Thông Báo Hiệu Trưởng – Trường Tiểu Học R. Martinez

Bà April Coleman-Hernandez được chọn là tân hiệu trưởng của trường “Raul C. Martinez Elementary”. Bà Coleman-Hernandez bắt đầu sự nghiệp dạy học năm 1997 tại trường Trung Học Sharpstown. Bà tiếp tục phục vụ trẻ em trong HISD là Giám Đốc Học Sinh tại các trường “Revere MS” và “Fonville Middle School”, và Giám Đốc Giảng dạy tại trường “North Forest High School”. Bà còn phục vụ là hiệu trưởng một trường charter ở Houston. Là hiệu trưởng, bà đã hướng dẫn trường này được nhìn nhận là một trường trung học tốt nhất của tờ “U.S. News & World Report”, trong 10 charter trường đứng đầu của “Children at Risk”, và đã đưa trường này từ hạng C lên hạng B trong hệ thống giải trình tiểu bang. Gần đây, bà Coleman-Hernandez phục vụ trong nhóm lãnh đạo tại trường “Jones Futures Academy”. Bà Coleman- Hernandez có bằng Cử Nhân tiếng Tây Ban Nha của trường “Centenary College of Louisiana”, bằng Cao Học về “Curriculum & Instruction” của Đại Học Phoenix, và chứng chỉ hiệu trưởng của trường “University of Houston-Clear Lake”.