Monthly Archives: February 2013

Uỷ Ban Giáo Dục Cứu Xét Những Giao Kèo về Đồ Án Bông Phiếu 2012

Ban Hành Chánh HISD đề nghị tám công ty cho các đồ án riêng; sẽ có thêm những đề nghị

Các nhân viên hành chánh đang đề nghị Uỷ Ban Giáo Dục cho phép khu học chánh thương lượng giao kèo với tám công ty về các đồ án bông phiếu 2012, kể cả bốn trường và tân trang các phòng vệ sinh trường trung học I cấp.

Các viên chức HISD đã mất vài tuần để duyệt xét các phẩm chất được đệ nộp bởi 85 công ty kiến trúc và công trình muốn làm việc với khu học chánh về chương trình bông phiếu 2012, mà nó sẽ xây hoặc tân trang 40 trường trên toàn khu học chánh. Chương trình bông phiếu trị giá $1.89 tỉ này, được cử tri tán thành vào tháng Mười Một, cũng sẽ tài trợ việc tân trang các phòng vệ sinh, nâng cấp kỹ thuật, và nâng cấp an ninh các trường trung học I cấp.

TGĐ HISD Terry Grier nói, “Chúng tôi hồi hộp khi đưa ra đề nghị này sau những tuần lễ thận trọng suy nghĩ. Những giao kèo này là lần đầu tiên trong một chương trình bông phiếu mà sẽ đem cho học sinh và giáo chức một hạ tầng cơ sở hỗ trợ cho việc học của thế kỷ 21.”

Để giúp cho thủ tục duyệt xét và chọn lựa, ban hành chánh đã kêu nài đến kinh nghiệm của các giáo sư thuộc Đại Học Houston, Rice, và “Prairie View A&M University” về kiến trúc.

Tiểu ban chọn lựa của HISD đã mời 36 công ty cung cấp sự trình bầy. Tất cả công ty, kể cả những công ty không được mời trình bầy, sẽ vẫn được cứu xét cho các đồ án bông phiếu 2012.

Danh sách dưới đây là những công ty có phẩm chất cao nhất được đề nghị cho các đồ án được chọn:

  • Tân trang phòng vệ sinh các trường trung học I cấp: Robert Adams, Inc.; VCS; English & Associates, Inc.; and Courtney Harper + Partners, Inc.
  • Trường Trung Học “North Houston Early College” (cơ sở mới): RdlR Architects, Inc.
  • Trung Học “South Early College” (cơ sở mới): Smith & Company Architects, Inc.
  • Trung Học Waltrip (thay thế một phần và tân trang tổng quát): Gensler
  • Trung Học Worthing (cơ sở mới sát nhập hai cánh lớp học 2 tầng): Molina Walker Architects, Inc.

Sự phê chuẩn của Uỷ Ban Giáo Dục trong cuộc họp lúc 5g chiều ngày 14 th. Hai, 2013, tại Trung Tâm Hỗ Trợ Giáo Dục Hattie Mae White (4400 West 18th Street) sẽ cho phép HISD thương lượng giao kèo với các công ty được đề nghị, mà đã được thẩm định theo một vài tiêu chuẩn, kể cả kinh nghiệm, phẩm chất công việc, và tuân giữ các mục tiêu được đề ra của HISD về sự tham dự của công ty thuộc giới thiểu số và phụ nữ làm chủ. (M/WBEs).

Sáu công ty được đề nghị đều được xác nhận M/WBEs, điều đó có nghĩa các công ty này có tối thiểu 51 phần trăm quyền sở hữu bởi một trong những nhóm sau đây: African-American, Hispanic-American, Asian-American, Native-American hay phụ nữ. Đó là: Robert Adams, Inc.; English & Associates, Inc.; Courtney Harper + Partners, Inc.; RdlR Architects, Inc.; Smith & Company Architects, Inc.; và Molina Walker Architects, Inc.

Hai công ty khác, VCS và Gensler, hứa sẽ giao kèo không ít hơn 25 phần trăm công việc cho các cố vấn thuộc M/WBE.  Tất cả công ty đều có hiện diện ở Houston.

