Tổng giám đốc sẽ đọc bài diễn văn Tình Trạng Các Trường đầu tiên

Tổ chức thường niên Tình Trạng Các Trường của “Houston Independent School District Foundation” sẽ là diện đối diện trong năm nay và chú trọng đến con đường trước mặt cho khu học chánh này với một tân tổng giám đốc cầm tay lái.

Sinh hoạt này sẽ xảy ra vào thứ Sáu, 11 tháng Ba, từ 11g40 đến 1g trưa tại “Marriott Marquis Houston”.

Tổng Giám Đốc Millard House II sẽ đọc bài diễn văn Tình Trạng Các Trường mà trong đó ông sẽ thảo luận về kế hoạch chiến lược năm năm  vừa được tiết lộ cho HISD. Kế hoạch này kêu gọi việc thiết lập và quản lý các ngân sách tập trung cho các thư viện, lực lượng y tá, các môn nghệ thuật, thể lực, và sinh hoạt ngoại khóa để bảo đảm cơ hội và nguồn năng đồng đều tại mỗi trường. Kế hoạch này còn kêu gọi tăng lương cho mọi nhân viên, cũng như thêm tiền thưởng cho các giáo chức.

Hàng năm, sinh hoạt Tình Trạng Các Trường nêu cao sự quan trọng của việc cộng đồng đầu tư vào giáo dục công cộng và chú trọng đến ảnh hưởng về xã hội và kinh tế ở địa phương cũng như toàn cầu khi học sinh trường công lập có được một nền giáo dục tốt.

Tiền thu được sẽ trực tiếp đi vào “Houston ISD Foundation”, một tổ chức vô vị lợi. Các tài trợ kiếm được sẽ hỗ trợ các đồ án và chương trình nằm ngoài ngân sách hoạt động của học khu trong các lĩnh vực chuẩn bị đại học và ngành nghề, sự hỗ trợ toàn diện cho học sinh và gia đình, sự đổi mới, và bình đẳng.

Để ghi danh và/hoặc bảo trợ sinh hoạt này, hãy vào nối kết này.