Monthly Archives: February 2020

Lịch học sinh niên khoá 2020-2021 hiện đã có trên mạng

Lịch học sinh niên khoá 2020-2021, đã được phê chuẩn bởi Ủy Ban Giáo Dục vào tháng này, thì hiện có trên mạng.

Lịch này được soạn ra với ý kiến từ một tiểu ban gồm các hiệu trưởng, đại diện nghiệp đoàn, và các sở trên toàn học khu, cũng như Tiểu Ban Cố Vấn Học Khu.

Ngày đầu tiên đến trường sẽ là 24 tháng Tám, và ngày cuối cùng đi học sẽ là 27 tháng Năm.

Lịch học sinh bao gồm các ngày lễ trên toàn học khu và ngày phục vụ cộng đồng để vinh danh các nhân vật Latino là César Chávez và Dolores Huerta vào ngày thứ Hai, 29 tháng Ba. Trong khi đó, ngày Mùa Thu được đặt vào ngày thứ Hai, 28 tháng Chín.

Xem các lịch trên mạng ở đây.

Hãy giúp lễ tốt nghiệp thật đáng nhớ cho học sinh HISD

Phòng Giáo Dục Người Vô Gia Cư của HISD đang xin các tặng vật là y phục trang trọng cho hàng trăm học sinh lớp 12 vô gia cư và nghèo để tham dự lễ tốt nghiệp.

Văn phòng này đang xin các áo đầm, giầy, túi xách tay, và nữ trang cho các nữ học sinh và thuê y phục tuxedo, áo dài tay, và giầy cho các nam học sinh..

Các tặng phẩm có thể được đưa đến các địa điểm sau:

 • Trung Tâm Hỗ Trợ Giáo Dục Hattie Mae White, Phòng 3SW11, 4400 W. 18th St., Houston, 77092 (713-556-6800)
 • Phòng Giáo Dục Người Vô Gia Cư HISD, Trường Tiểu Học Peck, 5001 Martin Luther King, Houston, 77021 (713-556-7237)

Sinh hoạt “Project Prom” sẽ được tổ chức từ 9g sáng đến 1g trưa thứ Bảy, 4 tháng Tư tại trường Trung Học Yates. Sinh hoạt này sẽ có thông tin về cơ hội vào đại học và chọn ngành, chủng ngừa miễn phí (kể cả ngừa viêm màng não cần để vào đại học), thực phẩm miễn phí, các quà tặng, và nhiều thứ khác.

Phòng Giáo Dục Người Vô Gia Cư HISD (HISD Homeless Education Office) là một chương trình được tài trợ để phục vụ hàng ngàn học sinh vô gia cư trên toàn học khu.

Hiệu trưởng trường Lawson chia sẻ ưu điểm của sự chuyển biến lãnh đạo

Với Hiệu Trưởng Kasey Bailey tại trường Lawson Middle School, sự chuyển biến lãnh đạo là tâm điểm của ngành giáo dục của bà trong 10 năm qua. Sau khi tham gia HISD vào năm 2015, hiệu trưởng của trường Achieve 180 từng dẫn đầu trong việc lãnh đạo các trường kém nhất của học khu này.

“Khi nói đến sự hỗ trợ các trường thường kém của học khu, tôi thấy rằng điều quan trọng là nhìn cặn kẽ đến các chương trình văn hóa và giảng dạy để chúng ta có thể cùng nhau làm việc để thực sự chuẩn đoán và chữa trị vấn đề thành tích học sinh mà nó thực sự ảnh hưởng đến thành tích học sinh,” bà Bailey nói. 

Được định nghĩa như một hành vi, quy trình hay thay đổi cá biệt về đặc tính hay điều kiện, sự chuyển biến có thể là yếu tố then chốt được dùng để diễn tả công việc lãnh đạo toàn diện mà các hiệu trưởng Achieve 180 phải đảm nhận để biến đổi học thuật, cảm xúc và văn hóa xã hội của các trường.

