HISD phát động chiến dịch “Dream Big” để ghi danh học sinh sơ cấp

Một chuỗi bảng quảng cáo có thể được thấy chung quanh Houston, với một thông điệp đơn giản: “Dream Big” (hãy ước mơ lớn).

Bảng này nằm trong chiến dịch “Dream Big” của học khu, để cổ vũ việc ghi danh học sinh sơ cấp trong các trường HISD bắt đầu từ lớp vườn trẻ. Các cuộc nghiên cứu cho thấy rằng lớp vườn trẻ là một nền tảng quan trọng cho học sinh để phát triển văn hóa, ngôn ngữ, và làm toán nhanh hơn những trẻ em không trong các chương trình tương tự. Ảnh hưởng này kéo dài vào cấp tiểu học. HISD hy vọng học sinh ghi danh cho niên khoá 2021-2022 trong các lớp sơ cấp, từ vườn trẻ cho đến lớp hai.

“Giáo dục sớm thời thơ ấu là một phần quan trọng trong việc thiết lập một hệ thống học đường công bằng ở Houston,” Tổng Giám Đốc Lâm Thời Grenita Lathan nói. “Chúng tôi muốn tất cả học sinh hãy ‘Dream Big’, và chúng tôi biết điều đó khởi sự từ khi rất trẻ. Các chương trình pre-K của chúng tôi trong HISD giúp thiết lập nền tảng tuyệt hảo đó để có thể giúp học sinh thành công trong suốt thời gian đi học.”

Chiến dịch “Dream Big” là một sự hợp tác giữa “HISD Communications”, “Division of Strategy & Innovation”, và “HISD Early Childhood Education”.

Một vài bảng quảng cáo đã được dựng lên quanh thành phố ở một số xa lộ đông xe nhất của Houston, gồm

  • Giao liên của xa lộ 45 South và 59 East
  • Xa lộ 59 North tại lối vào đường Hopper
  • Xa lộ 45 South tại lối vào Wayside
  • Xa lộ 10 East tại lối vào McCarty

Vào ngày 5 tháng Sáu, HISD cung cấp sự hỗ trợ diện đối diện cho các phụ huynh nào cần sự giúp đỡ để nộp đơn vào lớp pre-K và mẫu giáo. Sự hỗ trợ diện đối diện sẽ có ở các trường tiểu học và các trung tâm ấu nhi, cũng như trên mạng và qua điện thoại. Sự hỗ trợ ảo và qua điện thoại sẽ có bằng tiếng Anh, Tây Ban Nha, Việt Nam, và Ả Rập. Để biết thêm về sự giúp đỡ này, hãy vào trang bit.ly/2RsAb0u.

Để biết thêm về chiến dịch “Dream Big”, hãy vào trang HoustonISD.org/DreamBig.