Người thắng giải “Customer Service Impact Award” tháng Mười Hai được vinh dự vì nỗ lực gấp đôi

Dịch Vụ Dinh Dưỡng lệ thuộc vào sự chính xác và bền bỉ của Trưởng Nhóm Anna Acuña cùng một lúc trong hai nhà bếp.

Các học sinh tại trường HISD, các trường tiểu học Browning và Burrus, đã có thể nương tựa vào bà Acuña vì đôi tay vững chắc của bà trong mọi sự từ đặt mua tiếp liệu cho đến chuẩn bị công thức nấu ăn trong hai năm qua.

Trước khi có đại dịch, khi nhóm dẫn đầu trường Burrus từ giã, bà Acuña tình nguyện để giúp đỡ trường này. Điều này khiến bà phải nỗ lực gấp đôi trong việc quản lý thời giờ và lãnh đạo.

Là người thắng giải tháng Mười Hai “Customer Impact Service Award”, bà nhìn nhận rằng cả hai nhóm của trường đã vận động sự hỗ trợ lẫn nhau cũng như nhu cầu của học sinh.

“Tôi được làm việc với hai nhóm rất tốt!” bà Acuña nói. “Họ hỗ trợ nhiệm vụ phân phát thực phẩm và giải quyết rất nhiều khó khăn kể từ khi có đại dịch. Điều đó giúp công việc của tôi dễ dàng hơn.”

Giải thưởng “Customer Service Impact Award” nhận biết những nhân viên HISD nào làm gương lãnh đạo và phục vụ khách hàng phi thường trong khi kiếm thêm giá trị cho sở của mình và tích cực ảnh hưởng đến người khác.

Quản Lý Hoạt Động Dịch Vụ Dinh Dưỡng là ông Mario Muñiz, người quản lý 17 nhà bếp trong trường, nói rằng ông hãnh diện để đề cử bà Acuña bởi vì bà là một bộ máy huấn luyện.

“Bà Acuña thực sự được thúc đẩy để huấn luyện mọi người trong vòng ảnh hưởng của bà ấy,” ông Muñiz nói, khi nhận xét rằng bà luôn luôn để ý đến bức tranh lớn hơn – các học sinh.

HÌNH ẢNH:

https://photos.houstonisd.org/gallery/20211208-CSIA-December-Presentation/G0000HJ7qsDUskHg/C0000vIy5La7wt78