Monthly Archives: January 2020

HISD tham dự “Souper Bowl of Caring”

Trong sự hợp tác với “Souper Bowl of Caring” và “Houston Food Bank”, các trường và nhân viên HISD đang them gia chiến dịch “2020 Souper Bowl of Caring”, một chiến dịch quyên góp thực phẩm do tuổi trẻ chủ động để chống với nạn đói nghèo trong các cộng đồng.

Bắt đầu từ 14 tháng Giêng, một trong những cử hành lớn nhất nước về sự phục vụ và cho đi sẽ nâng cao ý thức và giải quyết nạn đói trong các cộng đồng. Có năm cách để tham gia:

 1. Thu góp thực phẩm từ 14 tháng Giêng đến 10 tháng Hai.
 2. Đem các tặng phẩm đồ hộp đến “Strategic Partnerships” lầu 1SE, hay bỏ vào các thùng ấn định được đặt trong lối vào hành lang chính.
 3. Tặng 100 phần trăm những gì quyên góp được để hỗ trợ các học sinh và gia đình có nhu cầu qua các sở “Wraparound” và “Homeless”.
 4. Đưa học sinh tham gia việc tình nguyện tại ngân hàng thực phẩm trong vùng hoặc các cơ quan bác ái cứu đói.  Để giúp điều hợp, hãy gọi “Houston Food Bank” ở số 713-547-8604.
 5. Báo cáo kết quả thu góp cho trang mạng “Souper Bowl of Caring”: www.tacklehunger.org để được bao gồm trong tổng số toàn quốc, thường trên $10 triệu hàng năm.

Thực phẩm quyên góp được tại Trung Tâm Hỗ Trợ Giáo Dục Hattie Mae White (4400 West 18th St., 77092) sẽ có lợi cho hai chương trình HISD: “HISD Homeless Office” và kho thực phẩm “Wraparound”.

Ngân sách HISD 2019-2020 đứng đầu vinh dự vì chính xác, có trách nhiệm tài chánh

Khu Học Chánh Houston nhận được giải thưởng “Meritorious Budget Award” (MBA – Ngân Sách Đáng Khen) từ một tổ chức quốc tế gồm các viên chức thương mãi học đường vì đã đưa ra ngân sách năm 2019-2020 mà nó chính xác, đầy đủ thông tin và dễ hiểu.

HISD chiếm được giải thưởng này từ tổ chức “Association of School Business Officials International” (ASBO), mà nó từng hiện diện trong 110 năm. Để được vinh dự này, tổ chức đòi hỏi các khu học chánh phải nộp một tập tài liệu chi tiết về ngân sách, để được thẩm định bởi các chuyên gia tài chánh học đường bí mật.

HISD từng tham gia chương trình MBA trong 22 năm và đã chiếm được vinh dự này 21 lần. Trong hơn 1,000 học khu trong Texas, HISD thuộc về 23 tổ chức chiếm được MBA năm qua.

“Chúng tôi nhất quyết cung cấp sự minh bạch tài chánh cho các người quan tâm,” TGĐ Lâm Thời Grenita Lathan nói. “Đưa ra ngân sách để chiếm được giải MBA thì không chỉ cung cấp cho các hợp tác viên một sự hiểu biết rõ ràng về các ngân khoản của học khu được sử dụng, nhưng còn hỗ trợ cho ích lợi của học sinh bởi cổ vũ việc quản lý nguồn năng cách hữu hiệu.”

Tổ chức ASBO khuyến khích các khu học chánh hãy theo đuổi vinh dự MBA để nâng cao hoạch định tài chánh, hình thành các ngân sách chi tiết và thúc giục sự hiểu biết tài chánh của những người đóng thuế và công chúng.

“Nhận được vinh dự này là bằng chứng cho sự tận tụy làm việc của nhóm tài chánh của chúng tôi, họ thi hành thường xuyên để bảo đảm sự liêm chính và sáng tỏ ngân sách là quy luật bình thường, không phải là ngoại lệ,” Trưởng Phòng Tài Chánh HISD là Rene Barajas nói. “Chúng tôi cố gắng đưa ra các ngân sách hàng năm mà nó dễ hiểu và đòi hỏi một sự chuyên cần đáng kể. Tôi rất hãnh diện về nhóm của tôi trong sự hoạt động và lại chiếm được giải MBA.”

