HISD tìm người làm việc cho sở Bảo Trì Cơ Sở

HISD đang tổ chức buổi tìm việc cho sở Bảo Trì Cơ Sở từ 9g sáng đến trưa ngày thứ Bảy 11 tháng Mười Hai tại Trung Tâm Hỗ Trợ Giáo Dục Hattie Mae White.

Những ai lưu tâm có thể nộp đơn trực tuyến tại HoustonISD.org/careers hoặc đích thân đến Trung Tâm Hỗ Trợ Giáo Dục Hattie Mae White vào ngày tìm việc.

Các chức vụ gồm người bảo quản và thợ làm nền. Tất cả các chức vụ sẽ được trả lương ngày lễ, các quyền lợi, và chương trình hưu dưỡng.

Các đại diện sẽ có mặt để duyệt đơn và phỏng vấn ngay tại chỗ. Người nộp đơn phải đem theo bằng lái xe và thẻ an sinh xã hội hoặc giấy cho phép làm việc.

Mọi người xin việc phải có thể qua được cuộc điều tra quá khứ và sự sàng lọc ma túy và rượu.