Tổng Giám Đốc HISD tiết lộ kế hoạch chiến lược năm năm

Vào hôm thứ Năm Tổng Giám Đốc Khu Học Chánh Houston ông Millard House II đã chia sẻ các chi tiết của chiến lực năm năm của khu học chánh với Ủy Ban Giáo Dục.

“Chúng tôi đã tìm kiếm sự tham gia rộng rãi của cộng đồng trong khi hình thành kế hoạch này. Chúng tôi đã lắng nghe các phụ huynh, gia đình, học sinh, và nhân viên để cho chúng tôi biết con đường tiến tốt nhất cho các trường và khu học chánh của chúng tôi,” ông House nói.

Như một kết quả của những gì được biết qua sự tham gia đó và các giá trị cốt lõi của học khu, kế hoạch này vạch ra sáu sự quyết tâm nền tảng:

  • Xây Dựng Sự Tin Tưởng và Tin Cậy của Các Gia Đình và Cộng Đồng
  • Cung Cấp Các Cơ Hội và Nguồn Năng Đồng Đều tại Mọi Trường
  • Đảm Bảo Các Trường Giỏi và Chương Trình Tốt trong Mọi Cộng Đồng
  • Cổ Vũ Sự Giảng Dạy và Học Hành Có Phẩm Chất Cao
  • Chuyển Trao Các Dịch Vụ Hiệu Quả và Sự Hỗ Trợ cho Những Học Sinh có Nhu Cầu Ngoại Lệ
  • Ấp Ủ Các Tài Năng Cấp Bậc Quốc Tế ở Mọi Trình Độ

“Mọi học sinh HISD cần được truy cập một trường mà nó đáp ứng các nhu cầu của các em, bất cứ lúc nào,” ông House nói.

Theo kế hoạch này, HISD sẽ thiết lập lập một nền tảng những kỳ vọng để học sinh cảm nghiệm bằng cách xác định và tài trợ các chức vụ/chức năng thiết yếu mà nó đảm bảo một tiêu chuẩn nền tảng cho sức khỏe, sự an toàn của học sinh, và sự thịnh vượng tại mỗi trường. Tất cả các trường sẽ có các cố vấn, cán sự xã hội, quản thư hay chuyên gia truyền thông, y tá, các môn nghệ thuật, hoạt động bổ sung, và thể lực.

“Chúng tôi biết rằng tài năng giỏi có thể tạo ra sự khác biệt trong các lớp và trường là nơi các học sinh phát triển,” ông House nói. “Trong khi đó, chúng tôi đang ở trong một thời điểm độc đáo khi đại dịch đã làm chấn động lực lượng lao động – các giáo chức, hiệu trưởng, và nhân viên hỗ trợ trên nhiều loại công việc.”

Kế hoạch này sẽ xây dựng một văn hóa tài năng trong HISD mà nó sẽ bù đắp nhân viên cách công bằng và gia tăng sự bồi thường căn bản cho mọi nhân viên để cạnh tranh với các học khu lân cận. Mọi nhân viên HISD sẽ thấy gia tăng lương bổng qua kế hoạch này. Các giáo chức mới sẽ được cấp tiền thưởng để cam kết với khu học chánh. Các giáo chức và nhân viên khác ở các chức vụ thiếu hụt trầm trọng thì sẽ được cấp tiền thù lao. Ngoài ra, một hệ thống mới để lượng giá nhà giáo dục sẽ được thi hành để các giáo chức thấy rõ những kỳ vọng và tiêu chuẩn giảng dạy được nhận biết là tuyệt hảo.

Nhiều cơ hội cộng đồng tham dự với HISD đã giúp hình thành kế hoạch chiến lược này, gồm các sinh hoạt “Listen and Learn”, các nhóm tập trung, hội thảo bàn tròn, và thăm dò ý kiến.

Các chi tiết khác về kế hoạch chiến lược này sẽ được tiết lộ trong những ngày tháng sắp tới. “Đó là một ngày mới trong HISD,” ông House nói. “Sự chăm chỉ làm việc giúp cho HISD trở thành một hợp tác viên cộng đồng bền bỉ và một vốn quý khởi sự từ bây giờ.”