Những ước mơ lớn khởi sự từ đây; đang nhận đơn vào lớp vườn trẻ cho niên khoá 2022-2023

Là cha mẹ hay người chăm sóc, quý vị không muốn gì hơn là con em mình được an toàn, thành công, và hạnh phúc.

Dựa trên sự nghiên cứu về giáo dục ấu thơ, việc khởi sự đi học từ lớp vườn trẻ (Pre-K) sẽ đem cho con em các ích lợi cả đời đúng như thế.

“Các ích lợi lớp vườn trẻ đã chuẩn bị cho cháu Vanity một chỗ trong lớp,” cha mẹ của em Vivian McKelbey-Bass nói. “Là một học sinh lớp vườn trẻ, Vanity đã biết được cách áp dụng những gì học được vào sinh hoạt hàng ngày tỉ như đi chợ, nhận biết và đọc được các dấu hiệu đi đường, làm vườn, lau chùi, và nấu ăn. Ngoài những gì cháu học được, cháu còn cải tiến sự giao tiếp, tổ chức, sinh hoạt xã hội, có trách nhiệm, từ thiện, và lãnh đạo. Là cha mẹ, chúng tôi cảm thấy vui rằng Vanity sẽ vào lớp mẫu giáo một cách tự tin, sẵn sàng tham gia và thành công.”

Trẻ em trong lớp vườn trẻ dùng thời giờ để nhận mặt chữ và phát âm, làm bạn, lắng nghe, và theo các hướng dẫn, viết tên của mình, đọc truyện, và nhiều điều khác nữa.

Các chương trình vườn trẻ nguyên ngày của HISD cung cấp cơ cấu, sự phát triển xã hội, chuẩn bị vào trường tiểu học, và một nền học thuật vững chắc.

“Thật quan trọng cho các em theo học lớp vườn trẻ để các em có được những khả năng cần thiết để thành công trong các lớp tương lai thỉ như phát triển tiếng nói, các khả năng xã hội và cảm xúc, biết đọc và biết viết sớm, biết làm toán và khoa học, và nhiều điều khác,” Giám Đốc Trung Tâm Ấu Nhi Marisol Castruita nói. “Lớp vườn trẻ còn là nơi các em phát triển lòng yêu mến học hành.”

HISD đã đầu tư hàng trăm sự lựa chọn độc đáo để học sớm. Học khu có tám trung tâm ấu nhi và 158 trường tiểu học cung cấp các chương trình vườn trẻ nguyên ngày cho các em 3 và 4 tuổi.

Điều kiện ghi danh các chương trình vườn trẻ nguyên ngày miễn phí của HISD, một đứa trẻ phải hội đủ các điều kiện này.

Cơ hội đầu tiên để nộp đơn xin vào các chương trình vườn trẻ của HISD kéo dài cho đến thứ Năm, 10 tháng Ba. Sau 10 tháng Ba, các học sinh đủ tiêu chuẩn sẽ được cứu xét dựa trên số chỗ còn trống.

Các gia đình sẽ được thông báo về việc được nhận vào chương trình vườn trẻ vào ngày thứ Năm, 7 tháng Tư lúc 11g59.

HISD mạnh mẽ khích lệ các gia đình hãy nộp đơn sớm – nộp đơn trước ngày 10 tháng Ba thì không chỉ đem lại sự an tâm, nhưng còn bảo đảm rằng con em quý vị có mọi cơ hội để được vào trường thích hợp nhất.

Để khởi sự, hãy vào trang www.HoustonISD.org/PreK hoặc liên lạc “Early Childhood Education Office” (phòng giáo dục ấu nhi) ở số 713-556-6823.