“Các nhà lãnh đạo chuyển biến được chọn để dẫn đầu các trường Achieve 180 về chiến thuật và cùng lúc hoạt động tiến đến các mục tiêu ngắn và dài hạn qua các phương pháp có hệ thống có ảnh hưởng tích cực đến toàn trường,” Trưởng Phòng Học Thuật Yolanda Rodriguez nói. “Họ cung cấp các con đường để có thể duy trì trong văn hóa của trường, các giáo chức giỏi, và bớt đi khoảng cách thành tích sau thời gian qua sự lãnh đạo can đảm và quyết tâm với sự bình đẳng.”

Kể từ khi bà Bailey lãnh đạo trường Lawson, trường này đã đạt được tiêu chuẩn “Met Standard” theo xếp hạng của TEA và cảm nghiệm sự gia tăng trong các lãnh vực thành tích học sinh và tiến bộ của trường.

“Những nhà lãnh đạo có hiệu quả là những người có cái nhìn và có thể khéo léo đưa ra các kế hoạch hành động mà nó có thể thay đổi hướng giáo dục và văn hóa cùng lúc – mọi người lưu tâm phải để mắt đến phần thưởng này,” bà Bailey nói. “Trong việc chuyển biến, mọi người là chìa khóa để đạt được mục tiêu và phải bền bỉ thi hành các hệ giảng dạy và văn hóa với ý định theo dõi và giải trình trách nhiệm.”

Khi bà Bailey và các nhà lãnh đạo Achieve 180 chuẩn bị cho thách đố lớn lao nhất trước mặt, bài thi STAAR, sẽ là khả năng dìu dắt của người lãnh đạo mà nó sẽ bị thữ nghiệm khi họ dưỡng dục ban giảng huấn và học sinh trong một giai đoạn căng thẳng của học khu. “Quý vị phải có sự bạo dạn để thêm sức cho những người lưu tâm dám nhận chỗ của mình và thi hành bất cứ gì cần có để tiến tới,” bà Bailey nói. “Quý vị phải sẵn sàng làm cho người lớn phải thấy không thoải mái vì thi hành điều tốt nhất cho trẻ em.”

Các ủy viên thông qua sự thẩm định cơ sở toàn diện để giải quyết hạ tầng cơ sở cũ trên toàn học khu

Ủy Ban Giáo Dục Khu Học Chánh Houston vào hôm thứ Năm đã thông qua một sự thẩm định cơ sở toàn diện được thiết kế để giúp ban quản trị chuẩn bị giải quyết các hạ tầng cơ sở cũ trên toàn học khu.

Đối diện với hơn $4.7 tỉ tiền bảo trì được trì hoãn, dữ kiện thẩm định này sẽ được sử dụng để giúp học khu đáp ứng với các vấn đề bảo trì, các lưu tâm về an toàn, sự gia tăng số học sinh, và các nhu cầu về khả năng cơ sở, cũng như sự phù hợp học trình theo chiều dọc và sự bình đẳng giáo dục.

Nó sẽ còn được sử dụng để có thể hình thành một cuộc trưng cầu dân ý về bông phiếu 2020 hay 2021, nếu Ủy Ban Giáo Dục thông qua một biện pháp như thế. Khu học chánh này đang trong giai đoạn đầu của sự hoạch định cho một chương trình bông phiếu có thể xảy ra.

“Chúng ta cần một hình ảnh đầy đủ về các nhu cầu, như thế chúng ta có thể giải quyết chúng trong một phương cách chu đáo và phối hợp, thay vì chữa trị đơn lẻ khi các vấn đề xảy ra,” TGĐ Lâm Thời là Ts. Grenita Lathan nói.

HISD đã đưa ra một yêu cầu về các tiêu chuẩn chuyên môn vào tháng Mười 2019. Bốn công ty đã trả lời, và công ty “Rice & Gardner Consultants, Inc.” được thấy là công ty có khả năng cao nhất và đáp ứng nhiều nhất cho đồ án này. Ban quản trị học khu bây giờ đề nghị thuê mướn công ty này để thi hành sự thẩm định và giúp cập nhật kế hoạch về tư bản của khu học chánh.