Nói chung, đề nghị của học khu sẽ bảo đảm một sự tham dự là 75 phần trăm bởi các công ty M/WBE cho một phần chương trình bông phiếu 2012. Mức độ tối thiểu M/WBE của HISD là 20 phần trăm cho mọi mức độ mua và xây cất và 25 phần trăm cho dịch vụ chuyên nghiệp.

“Chương trình Bông Phiếu 2012 đem lại nhiều cơ hội cho cộng đồng doanh nghiệp đa dạng của chúng ta và mục tiêu của chúng tôi là bảo đảm một thủ tục mà nó sẽ cung cấp cơ hội đồng đều cho mọi công ty có phẩm chất,” Trưởng Phòng Hoạt Động HISD là Leo Bobadilla nói.

Các ban hành chánh hy vọng sẽ cho trình bầy thêm những đề nghị cho các đồ án bông phiếu lên Uỷ Ban Giáo Dục trong những tuần lễ sắp tới.

Còn Nhiều Thời Giờ Để Tham Gia Các Nhóm Cố Vấn Đồ Án Bông Phiếu 2012

Quý vị muốn giúp cho chương trình bông phiếu 2012 tại trường nhà? Không có cách nào tốt hơn để tham dự bằng Nhóm Cố Vấn Đồ Án (PAT) ở trường, mà nó sẽ giúp sự hoạch định và thiết kế các cơ sở mới trên toàn học khu.

Hiệu Trưởng Rob Gasparello của Trung Học Sharpstown không bỏ lỡ cơ hội để tuyển một cách nhóm viên cho PAT của ông, thường gồm phụ huynh, giáo chức, phần tử cộng đồng và học sinh. Trường của ông thuộc nhóm 17 trường đầu tiên sẽ được xây trong chương trình bông phiếu 2012.

“Chúng tôi muốn sản phẩm sau cùng là tổng hợp của mọi phần,” Gasparello nói. “Chúng tôi muốn thu thập càng nhiều ý kiến về một trường thế kỷ 21 cần phải như thế nào – chúng tôi không chỉ muốn có một quan niệm.”

Gasparello nói cuộc họp chung ngày 21 tháng Ba tại trường sẽ khởi sự một chuỗi cuộc họp cho nhóm PAT. Ông nói, “Chúng tôi cố gắng bảo đảm rằng nếu quý vị (muốn thuộc về nhóm này), quý vị phải ở trong đó lâu dài – và đó là một cam kết với học sinh, nhân viên và phần tử cộng đồng.”

Tìm hiểu thêm về Nhóm Cố Vấn Đồ Án – Project Advisory Team (PAT) (Anh ngữ).

Các nhóm PAT thường được sử dụng bởi các khu học chánh trên toàn quốc trong các chương trình xây cất. Tại HISD đây, các nhóm này khởi sự với chương trình bông phiếu 2007, mà nó bao gồm trên 180 đồ án tân trang và xây cất.

Chương trình bông phiếu 2012 sẽ xây hoặc tân trang 40 trường trong HISD, gồm 29 trường trung học II cấp. Mỗi trường được mong đợi có một nhóm PAT trong suốt tiến trình hoạch định và xây cất. Các nhóm này thường gặp nhau hàng tháng và rộng mở để đón chào bất cứ ai muốn tham dự.

Sue Robertson, tổng quản lý Hoạch Định Cơ Sở của HISD, nói các nhóm này thì rất quý trong tiến trình hoạch định xây cất. Văn phòng của bà đang phân phối các cuốn cẩm nang cho các trường trong bông phiếu để mọi người hiểu được vai trò và trách nhiệm của thành viên PAT.

Robertson nói, “Để xây những trường vĩ đại, căn bản là có được ý kiến từ những ai biết rõ về trường và cộng đồng của mình. Giữ sự thông tin hai chiều sẽ đưa đến kết quả là các trường mô hình học hỏi của thế kỷ 21, và đó là điều chúng tôi thi hành ở đây.”

