Hãy biết đến người thắng giải “HISD Office of Talent Teacher Appreciation” của trường Fondren MS

Phòng Tài Năng của HISD đã trao cho ông Andrew Houston trường Fondren giải Biết Ơn Giáo Chức.

“Ông Houston, chúng tôi có một ngạc nhiên cho ông,” Hiệu Trưởng Meagan Edwards nói khi bà mở cửa vào lớp “Special Skills” của ông Houston.

Các đại diện của Phòng Tài Năng đã tặng cho ông Houston, một giáo chức Giáo Dục Đặc Biệt ở mọi lớp, một rổ quà và vé xem trận đấu của đội Rockets.

Hãy biết thêm về ông Houston như sau:

H: Môn học ông ưa thích trong trường là gì?

Houston: Sử ký

H: Ông thích ăn ở chỗ nào nhất trong Houston?

Houston: Tôi là người thích đồ nướng, nên hầu hết bất cứ chỗ nào có đồ nướng trong Houston. Hãy cho biết tên.

H: Điều gì khiến ông trở nên một giáo chức?

Houston: Giáo dục thì ở trong gia đình của tôi. Mẹ tôi là cô giáo. Tôi chỉ tiếp tục truyền thống này.

H: Ông hy vọng gì cho học sinh của ông năm nay?

Houston: Học hành tấn tới. Giáo dục hiện trong thời kỳ khó khăn toàn thể học khu, tiểu bang, quốc gia. Chỉ cần học sinh có thể tiến bộ theo đúng đường là điều tôi hy vọng trong năm nay.

Q: Ông hoạch định gì trong kỳ nghỉ mùa Xuân?

Houston: Chúng tôi sẽ đi trượt tuyết!