Theo đề mục của ủy ban, tổng số chi phí để thẩm định cơ sở của công ty này và dịch vụ hoạch định tư bản sẽ không quá $5 triệu. Chi phí này sẽ được bù đắp bởi các ngân quỹ từ đề nghị chương trình bông phiếu 2020 và 2021, nếu một cuộc trưng cầu dân ý được các ủy viên tán thành và được cử tri thông qua trong vòng 18 tháng.

Thông tin được tổng hợp trong cơ sở dữ liệu sẽ giúp các viên chức của học khu hoạch định những đầu tư tương lai, gồm những đầu tư liên quan đến sự an toàn của học sinh và nhân viên, tỉ như thiết lập thẻ ra vào và củng cố các lối vào trường.

Ngoài việc hình thành các kế hoạch để sửa chữa hay thay thế các trường, dữ kiện mới này còn được sử dụng bởi Phòng Học Thuật khi duyệt lại các nhu cầu học thuật, các kế hoạch để phù hợp học trình theo chiều dọc, và nghiên cứu sự gia tăng số học sinh, các khả năng của trường, và nhu cầu tương lai về chỗ trong trường.

Các ủy viên còn biểu quyết để tán thành một khế ước 2020-2021 với “Teach for America” (TFA). Tổ chức này tuyển mộ các sinh viên vừa tốt nghiệp từ mọi ngành mà họ muốn dạy học trong các trường công trong hai năm hay lâu hơn. TFA từng hợp tác với HISD từ 1991, và việc canh tân khế ước với tổ chức này sẽ tiếp nối một hợp đồng kéo dài cả thập niên mà nó bị gián đoạn trong năm qua. Có đến 35 giáo chức TFA sẽ trải qua sự huấn luyện mùa hè để kịp cho việc bổ nhiệm lớp vào tháng Tám khi niên khoá mới bắt đầu.

Ủy ban còn thông qua một sự hợp tác với “Goodwill Industries of Houston” để cung cấp sự huấn luyện, hỗ trợ kiêm gồm và làm việc sau khi tốt nghiệp với lương năm là $35,000 cho hàng chục học sinh trong các cộng đồng rất nghèo.

HISD là một trong các khu học chánh đầu tiên ở tiểu bang tham dự sự khởi xướng này nhằm giảm bớt những khó khăn tài chánh cố hữu trong những người trẻ ở thành phố lớn. Các học sinh tại các trường trung học Sterling, Wheatley, và Worthing sẽ tham dự trong chương trình này, mà nó có thể thực hiện bởi một khế ước giữa Goodwill và “Texas Health and Human Services Commission”.

Ngoài ra, các ủy viên đã thông qua một tài trợ $140,000 từ “Chevron Houston” và một tài trợ $120,000 từ “Verizon Innovative Learning” để cấp quỹ cho các môn điện toán và học trình STEM tại 12 trường trung học của HISD, mà trường xin tài trợ này. Các chương trình giảng dạy sẽ được cung cấp bởi “Project Lead the Way”, một tổ chức giáo dục vô vị lợi.

Ủy ban còn thông qua lịch học sinh cho niên khoá 2020-2021, được hình thành sau khi HISD tìm kiếm và nhận được ý kiến từ phụ huynh, nhân viên, các tiểu ban và cộng đồng. Lịch của học khu có thể xem ở đây bằng tiếng Anh và Tây Ban Nha.

Hãy nộp đơn ngay bây giờ vào các chương trình Pre-K của HISD cho niên khoá 2020-2021

Ngày Hội Chọn Trường được dự định vào 15 tháng Hai tại trường Northside HS 

Để ghi danh vào bất cứ chương trình “pre-K” (vườn trẻ) nào của HISD cho trẻ em 3 và 4 tuổi cho niên khoá 2020-2021, các phụ huynh sẽ cần nộp đơn cho đến ngày 28 tháng Hai, 2020 cho Giai Đoạn 1. Phụ huynh cũng có thể đích thân đến nộp đơn tại các trường.

