Trường Bellaire phá kỷ lục với 13 thủ khoa Lớp 2022

Lớp 2022 của trường Trung Học Bellaire có 13 thủ khoa, vượt quá số kỷ lục chín học sinh trong năm qua là những học sinh tốt nghiệp với số điểm trung bình tuyệt hảo.

Trong các thủ khoa là một “homecoming king” và cũng là chủ bút của tờ báo trong trường này.

Margaret Schwierking, Jason Yao, Owen Zhang, Katherine Chen, Sophia Hernandez, Collin Crockett, Justice Cordova, Annie Lin, Crystal Tang, Albert Zhu, Donne Su, Nina Zhang, và Richard Lin tất cả chiếm được điểm 5.0 GPA.

“Chúng ta không được quên rằng một nửa cảm nghiệm trung học đã xảy ra trong thời đại dịch. Tuy nhiên, bất kể các thách đố này, các em vẫn chiếm được điểm GPA tuyệt hảo,” Tổng Giám Đốc Millard House II nói. “Tôi chúc mừng các thủ khoa và á khoa của mọi trường trung học của chúng ta. Sự kiên trì và quyết tâm của các em sẽ cho phép các em được thành công trong những năm sắp tới.”

Thủ Khoa Sophia Hernandez nói thời gian thử thách nhiều nhất trong bốn năm qua là khi các lớp đều ảo. “Đại dịch đã gây khó khăn cho chúng em để đạt được điểm cao,” em nói. “Đó là một thách đố khi chúng em làm việc một mình. Nhưng, nó thường dễ hơn khi chúng em có bạn học chung quanh.”

Hernandez là chủ bút của tờ Three Penny Press của trường Bellaire, và là một thành viên của hội đồng học sinh, và chủ tịch của hội “League of United Latin American Citizens Bellaire High School Chapter”.

Thủ Khoa Owen Zhang nói giai đoạn học ảo đòi hỏi phải tập trung nhiều. “Tất cả chúng em phải điều chỉnh và tìm cách liên lạc trong giai đoạn học ảo,” em nói. “Nó rất khó ngay từ đầu, nhưng chúng em đã thích ứng.”

Zhang hoạt động trong hội đồng học sinh, là một thành viên của tổ chức “Business Professionals of America Club”, tình nguyện trong Hồng Thập Tự Hoa Kỳ và được chọn là “2021 Homecoming King”.

Hiệu Trưởng Michael McDonough nói ông luôn có ấn tượng về các thủ khoa. Các em có điểm hạng cao trong khi vẫn tham dự nhiều hoạt động ngoại khóa. “Các em gây ấn tượng tốt về việc học, là những người lãnh đạo lớp, và tối đa hóa cơ hội tại trường Bellaire,” ông nói.

Mười ba học sinh đứng đầu trường Bellaire sẽ cùng với hàng chục thủ khoa và á khoa khác của HISD tham dự buổi lễ thường niên “Scholars Recognition Ceremony” (vinh danh học sinh ưu tú) vào thứ Ba, 12 tháng Tư, lúc 6g30 chiều tại thao đường Delmar, 2020 Mangum Road, 77092.