Thông Tin Phòng Chọn Trường

Khu Học Chánh Houston cung cấp nhiều sự lựa chọn học hành cho từng trẻ em. Tất cả các phụ huynh tương lai và người chăm sóc các lớp PK-12 được mời tham dự ảo các chuyến thăm trường magnet. Ngoài việc hiểu biết thêm về văn hóa của từng trường, phụ huynh và người chăm sóc sẽ có cơ hội để đích thân nói chuyện với các đại diện của các trường, để biết chắc là họ chọn trường thích hợp nhất.

Các trường magnet sẽ cung cấp các chuyến thăm ảo vào mỗi ngày thứ Năm cho đến hạn chót nhận đơn Chọn Trường Giai Đoạn 1, là thứ Sáu, 12 tháng Mười Một.

· Thứ Năm, 23 tháng Chín

· Thứ Năm, 30 tháng Chín

· Thứ Năm, 7 tháng Mười

· Thứ Năm, 14 tháng Mười

· Thứ Năm, 21 tháng Mười

· Thứ Năm, 28 tháng Mười

· Thứ Năm, 4 tháng Mười Một

· Thứ Năm, 11 tháng Mười Một

Các trường tiểu học và tổng hợp K-8 sẽ cung cấp các chuyến thăm ảo lúc 9g sáng. Các trường trung học I và II cấp sẽ cung cấp các chuyến thăm ảo lúc 1g trưa. Tất cả các trường Magnet sẽ cung cấp các chuyến thăm ảo lúc 5g chiều. Để biết các nối kết của các trường muốn tham dự, hãy vào trang www.HoustonISD.org/SchoolTour.

Hãy nhớ theo dõi “Office of School Choice” (Phòng Chọn Trường) trên Twitter @HISDChoice và nếu có câu hỏi hãy gọi số 713-556-6734.