Để biết thêm thông tin, HISD sẽ tổ chức Hội Chọn Trường từ 9g sáng đến trưa thứ Bảy, 15 tháng Hai tại trường Trung Học Northside để cho biết những trường còn chỗ trống.

Để đủ điều kiện ghi danh trong các chương trình vườn trẻ (pre-K) nguyên ngày không có học phí, một đứa trẻ phải:

 • Đủ 4 tuổi tính đến ngày 1 tháng Chín của niên khoá VÀ cư ngụ trong HISD 

Và hội đủ một trong các tiêu chuẩn sau: 

 • Không thể nói và hiểu tiếng Anh, HOẶC 
 • Bất lợi về kinh tế (được định nghĩa bên dưới), HOẶC
 • Hội đủ bất cứ tiêu chuẩn nào để được hưởng Head Start, HOẶC
 • Vô gia cư, như được đinh nghĩa bởi điều [42 USC 11434a], HOẶC
 • Hiện thời hoặc trước đây thuộc về sự bảo quản của Bộ Gia Đình và Dịch Vụ Bảo Vệ sau một phiên xử theo Khoản 262.201, Luật Gia Đình, HOẶC
 • Là con của một quân nhân tại ngũ hoặc con của một quân nhân bị thương, bị giết, hay mất tích trong khi thi hành nghĩa vụ, HOẶC
 • Con của một người đủ điều kiện để được huy chương “Star of Texas Award” khi là một viên chức bảo an như được định nghĩa trong Khoản 3106.002, một người cứu hỏa như được định nghĩa trong Khoản 3106.003, hoặc người cấp cứu y tế như được định nghĩa trong Khoản 3106.004 

Hãy nhớ đem theo giấy tờ sau khi nộp đơn: 

 • Giấy khai sinh của đứa trẻ 
 • Hồ sơ chủng ngừa của đứa trẻ 
 • Minh chứng địa chỉ (biên lai điện nước) 
 • Minh chứng lợi tức (cuống chi phiếu trả lương) 
 • Thẻ căn cước có hình của cha mẹ 

Các bước ghi danh (PreK 3 và PreK 4) như sau: 

BƯỚC 1 

 • Duyệt lại thông tin và kết nối tại ChooseHISD.com – kể cả phần về Pre-K.  
 • Hãy để ý cách quý vị xếp hạng các lựa chọn, từ trường được ưa thích nhất đến ít thích nhất. Các gia đình có thể chọn nhiều đến 10 chương trình, với số tối đa là năm chương trình magnet.

BƯỚC 2 

 • Hãy vào ChooseHISD.com để nộp đơn trực tuyến.  
 • Nếu quý vị đã sử dụng hệ thống này trước đây, vui lòng dùng chương mục cũ. 
 • Tờ đơn có thể lấy trên mạng, tại bất cứ trường nào, hoặc từ Phòng Chọn Trường (Office of School Choice) (Nộp đơn trực tuyến thì có nhiều chọn lựa để theo dõi và biết thông tin mới nhất). 
 • Hãy nhớ ký tên và nộp đơn. 

BƯỚC 3 

 • Với các chương trình Magnet cấp tiểu học và trung học I cấp, chỉ các đơn Vanguard mới có thể cần giấy tờ. Tất cả các đơn “Program Choice” sẽ cần có giấy tờ. 
 • Vui lòng để ý các email hay điện thoại có liên quan đến đơn xin của quý vị. 

