Học sinh trường Patrick Henry MS chiếm giải nhất cuộc thi “Mariachi Vargas Extravaganza”

Học sinh Alan Aguilar của trường trung học Patrick Henry chiếm giải nhất thi hát trong cuộc thi “Mariachi Vargas Extravaganza” thì không chỉ chiếm được hạng thứ 1 trong sinh hoạt lớn nhất của năm, nhưng còn là một đại diện cho văn hóa mariachi mà điều đó quan trọng đối với nhiều học sinh HISD.

“Chúng tôi đại diện cho văn hóa, không chỉ ở Mễ nhưng còn mọi quốc gia Châu Mỹ La Tinh,” giáo chức môn mariachi là ông Jose Longoria nói. “Bây giờ nhạc mariachi thì phổ thông. Chúng tôi trao truyền lại điều gì đó cho các học sinh. Bức tranh lớn ở đây là hỗ trợ học thuật. Chúng tôi muốn biết chắc là các học sinh thì có tài, và chúng dùng tài năng đó trong cộng đồng qua những buổi trình diễn. Chúng tôi có nhiều cơ hội để trình diễn ở nhiều nơi, nhưng với các em học sinh, để có thể trình diễn các em phải học giỏi.”

Ông Longoria, người trình diễn nhạc mariachi thế hệ thứ ba, cũng chiếm được giải nhất về viết nhạc trong cuộc thi “Mariachi Vargas Extravaganza” cuối tuần qua ở San Antonio, nhưng chiếm hạng nhất về hát của Aguilar là lần đầu tiên trong 20 năm lịch sử của chương trình này. Aguilar là một người hãnh diện ủng hộ chương trình nhạc mariachi được cung cấp trong HISD.

“Em rất phấn khởi bởi vì điều này đại diện cho trường,” Aguilar nói. “(Và điều đó) thật vĩ đại khi trở nên một tấm gương cho toàn thể học sinh hát nhạc mariachi.”

Aguilar thi đua với các học sinh trung học từ Houston, San Antonio, Pasadena, và Las Vegas. Em còn chơi đàn vĩ cầm, và là một phần của chương trình này cũng được cung ứng tại trường “Sam Houston MSTC”, thực tập với Đại Học Houston mỗi tuần một lần.

“Nếu họ thực sự thích loại nhạc này và coi trọng điều đó, họ [các học sinh khác] có thể đến đây và có một cơ hội như em đã thực hiện lần đầu tiên trong cuộc thi ‘Mariachi Vargas Extravaganza’,” Aguilar nói.