Các thành viên của tổ chức ASBA nói họ rất “cảm kích” vì các ngân sách của khu học chánh nhận được các vinh dự MBA.

“Những học khu nào nộp đơn vào chương trình MBA thì nhận biết tầm quan trọng của việc trình bày một ngân sách có phẩm chất, dễ hiểu ở bên trong tổ chức cũng như bên ngoài cộng đồng.” Giám Đốc Chấp Hành tổ chức ASBO Quốc Tế là David J. Lewis nói. “Việc tham dự trong chương trình MBA đem lại các dụng cụ và nguồn năng quan trọng mà các học khu cần để nói lên mục tiêu và đối tượng cách rõ ràng và minh họa sự quyết tâm tuân theo các tiêu chuẩn được toàn quốc nhìn nhận về việc trình bày ngân sách.”

Các khu học chánh ở Hoa Kỳ và Gia Nã Đại mà đạt được những điều kiện khó khăn của tổ chức ASBA thì mới đủ điều kiện để nhận giải Meritorious Budget Award.

Hạn chót nộp đơn FAFSA ưu tiên cho học sinh Texas là 15 tháng Giêng

Điền đầy đủ đơn FAFSA là bước đầu để được nhiều loại trợ giúp tài chánh đi học, và nộp đơn FAFSA sớm là cách tốt nhất để được tối đa tiền trợ cấp.

Tuy liên bang không có hạn chót rõ rệt là khi nào đơn FAFSA (Free Application for Federal Student Aid) cần phải nộp, cho 50 tiểu bang, và ưu tiên cho Texas hạn chót là 15 tháng Giêng, 2020.

Khi nộp đơn xin trợ giúp tài chánh, thời giờ thì quan trọng. Hàng năm, Phòng Trợ Giúp Học Sinh của Liên Bang cung cấp hơn $120 tỉ qua các học bổng, vay mượn, và vừa học vừa làm để giúp học sinh trả học phí. Số tiền này được ưu tiên cho những học sinh nào nộp đơn trước thời gian chót để cứu xét.

Học sinh và phụ huynh có thể nộp đơn trên mạng tại www.fafsa.gov. Quý vị cũng có thể nộp đơn FAFSA ngay từ máy điện thoại. Để nộp đơn FAFSA qua điện thoại, hãy tải xuống app “myStudentAid” (iOS hay Android) và điền trong máy điện thoại.

Cần biết về thủ tục kiểm chứng FAFSA

Nếu quý vị là một học sinh ngoại quốc hoặc không phải công dân, có thể quý vị đủ điều kiện để được xếp loại là một cư dân ở Texas vì mục đích học phí. Nếu đúng, quý vị có thể đủ điều kiện để được nhận trợ giúp tài chánh. Để nộp đơn xin trợ giúp tài chánh tiểu bang, quý vị phải điền đơn TASFA (Texas Application for State Financial Aid). Quý vị có thể tìm thấy đơn này ở đây.

Nếu quý vị không làm đơn FAFSA, có thể bị mất trợ giúp tài chánh có giá trị. Nhưng quý vị biết gì đơn xin trợ giúp tài chánh này?

Đây là 10 lời khuyên quan trọng khi điền đơn FAFSA:

 1. Điền đơn FAFSA không tốn GÌ (vì thế có tên, “FREE Application for Federal Student Aid” [đơn xin trợ giúp tài chánh học sinh của liên bang MIỄN PHÍ).
 2. Trước khi nộp một đơn FAFSA, quý vị phải lập một “FSA ID”, được dùng như chữ ký của quý bạn. Quý bạn sẽ dùng cùng một tên này hàng năm. Quý bạn sẽ cần một người cha hay mẹ. Lời khuyên: nếu anh chị của bạn nộp đơn FAFSA năm qua, điều gì xảy ra? Một người cha hay mẹ của bạn đã có “FSA ID”.
 3. Bạn cần điền đơn FAFSA hàng năm để tiếp tục nhận được trợ cấp.
 4. Nộp đơn FAFSA càng sớm thì càng tốt hơn. Số tiền ban cấp của Texas thì có hạn, nhất là khi bạn nộp đơn sau ngày 15 tháng Giêng.
 5. Với trợ cấp Pell Grant, bạn có thể nộp trước ngày vào đại học, nhưng không nhận được trợ giúp tài chánh cho đến tháng Mười. Điều đó có nghĩa bạn phải dùng tiền túi mà trả cho đến khi nhận được trợ cấp.
 6. Nam học sinh phải đăng ký “Selective Service” để có thể nhận trợ cấp liên bang. Tại sao? Vì đó là luật.
 7. Mọi trợ cấp của liên bang, kể tiền vay mượn, học bổng, và vừa làm vừa học, đòi hỏi phải có một đơn FAFSA.
 8. Lợi tức cao có thể đủ điều kiện cho vài loại trợ cấp nào đó, nhất là loại trợ cấp của tổ chức. Hãy nộp một đơn FAFSA ngay cả bạn nghĩ cha mẹ của bạn có nhiều tiền.
 9. Tối đa tiền học bổng Pell Grant là $6,195. Hãy nhớ là học bổng là tiền TỰ DO – không đòi điều kiện. Thí dụ, $6,000 sẽ trang trải tiền học, sách vở, và một số tiền cho đại học cộng đồng Houston.
 10. FAFSA hiện thời dùng dữ kiện thuế các năm trước. Học sinh ghi danh mùa thu 2020 sẽ dùng dữ kiện thuế năm 2018.