BƯỚC 4 

 • Vào nửa đêm 1 tháng Năm, 2020, sẽ có thông báo về việc thu nhận cho các đơn PK4 đủ điều kiện TEA thuộc Giai Đoạn I. Tình trạng đơn sẽ được xem trên mạng, và thư sẽ được gởi cho phụ huynh qua bưu điện. 
 • 15 tháng Năm, 2020 hạn chót để nhận chỗ cho đơn PK4 đủ điều kiện TEA thuộc Giai Đoạn 1. 
 • 1 tháng Sáu, 2020, đơn PK4 không đủ điều kiện (có học phí) và đơn PK3 đủ điều kiện TEA sẽ được cứu xét dựa trên chỗ còn trống. 

BƯỚC 5 

 • Nếu học sinh được cấp cho một chỗ trong chương trình, quý vị có hai tuần để nộp giấy chứng minh nơi cư ngụ và ký tên cam kết theo học. 
 • Nếu học sinh không được cấp cho một chỗ vào ngày 1 tháng Năm, 2020, nhưng được đưa vào danh sách chờ đợi, hãy để ý những thay đổi trong tình trạng đơn xin. Quý vị có thể nộp thêm đơn vào các chương trình còn chỗ trống. 

Đây là thời khóa biểu cho đơn xin vào lớp pre-K niên khoá 2020-2021: 

 • Giai đoạn 1 (27 tháng Chín, 2019 –28 tháng Hai, 2020) Đơn xin đủ điều kiện TEA, trong học khu, nhận được trong giai đoạn này sẽ được đưa vào cuộc bốc thăm. Một cuộc bốc thăm sẽ được thực hiện cho các chương trình pre-K truyền thống và Magnet mà có nhiều đơn xin hơn chỗ còn trống.
 • Giai đoạn 2 (29 tháng Hai – trở đi) Đơn xin đủ điều kiện TEA, trong học khu, sẽ được cứu xét dựa trên chỗ còn trống. 
 • Giai đoạn 3 (1 tháng Sáu – trở đi) Đơn PK4 không đủ điều kiện TEA (có lệ phí) và đơn PK3 đủ điều kiện TEA sẽ được cứu xét dựa trên chỗ còn trống. 

Muốn biết thêm về thủ tục ghi danh pre-K hãy xem FAQ trên mạng.

Ba trường HISD được đề cử nhận giải thưởng uy tín “National Blue Ribbon Schools”

Ba trường của Khu Học Chánh Houston được đề cử để nhận giải thưởng uy tín “National Blue Ribbon Schools” năm 2020 của Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ. 

Các trường “High School for Law and Justice” (HSLJ), “Young Women’s College Preparatory Academy” (YWCPA), và Tiểu Học Memorial – tất cả được đề cử lần đầu tiên – thuộc 26 trường trong Texas được Nha Giáo Dục Texas đề cử.

“Tôi khen ngợi sự tận tụy và việc làm của các học sinh, phụ huynh, giáo chức, nhân viên, và hiệu trưởng của từng trường được đề cử,” TGĐ Lâm Thời Grenita Lathan nói. “Các trường này là bằng chứng rằng việc bớt đi khoảng cách thành tích và thiết lập các môi trường học vấn có hiệu quả cao là sự quyết tâm của chúng tôi trong HISD.”

Giải thưởng “National Blue Ribbon Schools” được trao ban hàng năm để cho thấy sự chăm chỉ của học sinh và nhà giáo dục tại các trường mà họ đã chứng tỏ sự học tập xuất sắc hay sự tiến bộ gương mẫu trong việc bớt đi khoảng cách thành tích của các nhóm học sinh thiểu số.

Trường HSLI là một trường magnet độc đáo cung cấp cho học sinh sự học tập nghiêm ngặt cùng với việc khám phá và nghiên cứu sâu xa về các ngành thực thi luật pháp và tư pháp hình sự. Học sinh HSLJ lấy những lớp hướng nghiệp theo từng cấp lớp tại cơ sở hiện đại của trường này, mà nó có đặc điểm là một phòng xử án, phòng điều tra hiện trường vụ án, trung tâm thông tin khi khẩn cấp, và một thư viện về luật pháp.

