành mạnh. Giải thưởng này xác nhận công việc đó.”

Niên khoá 2020-2021 đánh dấu năm đầu tiên HISD tham dự chương trình “Fresh Fruits and Vegetable Program”. Tám mươi bốn trường tiểu học HISD đã tham dự, giới thiệu với học sinh các rau trái tươi là những món ăn vặt lành mạnh. Năm trường tham dự — ba trường thắng giải cộng với các trường tiểu học Blackshear và Bastion — đã nộp đơn cho giải này.

Các trường thắng giải thì đặc biệt vì quyết tâm phục vụ 10 món trái cây và 10 món rau hàng tháng, làm các món rau trái sẵn sàng cho học sinh chọn ba lần một tuần, và cung cấp rau trái trong vùng tối thiểu hai lần một tháng.

“Nó quan trọng cho mọi học sinh tập trung vào việc học,” Hiệu Trưởng Jeffrey Whitaker của trường McGowen nói. “Các món ăn nhẹ là rau, trái cây tươi là một cách rất tốt để thi hanh điều đó.”

Để xem danh sách đầy đủ các trường thắng giải hãy vào trang mạng của Nha Nông Nghiệp Texas Pear-fection Award.