Hãy dùng tờ này để thu thập các thông tin cần thiết để điền đơn FAFSA

Trường Yates HS chiếm được tình trạng “International Baccalaureate World School”

Hôm nay các nhà lãnh đạo Khu Học Chánh Houston đã công bố trạng thái mới của trường Trung Học Yates là một trường “International Baccalaureate (IB) World School”, trở nên trường trung học II cấp thứ năm của học khu được chính thức cấp bằng Tú Tài (Diploma Programme).

Trường Yates sẽ bắt đầu cung cấp chương trình “IB Diploma Programme” cho các học sinh lớp 11 và 12 vào niên khoá 2020-2021. Chương trình “IB Diploma Programme” dành cho học sinh từ 16 đến 19 tuổi và hiện đang được cung cấp tại các trường trung học Bellaire, Chávez, Heights, và Lamar.

Yates là một trong chín trường HISD được hỗ trợ bởi khu học chánh trong khởi xướng của TGĐ Lâm Thời Grenita Lathan để mở rộng số trường IB trong khu vực rộng lớn trên toàn thành phố.

“Việc cho phép trường Yates phản ánh sự quyết tâm của chúng tôi đối với sự tuyệt hảo của mọi học sinh,” bà Lathan nói. “Chúng tôi nhất định rút bớt khoảng cách thành tích của học sinh bởi cung cấp một học trình nghiêm ngặt, đầy ý nghĩa, và phối hợp mà nó sẽ cung cấp nhiều cơ hội toàn cầu cho học sinh.”

Được thành lập năm 1968, IB là một tổ chức giáo dục quốc tế vô vị lợi để cung cấp các chương trình giáo dục nhiều thách đố cho học sinh từ 3 đến 19 tuổi hầu giúp phát triển các khả năng trí tuệ, cá nhân, cảm xúc và xã hội để sống, học hỏi và làm việc trong một thế giới toàn cầu hóa nhanh chóng.

Đạt được thẩm quyền IB là một tiến trình nhiều đòi hỏi và lâu dài mà các trường phải phù hợp hóa học trình của mình với các tiêu chuẩn IB và huấn luyện các giáo chức trong triết thuyết IB. Bằng tú tài IB, phải ánh sự giáo dục nghiêm ngặt, cho phép học sinh vào các đại học công ở Texas với 24 tín chỉ giờ nếu họ được điểm bốn hay cao hơn trong các bài thi IB.

Với việc bao gồm chương trình “Diploma Programme” tại trường Yates, HISD hiện cung cấp 28 “IB Programmes” trên toàn học khu. Thêm mười lăm trường nữa đang tìm trạng thái IB, gồm Foster ES và Cullen MS. Một khi được phép, các trường Foster, Cullen, và Yates sẽ hình thành khuôn khổ dưỡng dục IB đầu tiên cho trường này.

Trường Yates hiện đang nhận học sinh qua việc thuyên chuyển vào chương trình “International Baccalaureate” chọn lọc. Mọi đơn xin phải nộp trước ngày 29 tháng Hai và có thể lấy trên mạng ChooseHISD.com, và đơn lấy tại các trường hoặc tại Phòng Chọn Trường của (Office of School Choice) tọa lạc trong Trung Tâm Hỗ Trợ Giáo Dục Hattie Mae White, 4400 West 18th St., 77092. Muốn được giúp đỡ hay biết thêm thông tin, phụ huynh và phụ huynh có thể đến Phòng Chọn Trường hoặc gọi số 713-556-6784.

