Tổng Giám Đốc House đọc sách cho học sinh trong khởi xướng văn hóa vùng Houston

Trong sinh hoạt “Houston Reads Day” năm thứ hai, 400 người tình nguyện đọc sách cho các học sinh lớp vườn trẻ và tiểu học trong các trường vùng Houston vào hôm thứ Tư.

Một trong những người tình nguyện là ông Tổng Giám Đốc Khu Học Chánh Houston Millard House II, ông đã tham dự lớp hai tại trường Tiểu Học Bruce trong khu năm của Houston.

Các học sinh thông cảm với ông House ngay lập tức khi ông chia sẻ chính sự gắng sức của ông khi là một người trẻ bị ngọng và khó đọc chữ.

“Nó khiến tôi lâu hơn để hiểu , do đó tôi thực sự không tiến bộ đọc chữ như các em cho đến khoảng lớp ba,” ông House nói. “Nhưng các em biết điều gì đã giúp tôi tốt hơn không?”

“Đọc sách!” Một vài học sinh trả lời.

“Đọc sách thì rất quan trọng, ngay cả khi các em rất ít tự tin về điều đó,” ông House nói. “Các em phải cố gắng hết sức.”

Sau đó ông House đọc cuốn “Green Eggs and Ham” của Dr. Seuss, một trong những cuốn ông thích, cho các học sinh hăng hái đọc lớn theo vần.

“Các em ngày nay tuyệt đối tuyệt vời,” ông House nói. “Chúng rất phấn khởi khi có mặt ông tổng giám đốc, nhưng tôi nghĩ các em còn phấn khởi hơn khi có ông thị trưởng ở đây. Hôm nay tôi vô cùng sung sướng để hợp tác với ông thị trưởng và thực sự nhấn mạnh đến sự quan trọng của văn hóa và đọc sách.”

Trường Tiểu Học Bruce còn chào đón Thị Trưởng Sylvester Turner và một vài cầu thủ đội Houston Texans trong ngày “Houston Reads Day”. Nỗ lực này được khởi sự bởi tổ chức vô vị lợi địa phương là “Literacy Now” và nhắm đến việc gây ý thức về sự khủng hoảng văn hóa ở Houston.

Gần 41% trẻ em vùng Houston thì không sẵn sàng vào lớp mẫu giáo, và 73% học sinh lớp ba thì không đọc đúng cấp lớp. Khả năng đọc thông thạo vào cuối lớp ba là một dấu hiệu tiên đoán quan trọng về sự tốt nghiệp trung học và các kết quả bất lợi khác, gồm các trở ngại về lối đối xử, không có việc làm, tội phạm, và vô gia cư.

“Literacy Now” hoạt động để các kết quả đó tốt hơn bằng cách tăng cường cho trẻ em và gia đình qua văn hóa, lãnh đạo, và các khả năng sinh sống.

Giáo chức lớp hai trường Tiểu Học Bruce là cô Tanitra Robinson rất cảm động khi ông Tổng Giám Đốc chia sẻ câu chuyện đời ông với học sinh. Hàng ngày cô nhìn thấy chứng khó đọc ảnh hưởng thế nào đến các học sinh trẻ.

“Điều này thực sự đem hy vọng cho chúng tôi là giáo chức, và nó cũng đem hy vọng cho học sinh rằng nếu tôi khó đọc chữ, tôi lớn lên và là một tổng giám đốc, thì còn đâu là giới hạn?” cô Robinson nói. “Để các em thực sự thấy đời sống thực tế, diện đối diện, ở giây phút này, điều đó thực sự là một ơn phước.”

Ngày “Houston Reads Day” đến với 14,000 học sinh từ vườn trẻ cho đến lớp ba tại 21 trường trong Khu Học Chánh Houston và Aldine.