“Đó là một vinh dự khi được đề cử cho giải thưởng đáng chú ý này,” Hiệu Trưởng Stacy Garcia của trường HSLJ nói. “Học sinh, nhân viên của chúng tôi, và toàn thể cộng đồng quyết tâm thiết lập một nền văn hóa xuất sắc và chúng tôi cảm động khi nhận được sự đề cử này.”

Là một trong hai trường độc phái tính trong HISD, trường YWCPA phục vụ các lớp 6-12 và được thiết kế để cho phép nữ học sinh học hỏi trong một môi trường độc đáo. Chương trình magnet của YWCPA chú trọng đến việc chuẩn bị lên đại học cũng như khoa học, kỹ thuật, kỹ sư, và toán (STEM). Các lớp trong học trình chính yếu đều là “Pre-Advanced Placement” hay “Advanced Placement”, cung cấp cho học sinh cơ hội để kiếm được tín chỉ đại học trong khi còn ở trung học.

“Được đề cử cho giải thưởng ‘National Blue Ribbon’ đó là một minh chứng vĩ đại cho toàn thể nhóm chúng tôi, nhất là các học sinh,” Hiệu Trưởng April Williams của trường YWCPA nói. “Những mong đợi của chúng tôi thì cao, và học sinh cũng như giáo chức có những hoạt động cần thiết để đạt được cũng như để duy trì các tiêu chuẩn Blue Ribbon.”

Trường Tiểu Học Memorial phục vụ học sinh từ lớp Pre-K cho đến lớp năm và cung cấp các chương trình “Gifted and Talented” (GT – giỏi và có tài) và “Dual Language” (song ngữ). 

“Chúng tôi khiêm tốn và hứng khởi khi được đề cử cho giải ‘Blue Ribbon’,” Hiệu Trưởng Maria Garcia nói. “Sự nhìn nhận này là một minh chứng cho toàn thể nhân viên chúng tôi, là những người làm việc không biết mệt để bảo đảm học sinh có được nền giáo dục đẳng cấp quốc tế mà các em đáng được.”

Bây giờ các trường được đề cử phải hoàn tất một thủ tục nghiêm ngặt là nộp dữ kiện thành tích và các bài tiểu luận về các phương pháp giảng dạy cho Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ.

Các trường thắng giải “National Blue Ribbon” sẽ được công bố vào tháng Chín.

Muốn biết thêm về trường “High School for Law and Justice”, hãy nhấn vào đây.  

Muốn biết thêm về trường “Young Women’s College Preparatory Academy”, hãy nhấn vào đây.

Muốn biết thêm về trường Tiểu Học Memorial, hãy nhấn vào đây.

Việc xây cất hồ bơi trường Yates đã hơn một nửa giai đoạn

Đã một vài năm trôi qua kể từ khi học sinh tại trường Trung Học Yates có một nhóm bơi lội. Nhưng việc hoàn tất hồ bơi mới trong trường này được dự định vào tháng Tư, nhóm học sinh này sắp sửa trở thành hiện thực.

Việc xây cất hồ bơi của trường với bốn đường thực tập thì xong được 55 phần trăm. Các tường bên ngoài cơ sở này – với đặc điểm là những cánh cửa kiểu nhà để xe cho thoáng khí và hàng rào an toàn bao quanh – được xây trước để bảo đảm việc xây cất bên trong không bị ảnh hưởng bởi thời tiết xấu.

Nền hồ bơi được đổ xi măng vào tháng Giêng, và các tường hồ bơi cũng được dựng lên. Đồ án này hy vọng sẽ hoàn tất vào cuối lục cá nguyệt này.

“Trong quá khứ, trường Yates có một chương trình bơi lội rất hãnh diện,” hiệu trưởng trường Yates là bà Tiffany Guillory nói, khi nhận xét rằng cả trường và cộng đồng đều phấn khởi về cơ sở mới này.

