Internet miễn phí, tốc độ cao cho gia đình HISD đủ điều kiện

Hạn chót để gia đình ghi danh được gia hạn đến 19 tháng Mười Hai

Truy cập internet cách bền bỉ là một phần thiết yếu của hành trình giáo dục của học sinh.

Trong một bước khác nữa để khép lại sự chia cách kỹ thuật số, khu học chánh mời các gia đình hãy nộp đơn xin internet tốc độ cao qua sự hợp tác với chương trình “Texas Education Agency Connect Texas” (TEACT).

Một số đường dây giới hạn hiện có sẵn và sẽ được cho đi trên căn bản ai đến trước thì được phục vụ trước.

Các gia đình có hai cách để biết xem họ có đủ điều kiện để truy cập internet miễn phí hay không:

  1. Để được trả lời nhanh chóng nhất, các gia đình có thể kiểm điểm điều kiện của mình trong trang HoustonISD.org/FreeInternet.
  2. Cách khác, gia đình có thể điều tờ đơn này và nộp lại cho văn phòng trường.

Các gia đình đủ điều kiện sẽ được liên lạc để xúc tiến việc thiết kế.

Hạn chót nộp đơn là 19 tháng Mười Hai.