Hội thảo Dream Summit giúp các “HISD DREAMers” đạt được học vấn cao

Với các học sinh trong chương trình “Dream”, họ không chỉ hy vọng đạt được tư cách công dân nhưng còn mơ ước là được giáo dục tốt hơn. Tiến trình giáo dục hậu trung học bắt đầu từ trung học II cấp, nhưng với nhiều người, đó không phải là một tiến trình dễ dàng. Tuy nhiên, với một chút giúp đỡ, họ có thể thực hiện được ước mơ của mình.

Sở “College Readiness” và “Multilingual” sẽ tổ chức một khóa hội thảo ảo “Dream Summit Senior Workshop” từ 2g đến 2g45 chiều ngày 20 tháng Mười, 2021 (ghi danh ở đây). Khóa hội thảo này nhằm giúp học sinh nộp đơn xin vào đại học và trợ giúp tài chánh.

Cuộc hội thảo sẽ được cung cấp bằng tiếng Anh và Tây Ban Nha và dành cho các học sinh “DREAMers” của HISD, các học sinh nhận “DACA” (Deferred Action for Childhood Arrivals), có giấy chiếu khán, thường trú nhân, người tị nạn, và người tị nạn chính trị, cùng với gia đình của họ. Trong sinh hoạt này, học sinh sẽ có cơ hội để bắt đầu quy trình nộp đơn vào đại học và nói chuyện với các đại diện của khu học chánh về những điều kiện trợ giúp tài chánh. Sở “Wraparound Services” sẽ giúp đỡ và chỉ dẫn các nguồn năng trong cộng đồng.

“Tổ chức ‘Dream Summit’ nhằm cung cấp cơ hội và thêm sức cho học sinh và phụ huynh với các nguồn năng và các tấm gương phấn khởi từ cộng đồng chúng tôi,” Quản Lý sở “College and Career Readiness” là Daniel Rodriguez nói. “Mục đích của chúng tôi là giải quyết sự lo sợ của các học sinh di dân về đại học và việc truy cập ngành nghề và thay thế các điều đó với các ước mơ và các hướng đi.”

Món quà vô giá là được học lên cao thì cũng đủ khích lệ, nhưng các tham dự viên hội thảo còn có cơ hội để thắng các giải thưởng sau khi họ bắt đầu nộp đơn xin trợ giúp tài chánh.

Gần 800,000 người di dân trong Hoa Kỳ ghi tên các lớp K-12 hiện thời được che chở bởi luật “2021 Dream Act”. Có nhiều người nhận DACA trong HISD tri ân cơ hội này. Một cựu học sinh tốt nghiệp HISD đến từ Mễ Tây Cơ với người mẹ khi cô chỉ mới 7 tuổi. Sau khi học Anh văn, cô trổi vượt trong trường Challenge Early College High School và vào Đại Học Houston. Năm 2015, cô đã hoàn tất bằng Cử Nhân Thương Mãi về Kế Toán, theo lời chứng thực của cô.

“Sau khi ở Hoa Kỳ 15 năm, điều đó không còn cảm thấy như một ước mơ không thể đạt được; tôi cảm thấy như ở nhà,” cựu học sinh này nói.