Làm thế nào để tôi biết thêm về những gì đang xảy ra trong chương trình bông phiếu 2012?

Có nhiều cách để biết tin tức mới và ngay cả tham dự trong chương trình bông phiếu 2012. Một bản tin mới hàng tháng eNewsletter đã được khởi sự trong tháng Hai để cho biết những sinh hoạt và tin tức chung quanh bông phiếu này, mà nó sẽ tân trang hay xây cất 40 trường trên toàn thành phố. Để ghi danh nhận bản tin, chỉ cần gửi email về bondnewsletter@houstonisd.org.

HISD cũng đang nhận đơn để tham dự Tiểu Ban Giám Sát Bông Phiếu. Tiểu ban này sẽ đóng vai trò tích cực là theo dõi chương trình này và giúp công chúng biết về các đồ án xây cất mới và tân trang. Ở mức độ trường, mỗi trường đang bận rộn thành lập các Nhóm Cố Vấn Đồ Án. Các nhóm này, được thành lập bởi phụ huynh, giáo chức, phần tử cộng đồng, và học sinh, sẽ giúp đảm bảo rằng mọi người sẽ có tiếng nói trong các đồ án sắp tới.

Quý vị cũng có thể biết thêm về các đồ án từng bông phiếu khi vào thăm trang web 2012 HISD Bond.

Ngả nón chào các thân hữu tại “Houston Livestock Show & Rodeo”

Thứ Sáu tới là ngày “Go Texan! Day”, khi chúng ta mừng cuộc hội “Houston Livestock Show & Rodeo” trở lại bằng cách mặc y phục miền Viễn Tây.

Tổ chức Rodeo này đã rất nổi tiếng vì phần giải trí thuộc đẳng cấp thế giới, những thu hút về nông nghiệp, và triển lãm di sản viễn tây – nhưng quý vị có biết tổ chức này cũng là một hỗ trợ viên lớn của giáo dục công cộng không?

Kể từ 1957, tổ chức này đã tặng trên $17  triệu đôla tiền học bổng cho học sinh HISD về giáo dục, gồm $1,648,000 tiền học bổng cho 103 phần tử chỉ riêng Lớp 2012  thôi. Tổ chức này còn là một hỗ trợ độ lượng cho chương trình biến đổi các trường Apollo 20 của chúng ta và các sinh hoạt đọc sách, đóng góp $2 triệu cho chương trình trước và $500,000 cho chương trình sau. Và hàng năm, hàng trăm học sinh còn được giải thưởng qua cuộc thi nghệ thuật hàng năm.

Tổ chức Rodeo sẽ bắt đầu năm nay từ 25 tháng Hai đến 17 tháng Ba. Hãy cùng với tôi ngả nón chào các thân hữu của chúng ta vì đã kiên trì hỗ trợ các trẻ em ở Houston.

Những Báo Cáo của STAAR Gồm Mã Số Có Giá Trị cho Phụ Huynh

Học sinh nào lấy bài thi STAAR lớp 3 – 8 năm trước, bây giờ sẽ nhận được bản báo cáo CSR – Confidential Student Report – cho thấy học sinh này có thành tích trung bình hay cao hơn. Các báo cáo sẽ được phân phối bởi trường của học sinh, và gửi học sinh đem về nhà hoặc gửi thư về địa chỉ của học sinh.

Các báo cáo này, mà một số phụ huynh đã nhận được, sẽ gồm một mã số độc đáo mà phụ huynh có thể dùng để truy nhập vào trang web đề biết thêm thông tin về học hành của học sinh gồm:

  • Thành tích cũ (các kết quả TAKS)
  • Số điểm của học sinh được so sánh với các học sinh khác trong trường này

Mã số này nằm ở dưới đáy bên phải của tờ báo cáo. Đây là cách sử dụng mã số:

Cho biết mã số và ngày năm sinh của học sinh, và sẽ thấy các thông tin mà không được cung cấp trên tờ CSR.

Phụ huynh có thể thấy điểm học sinh như thế nào so với điểm trung bình của trường, học khu và tiểu bang.

