Chương Trình Công Nghệ trường Waltrip HS được công nhận vì số chứng chỉ cao

Công ty ứng dụng công nghệ SOLIDWORKS công nhận trường Trung Học Waltrip vì có số chứng chỉ CSWQ cao nhất tiểu bang.

Các đại diện từ SOLIDWORKS, “Lab Resources” và Sở Giáo Dục Kỹ Thuật và Ngành Nghề  của Khu Học Chánh Houston đã đến thăm trường này và các học sinh công nghệ vào hôm thứ Tư.

Trường Waltrip High School có 17 học sinh có chứng chỉ CSWA (Certified SOLIDWORKS Associate), và con số đó được hy vọng sẽ gia tăng gấp đôi năm nay, theo Giáo Chức Stephanie Witherspoon của sở Giáo Dục Kỹ Thuật và Ngành Nghề. Bà và Adel Rakha trông coi chương trình này.

“Các học sinh nhận ra rằng bất cứ họ là ai,” Witherspoon nói. “Vấn đề là nếu quý vị đem lại sự giảng dạy tốt, rõ ràng, và học sinh có một khát vọng. Chúng tôi có đủ loại học sinh đã đạt được điều này, và thật vui để nhìn thấy sự công bằng.”

Chứng chỉ SOLIDWORKS bao gồm sự thiết kế cách hệ thống chất lỏng, vẽ bằng máy điện toán, và công nghệ cơ khí. Trường có thể mở nhiều cánh cửa cho các nghề trong một số lĩnh vực công nghệ.

“Tôi muốn cảm ơn [Witherspoon] vì bà là một người ngoại hạng thực hiện chương trình này, theo dõi nó, và mọi người đều đủ điều kiện,” James Jackson nói, ông là Quản Lý Buôn Bán Vùng của SOLIDWORKS cho Bắc Mỹ, Ba Tây, Mễ, và Gia Nã Đại.

Các học sinh trường Waltrip nào đã hoàn tất chứng chỉ CSWA thì sau đó có thể làm việc để đạt được chứng chỉ CSWP (Certified SOLIDWORKS Professional in Mechanical Design).

Các lớp Công Nghệ tại trường Waltrip High School là một phần của chương trình Magnet Choice của HISD và chú trọng đến sự thiết kế, phát triển, sử dụng máy, và cơ cấu.