“Các cựu học sinh chia sẻ sự phấn khởi của họ vì học sinh có nhiều cơ hội trong thời gian ở trường. Chúng tôi mong lập lại chương trình bơi lội và cung cấp cơ hội này cho học sinh nói chung.”

Hồ bơi là một đồ án được điều chỉnh lại – một đồ án mới, được ủy ban giáo dục thông qua mà nó không thuộc về lĩnh vực nguyên thủy được tài trợ bởi ngân khoản thặng dư của chương trình Bông Phiếu 2012.

Các đồ án tương tự đang tiến hành tại hai trường trung học nữa. Một hồ bơi đang được xây tại trường Trung Học Milby thì gần xong, và một hồ bơi đang xây tại trường Trung Học Booker T. Washington được hy vọng sẽ hoàn tất vào cuối mùa xuân này.

Trường Yates thuộc 40 trường, gồm 20 trường trung học II cấp, trên toàn học khu đang được tân trang hay xây lại trong chương trình Bông Phiếu 2012. Gần 90 phần trăm việc xây cất các trường nay đã hoàn tất, và không lâu HISD sẽ tự hào về các trường trung học II cấp hiện đại nhất nước.

Hãy theo dõi @Build_HISD trên Twitter để biết những tin mới nhất về chương trình Bông Phiếu 2012 và việc xây cất trên toàn khu học chánh.

Thành Phố Houston có chương trình giúp học sinh làm việc có trả lương trong mùa hè

Học sinh HISD có thể có kinh nghiệm làm việc qua chương trình của Thành Phố Houston là “Hire Houston Youth” (HHY), mà nó trả lương cho công việc mùa hè và thực tập trong toàn thành phố.

Khởi xướng HHY, được khởi sự năm 2016, đem cho học sinh tuổi từ 16 đến 24 công việc được trả lương tối thiểu $9 một giờ trong bảy tuần làm việc tại Thành Phố Houston, và trong các công ty vô vị lợi và công ty tư của Houston.

Hè năm nay, sẽ có trên 10,000 cơ hội làm việc với các công ty tỉ như McDonald’s, United Airlines, YMCA, và nhiều nữa. Hầu hết cơ hội làm việc mùa hè bắt đầu vào ngày 8 tháng Sáu, 2020, và chấm dứt vào 30 tháng Bảy, 2020.

Việc nhận đơn đang mở rộng từ thứ Hai, 10 tháng Hai cho đến 8 tháng Tư, với các công việc của Thành Phố Houston, cho đến 1 tháng Năm với các công ty vô vị lợi, và cho đến 8 tháng Năm cho các công ty tư.

Đơn sẽ được nhận trực tuyến tại hirehoustonyouth.org. Vào mùa xuân, một vài sinh hoạt thuê mướn sẽ được tổ chức trên toàn thành phố. Được mở rộng cho tuổi trẻ vùng Houton từ 16 tuổi trở lên, các sinh hoạt này sẽ đưa học sinh tiếp xúc với các chủ nhân, họ có thể thuê ngay tại chỗ.

Ngoài ra, HHY đang tuyển các công ty trong vùng và các tổ chức vô vị lợi muốn thuê học sinh làm việc, thực tập, và huấn nghệ trong hè này. Muốn biết thêm thông tin hãy vào trang hirehoustonyouth.org/employers.

Dịch Vụ Dinh Dưỡng đưa lời khuyên để giúp học sinh thể lực tăng cường sức khỏe

Khi phải đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của học sinh HISD, công việc của Dịch Vụ Dinh Dưỡng không chỉ giới hạn ở nhà ăn trong trường. Nỗ lực của họ vượt trên cả đĩa thức ăn và đi đến tận sân vận động.

Chuyên gia dinh dưỡng Nan Cramer của Dịch Vụ Dinh Dưỡng và Huấn Luyện Viên Nấu Bếp Brittany Jones vừa mới đến thăm vận động trường Delmar để cung cấp các hàng mẫu là nước xay sinh tố – một hỗn hợp của táo, chuối, sữa đậu nành, rau kale, bơ, và tinh chất va ni – và giúp các huấn luyện viên, các cầu thủ và phụ huynh biết về ảnh hưởng của việc dinh dưỡng thích hợp đối với các lực sĩ.

