HISD, United Airlines thông báo sự hợp tác nhiều năm cho các phi công tương lai

Vào hôm thứ Sáu, HISD và United Airlines đã thông báo một chương trình phát triển ngành nghề và dìu dắt nhiều năm cho những ai muốn làm phi công và say mê máy bay. Điều này gồm một sự hứa giúp tài chánh $300,000 qua “HISD Foundation” cho chương trình hàng không của trường “Sterling Aviation Early College High School”.

United cũng sẽ tổ chức một cuộc triển lãm ngành nghề cho 350 học sinh trung học I cấp trong vùng để tìm hiểu về các ngành nghề trong hàng không, gồm sự huấn luyện và giáo dục, và lý do tại sao ghi danh trong chương trình hàng không của trường Sterling sẽ chuẩn bị các em cho một ngành nghề trong kỹ nghệ hàng không.

Chương trình nhiều năm này sẽ bắt đầu vào mùa xuân 2022 với sự khai mạc một chương trình dìu dắt. Các học sinh trường Sterling hiện đang ghi danh trong chương trình hàng không của trường này sẽ hợp tác với nhân viên của United ở Houston, họ sẽ cung cấp sự hỗ trợ và dẫn dắt khi học sinh tìm cách theo đuổi một nghề trong kỹ nghệ hàng không, gồm phi công và cơ khí máy bay.