HISD tổ chức Đại Hội Đa Ngữ Thường Niên Phụ Huynh Lãnh Đạo vào 23 tháng Mười

Sinh hoạt ảo này sẽ cung cấp cho phụ huynh các dụng cụ để tăng cường cho học sinh về học vấn

Sở “Multilingual Programs” của Khu Học Chánh Houston sẽ tổ chức Đại Hội Thường Niên Phụ Huynh Lãnh Đạo 2021 “United Forces: All For One” từ 9g sáng đến 12g30 trưa ngày thứ Bảy, 23 tháng Mười qua Zoom.

Các phụ huynh sẽ tìm hiểu các phương pháp để giúp con em đang học Anh ngữ được thành công trong lớp. Đại hội này sẽ gồm các khóa họp đa dạng và các diễn giả nổi tiếng, họ sẽ cho biết rõ làm thế nào phụ huynh có thể giúp cho con em thành công về học vấn, xã hội, và cảm xúc.

Mọi tham dự viên sẽ nhận được các tài liệu để thi hành các chiến thuật được học hỏi. 

Sinh hoạt này miễn phí cho mọi người, việc ghi danh hiện đang rộng mở.  

Muốn biết thêm thông tin, vui lòng liên lạc sở “Multilingual Programs” ở số 713-556-6961 hay vào trang mạng về sinh hoạt này .