Những người tốt nghiệp Dịch Vụ Dinh Dưỡng có khả năng quản lý nhà bếp trong trường

Sự phấn khởi lấp đầy bầu khí của cơ sở “Hexser T. Holliday Food Services Support Facility” khi các nhân sự của Dịch Vụ Dinh Dưỡng tụ tập để mừng các người tốt nghiệp huấn luyện nấu ăn trong trường LEAD tháng Mười Hai.

Các quản lý hoạt động của Dịch Vụ Dinh Dưỡng đã hợp tác với nhóm “Organization Strategy and Development” để cung cấp sự huấn luyện về lãnh đạo, giáo dục, và phát triển cho chín ứng viên. Họ đã hoàn tất một chuỗi bài thi trong thời gian 10 tuần lễ để chứng tỏ sự hiểu biết của mình khi điều khiển một nhà ăn trong trường giống như một doanh nghiệp.

“Sự huấn luyện tập trung đến các bữa ăn lành mạnh cho học sinh và làm thế nào có quyết định đúng về tài chánh,” Tổng Quản Lý Hoạt Động Keith Lewis nói. “Những người tốt nghiệp này hiểu được sự liên quan giữa thực phẩm ngon và thành tích học sinh. Chúng tôi hãnh diện về sự tận tâm của họ!”

Những người tốt nghiệp là Phyllis Ashton, Rachel Brent, Mari Calderone, Ana Delgado, Erika Gomez Gonzalez, Lorny Gonzalez, Claudia Rodriguez, Alejandra Santana, và Iisha Williams.

Cùng nhau, họ đại diện cho ai trường trung học II cấp, một trường trung học I cấp, và sáu trường tiểu học.

Trong hai tuần đầu của chương trình, các tham dự viên lấy các lớp ảo và các khóa học diện đối diện, xây dựng các khả năng lãnh đạo với các khóa về vai trò. Trong tám tuần còn lại, họ đến trình diện ở nhà bếp, nơi đây họ đắm mình trong sự thực tập để mua thực phẩm, kiểm kê hàng tồn kho, và lập ngân sách.

Sự huấn luyện LEAD tập trung đến việc phát triển các ứng viên trở nên người lãnh đạo độc lập, họ tự tin trong mọi khía cạnh của hoạt động trong trường, kể cả sự an toàn thực phẩm và duy trì các tiêu chuẩn cao của HISD.

“Chúng tôi dạy họ về sự hợp tác với hiệu trưởng và có hiệu quả nơi làm việc,” Huấn Luyện Viên Trưởng Nhóm Anna Acuña nói. “Tuy nhiên, chính sự quyết tâm với dinh dưỡng cho học sinh đã giúp họ thành công.”