Triển lãm ngành nghề ‘When I Grow Up’ sẽ được tổ chức ngày 23 tháng Tư

Hàng chục nhà triển lãm từ các công ty nội địa sẽ có mặt để giúp học sinh khám phá những lựa chọn trong các kỹ nghệ có nhiều nhu cầu, phát triển mạnh trong cuộc triển lãm thường niên lần thứ mười “When I Grow Up”.

Năm nay, sinh hoạt này trở lại diện đối diện và sẽ xảy ra vào ngày thứ Bảy, 23 tháng Tư, từ 10g sáng đến 1d trưa tại Trung Tâm Hỗ Trợ Giáo Dục Hattie Mae White (4400 W. 18th Street, 77092). Tất cả học sinh HISD lớp K-12 đều được mời tham dự.

Các doanh nghiệp tham dự sẽ có những trưng bày, triển lãm hấp dẫn, và các sinh hoạt để thu hút và gợi óc tưởng tượng của học sinh và khích động các em hãy tiếp tục việc học hướng đến các ngành nghề và cơ hội giáo dục. Các xe bán thực phẩm cũng có mặt tại hiện trường.

Thanh thiếu niên từ 16-24 tuổi sẽ có thể nộp đơn và được phỏng vấn ngay tại chỗ về nhiều việc làm mùa hè tại các công ty mà họ hợp tác với khởi xướng “Hire Houston Youth” (thuê mướn giới trẻ Houston). Khởi xướng, bắt đầu từ 2016, cung cấp cho học sinh tối thiểu tám tuần lễ làm việc.

Muốn biết thêm thông tin, vui lòng liên lạc Career Readiness hoặc gọi số 713-556-6981.