Từ thực phẩm ở lớp học đến “grab-and-go”, Dịch Vụ Dinh Dưỡng tiếp tục sáng chế bữa ăn trưa

Bữa ăn trưa cho học sinh lớp một của bà Tracey Crawley có vẻ hơi khác biệt trong những ngày này.

Thay vì ăn trong một nhà ăn đông đảo, học sinh trường “Gregory-Lincoln Education Center” bây giờ có bữa ăn trưa được giao trực tiếp đến lớp. Tuy khác biệt, đó là điều học sinh vẫn mong đợi – nhất là vào ngày có thịt gà.

“Nó giống như thói quen tự nhiên,” bà Crawley nói về kiểu bữa trưa mới và các thể thức an toàn. “Hoàn cảnh được đặt ra cho các học sinh. Thức ăn thì luôn đúng giờ. Nhóm chúng tôi đã thực hiện được một công việc lớn lao khi làm cho nó trở nên một thủ tục dễ dàng.”

Trong nhiều tháng, Dịch Vụ Dinh Dưỡng làm việc không biết mệt để thay đổi và thay thế chương trình ăn trưa thông thường với những lựa chọn như giao tận lớp, xếp hàng lấy thức ăn trong nhà ăn, và lấy thức ăn ở bãi đậu xe cho những học sinh theo học ảo để tránh sự lan tràn của COVID-19, tuy kiểu cách có thay đổi theo từng trường.

“Ngay từ đầu chúng tôi đã biết là không thể có phương cách giống nhau cho việc này,” Quản Lý Dịch Vụ Dinh Dưỡng Kory Keimig nói, ông là người trông coi sự hoạt động hơn 90 nhà bếp trong khu học chánh. “Mỗi trường thì khác nhau. Và vì thế, mỗi chương trình được thay đổi theo dân số và hậu cần của từng trường.”

Thí dụ, chương trình mới ăn trưa trong lớp là một lựa chọn phổ thông trong các trường tiểu và trung học I cấp. Nó được xây dựng trên kiểu ăn sáng trong lớp của học khu, trong đó học sinh nhận bữa ăn sáng và ăn ngay tại bàn học trong phần thông báo buổi sáng.

Tuy vậy, tạo ra sự thay đổi bữa trưa thì không dễ.

“Khoảng cách thể lý ảnh hưởng đáng kể đến sự sản xuất và cách làm việc của chúng tôi,” ông Keimig nói. “Trong thời gian thông thường, sẽ có hai hay ba người đứng chung quanh bàn để chuẩn bị cùng một loại. Chúng tôi phải điều chỉnh và thích nghi cho điều đó.”

Thực đơn được làm lại với các thức ăn được nhắm đến những món lạnh tỉ như bánh mì kẹp thịt. Điểm then chốt đó dẫn đến việc đặt mua các túi plastic và các hộp đựng thức ăn – một việc khó khăn đối với các học khu cần cùng các tiếp liệu này.

Xe đẩy giúp nhân viên chuyên chở thức ăn và giữ ở nhiệt độ an toàn, cũng trở nên thiết yếu hơn bao giờ. Ngay lập tức nhân viên kiểm kê mọi xe đẩy, sửa chữa những bánh xe bị hư, sau đó phân phối cho các trường trên toàn học khu.

Với các chương trình ăn trưa mới hiện tiến hành được vài tuần, Dịch Vụ Dinh Dưỡng hiện thời chú trọng đến các trường chuyển tiếp để có thực phẩm nóng. Tuy là một thách đố để giữ thức ăn ở nhiệt độ thích hợp là 140 độ trong lớp học, ông Keimig nói ông tin tưởng nhóm của ông sẽ vượt qua được điều này và bất cứ thử thách nào có thể xảy ra. “Chúng tôi quen với sự thay đổi liên tục,” ông Keimig nói. “Chúng tôi được huấn luyện thích ứng với hoàn cảnh và nghĩ ra những giải pháp sáng tạo.”