Tổng giám đốc House nói vắn tắt cho các người lãnh đạo về kế hoạch chiến thuật năm năm của ông

Tổng Giám Đốc Millard House II của Khu Học Chánh Houston đã vắn tắt về kế hoạch chiến thuật năm năm cho các viên chức dân cử trong vùng Houston vào hôm thứ Ba, 5 tháng Tư, 2022.

Tổng Giám Đốc House đã trả lời nhiều câu hỏi của các nhà lập pháp tiểu bang cũng như các phần tử của Hội Đồng Thành Phố Houston. Ngoài ra, ông House cũng đã trả lời các câu hỏi về kế hoạch của HISD để giải quyết sự thất thoát học hành có liên quan đến COVID-19, ảnh hưởng của đại dịch này về xã hội-cảm xúc của học sinh, và các kế hoạch để bảo đảm mọi học sinh HISD được cung cấp một cảm nghiệm tiêu chuẩn về giáo dục, bất cứ trường và khu xóm nào.

“Tôi rất cảm kích trước sự hiện diện đông đủ của các viên chức dân cử vào buổi họp sáng thứ Ba,” ông House nói. “Sau phần trình bày, họ đã hỏi nhiều câu hỏi thâm trầm. Hiển nhiên, những người lãnh đạo của Houston hiểu được các thách đố mà HISD đối diện và lưu tâm sâu xa đến sự thành công của học sinh.”

Các phần tử của Ủy Ban Giáo Dục HISD và Tiểu Ban Cố Vấn Lập Pháp của khu học chánh cũng tham dự.

“Bởi tham dự cuộc họp hôm nay, các viên chức của Houston cho thấy sự quyết tâm của họ để hiểu những phức tạp của kế hoạch chiến thuật năm năm của chúng tôi,” Giám Đốc Giao Tế Chính Quyền của HISD là Matthew Conner nói. “Chúng tôi được vinh dự giải thích kế hoạch này và trả lời các câu hỏi. Sự tham dự và hỗ trợ của họ thì quan trọng cho sự thành công của HISD.”