Trường Trung Học Wisdom nhận được tặng phẩm độ lượng của Office Depot

Trường “Wisdom High School” đã nhận một số tiền tặng là $35,237.74 của Office Depot vào ngày thứ Tư 27 tháng Mười, trong khi chờ đợi sự tán thành của Ủy Ban Giáo Dục, để giúp cung cấp các nguồn giảng dạy mới cho học sinh và giáo chức của trường này.

Tặng phẩm này thực hiện được là nhờ các khách hàng của “Office Depot” và “OfficeMax”, họ tham dự chiến dịch 3 tháng của công ty này để hỗ trợ cho trường.

Trường “Wisdom High School” phục vụ tổng cộng 2064 học sinh, 98 phần trăm thuộc loại bất lợi kinh tế, và hơn 1,300 là học sinh song ngữ. Các học sinh trường “Wisdom High School” xuất xứ từ hơn 40 quốc gia và nói nhiều hơn 60 thứ tiếng.