“Em có thể nếm đủ loại hương vị,” học sinh lớp tám trường Hamilton là Lamont Robins nói khi em hăng hái nếm thử nước xay sinh tốt và ra hiệu cho biết em ưa thích. Học sinh thể lực này chơi bóng rổ, bóng bầu dục, và chạy đua. “Chuối là món em ưa thích.”

Bà Cramer nói bà đang làm việc với Sở Thể Lực vì bà muốn các huấn luyện viên biết rằng các chuyên gia của Dịch Vụ Dinh Dưỡng thì sẵn sàng giáo dục các nhóm này về việc ăn uống lành mạnh, và bà nhận xét rằng có thể tìm thấy giá trị dinh dưỡng trong thức ăn đơn giản như nước xay sinh tố.

Bà Cramer nói, mục tiêu là gia tăng hiệu năng học sinh và bao quát hơn là sự thành công.

“Nó cũng sẽ giúp các lực sĩ thành công ở mức độ cá nhân nếu họ biết cách tăng cường sức lực và lưu tâm đến dinh dưỡng,” bà Cramer nói.  

Giám Đốc Thể Lực HISD và UIL Activities là Andre’ Walker nói đó là một công việc lớn lao khi tìm đến các học sinh thể lực và gồm cả các huấn luyện viên.

“Khi các huấn luyện viên thúc giục học sinh hãy cố gắng hết sức, các em có thể không làm được như thế vì các em không có được những gì các em cần,” ông Walker nói. “Nếu chúng tôi đưa vấn đề dinh dưỡng vào hệ thống này, các em sẽ thi hành tốt hơn.”

Ngoài các hàng mẫu, nhân viên Dịch Vụ Dinh Dưỡng còn cho biết các công thức, thông tin hữu ích về dinh dưỡng trước và sau trận đấu, và trình bày bằng hình ảnh về đĩa thức ăn của lực sĩ.

Trưởng Huấn Luyện Nấu Bếp Dịch Vụ Dinh Dưỡng là Brittany Jones nói bà thích giao tiếp với học sinh và phụ huynh. “Rất nhiều lần, phụ huynh không hiểu chúng tôi làm gì và tại sao làm như vậy,” bà Jones nói. “Rất tốt để cho họ biết Dịch Vụ Dinh Dưỡng là gì.”

HISD tổ chức buổi hội Công Việc Giáo Dục Đặc Biệt

Phòng Giáo Dục Đặc Biệt của Khu Học Chánh Houston sẽ tổ chức buổi hội về nghề nghiệp đầu tiên cho học sinh và gia đình để giúp họ chuẩn bị được thành công khi đi vào lực lượng lao động.

Buổi hội này sẽ được tổ chức từ 5g30 đến 8g tối ngày thứ Năm, 20 tháng Hai tại Trung Tâm Hỗ Trợ Giáo Dục Hattie Mae White (4400 W. 18th St., 77092). Khóa hội thảo được mở rộng cho những học sinh nào từ 14-21 tuổi và đang nhận dịch vụ Giáo Dục Đặc Biệt từ học khu.

Sinh hoạt này, được hợp tác tổ chức với “Texas Workforce Solutions – Vocational Rehabilitation Services”, sẽ gồm thông tin về việc huấn luyện chuẩn bị đi làm, trại STEM, học và kiếm tiền mùa hè và các khóa huấn luyện khả năng xã hội.

Không cần phải ghi danh; tuy nhiên, học sinh sẽ được yêu cầu trình thẻ học sinh khi tham dự. Muốn biết thêm thông tin, hãy liên lạc Winston Chambers, Transition Services Manager, ở số 713-556-8000 hoặc wchamber@houstonisd.org.