HISD tổ chức “Parent University” lục cá nguyệt mùa xuân

HISD sẽ tổ chức buổi hội thảo “Parent University” lần thứ tư từ 5g15 đến 8g tối vào ngày thứ Ba, 21 tháng Giêng tại hai địa điểm trong khu học chánh: trường Key Middle School và Lamar High School. 

Chủ đề của khóa này sẽ là “Attendance Matters” (đi học đều thì quan trọng). Khóa hội thảo sẽ bắt đầu với bữa ăn tối và triển lãm các nguồn năng và cũng sẽ bao gồm thông tin về các chương trình của học khu, sinh hoạt phụ huynh, các nguồn năng trong cộng đồng, và làm thế nào phụ huynh có thể trở nên các hợp tác viên tích cực trong sự thành công giáo dục của con em.

Khởi xướng trên toàn học khu này được phát động vào tháng Chín 2018 với một sứ mệnh là đưa các phụ huynh và con em HISD đến các nguồn năng mà chúng hỗ trợ cho sự thành công về ngành nghề về học vấn, cũng như các môi trường an toàn và lành mạnh ở nhà và ở trường.

Phụ huynh có thể biết địa điểm và chọn một chỗ thuận tiện nhất để tham dự. Có thể ghi danh tại trang HoustonISD.org/ParentUniversity

Ăn tối miễn phí, có thông dịch, và giữ trẻ em.

HISD cung cấp bữa ăn miễn phí tại năm trường trong kỳ nghỉ mùa đông

Các trường có thể đóng cửa nghỉ mùa đông, nhưng các nhà ăn vẫn mở cửa tại năm trường trung học HISD, ở đây sở Dịch Vụ Dinh Dưỡng sẽ cung cấp bữa ăn miễn phí cho các trẻ từ 1 đến 18 tuổi.

Các trường trung học Booker T. Washington, Chavez và Madison phục vụ bữa ăn sáng và trưa trong kỳ nghỉ mùa đông. Thêm vào đó, trường Yates High School chỉ dọn bữa ăn trưa, và trường Revere Middle School chỉ dọn bữa ăn sáng. Các trẻ từ 1 đến 18 tuổi có thể ăn sáng và trưa miễn phí, trong khi người lớn có thể mua bữa ăn sáng với giá $2.75 và bữa trưa giá $4.

“Chúng tôi biết học sinh không thể học và phát triển mà không có thực phẩm lành mạnh giúp sức – và điều đó không phải ngừng chỉ vì các trường đóng cửa để nghỉ mùa đông,” TGĐ Lâm Thời của HISD là bà Grenita Lathan nói. “Bảo đảm sức khỏe, sự an toàn, và thịnh vượng của học sinh là một trong những ưu tiên của chúng tôi, và chương trình này đưa chúng tôi gần hơn với mục tiêu muốn đạt được.”

Những ngày và giờ phục vụ thì thay đổi theo trường. Chi tiết về các địa điểm và thời giờ phục vụ có thể xem trong trang HoustonISD.org/WinterMeals. Phụ huynh được khuyến khích hãy gọi các địa điểm này trước khi đến.

“Với một số học sinh, thời giờ nghỉ học có nghĩa các em thiếu thực phẩm,” Viên Chức Sở Dinh Dưỡng là Betti Wiggins nói. “Khi phục vụ các bữa ăn miễn phí trong kỳ nghỉ mùa đông, chúng tôi bảo đảm rằng học sinh và gia đình có chỗ đến để có được bữa ăn bổ dưỡng để giúp phát triển trong khi trường đóng cửa.”

Trẻ em không cần phải ghi danh trong trường để tham dự chương trình này, và không cần điền đơn, như đăng ký hay chứng minh lợi tức.

Tất cả các bữa ăn của HISD thì quân bình dinh dưỡng để bảo đảm trẻ em nhận được chất bổ dưỡng cần thiết để duy trì sức khỏe.

“Tôi rất biết ơn sự tân tụy của nhân viên sở Dinh Dưỡng,” Trường Phòng Hoạt Động HISD là Brian Busby nói, ông trông coi sở này. “Họ luôn sẵn sàng hy sinh để làm những gì tốt nhất cho học sinh.”