HISD Cập Nhật các thể thức ‘Ready, Set, Go’ cho niên khoá 2021-2022

Khi chúng tôi tiếp tục giám sát các thể thức an toàn của học khu, chúng tôi có một số cập nhật về kế hoạch “Ready, Set, Go”. Trong sự hội ý với các chuyên gia y tế, chuyên gia giáo dục, và ban quản trị khu học chánh, những cập nhật này được thể hiện để bảo đảm việc học và làm việc diện đối diện tiếp tục được an toàn như có thể trong niên khoá 2021-2022

Sau đây là những thay đổi có hiệu lực từ ngày thứ Hai, 11 tháng Mười, 2021:

 1. Các Thể Thức Cô Lập và Cách Ly: Một người sẽ cô lập hay cách ly dựa trên điều sau:
  • a. Cô Lập: Được xác nhận có COVID-19 hay thấy các triệu chứng COVID-19.
  • b. Cách Ly: Được nhận biết có tiếp xúc gần với một trường hợp dương tính COVID-19 được xác nhận.
 2. Thông Báo Trường Hợp Dương Tính COVID-19: Phù hợp với những đòi hỏi của TEA, những học sinh và nhân viên nào trong cùng lớp với một người được xác nhận dương tính COVID-19 thì sẽ được thông báo về trường hợp dương tính này, bất kể tình trạng tiếp xúc (td., tiếp xúc gần, không tiếp xúc gần, v.v.). Những ai được biết có tiếp xúc gần thì sẽ nhận được thông tin thêm trong các bước kế tiếp.
 3. Sự Phù Hợp Thuật Ngữ: Chúng tôi sẽ dùng thuật ngữ phù hợp với Trung Tâm Kiểm Soát và Ngăn Ngừa Bệnh Tật (CDC) về các định nghĩa chính yếu sau đây:
  • Tiếp Xúc Gần: Những ai ở trong vòng hai thước với người bị lây nhiễm (được phòng thí nghiệm xác nhận hoặc sự chẩn đoán lâm sàng) tổng cộng 15 phút hay nhiều hơn trong vòng 24 giờ đồng hồ (thí dụ, ba lần tiếp xúc 5 phút, tổng cộng là 15 phút) từ hai ngày trước khi bệnh khởi sự (hoặc hai ngày trước khi thử nghiệm các mẫu vật cho những người không có triệu chứng), cho đến khi bệnh nhân được cô lập.
  • Cô Lập: Sự tách biệt một người hay nhóm được biết hay được hợp lý tin rằng bị nhiễm COVID-19 và có thể lây sang những người không bị nhiễm, để ngăn chặn sự lan tràn của độc tố này.
  • Cách Ly: Sự tách biệt một người hay nhóm được biết hay được hợp lý tin rằng có tiếp xúc COVID-19 nhưng chưa có triệu chứng với những người không tiếp xúc, để ngăn chặn sự lan tràn của độc tố này.

Kế hoạch ‘Ready, Set, Go’ của Khu Học Chánh Houston cung cấp các thể thức đầy đủ cho học hành và làm việc diện đối diện cách an toàn. Được thiết lập với quyết định hàng đầu về sức khỏe và phúc lợi cho học sinh, gia đình, nhân viên, và cộng đồng, kế hoạch này bao gồm việc đòi hỏi đeo khẩu trang trong tất cả cơ sở HISD, thường xuyên tẩy trùng các tiết diện, các địa điểm chủng ngừa COVID-19, thử nghiệm, và giữ khoảng cách thể lý.