Nếu quý vị có những thắc mắc về STAAR, hãy vào trang FAQ của HISD tại http://houstonisd.org/STAAR hoặc gửi email về STAAR@houstonisd.org.

Đề Nghị Các Trường Magnet Mới của HISD Được Cứu Xét

Uỷ ban giáo dục sẽ cân nhắc việc áp dụng $12 triệu ngân quỹ để mở tám trường magnet chú trọng đến khoa học, kỹ thuật, công trình và toán

Uỷ Ban Giáo Dục HISD sẽ quyết định trong tuần này có nên ganh đua xin $12 triệu trong ngân khoản liên bang để mở tám trường magnet mới chú trọng đến việc giảng dậy khoa học, kỹ thuật, công trình và toán (STEM).

Tất cả tám trường magnet STEM sẽ gồm các chương trình cho cả trường, có nghĩa mọi học sinh trong các trường này sẽ được lợi từ sự giảng dậy mà nó nhấn mạnh đến học trình STEM phong phú. Các chương trình magnet hiện thời tại các trường hiện có trong đề nghị này phải cố gắng thu hút học sinh và sẽ được thay thế với chương trình magnet STEM. Uỷ Ban Giáo Dục sẽ biểu quyết hôm thứ Năm có nên cho phép nộp đơn xin ngân khoản này hay không. Cuộc họp sẽ bắt đầu lúc 5g chiều vào ngày 14 tháng Hai, 2013 trong đại thính đường của Trung Tâm Hỗ Trợ Giáo Dục Hattie Mae White (4400 West 18th St).

Các trường magnet dự định sẽ cung cấp cho các gia đình một chuỗi chọn lựa các trường nghiêm nhặt về học vấn, trong khi cũng cổ vũ tính cách đa dạng của sắc tộc, kinh thế, văn hoá, và địa lý.

TGĐ Terry Grier nói, “Khi chúng ta xúc tiến việc xây dựng các trường tân tiến trên toàn Houston, chúng ta cũng phải cung cấp những môn học chuẩn bị học sinh tốt nghiệp sẽ góp phần cho sự thịnh vượng của Houston. Học sinh trong mọi khu vực đáng được hưởng các môn nhiều thách đố được dậy bởi các giáo chức có nhiều kỳ vọng.”

Nếu HISD không thắng được tài trợ magnet này, khu học chánh sẽ duyệt xét và thay đổi đề nghị này để phù hợp với các tài nguyên hiện có.

Vinh Danh Sở Chuyên Chở HISD

Sở Chuyên Chở của Khu Học Chánh Houston sẽ được vinh danh bởi văn phòng Thị Trưởng Thành Phố Houston vào tháng này. Tháng Hai là tháng “Yêu Xe Buýt” để nâng cao ý thức và quý trọng nhân viên chuyên chở học đường là những người đã chở các em đến và về từ trường một cách an toàn.

Để vinh danh nhóm Chuyên Chở HISD, văn phòng Thị Trưởng sẽ chiếu sáng Toà Thị Sảnh dưới phố với đèn vàng từ ngày 8 – 12 tháng Hai.

“Tôi rất hãnh diện về công việc phi thường mà nhóm chuyên chở của chúng tôi đã thực hiện,” Tổng Giám Đốc Terry Grier nói. “Sự an toàn luôn luôn đứng đầu mọi thứ mà chúng tôi thi hành để bảo đảm rằng học sinh được chuyên chở đến và về từ trường mà không bị thương tích. Chúng tôi rất vui khi Thị Trưởng Annise Parker sẽ chiếu sáng Toà Thị Sảnh với mầu vàng để vinh danh Sở Chuyên Chở HISD.”

HISD là khu học chánh duy nhất trên toàn quốc được để trong danh sách “100 Best Fleets” (100 đội xe hạng nhất) bởi tờ Government Fleet Magazine trong hai năm liền. Học khu còn là một trong hai học khu duy nhất trên toàn quốc mới được vinh danh vì những thực hành an toàn và nhận được giải thưởng gương mẫu Larson Quality Award từ tổ chức “National Association for Pupil Transportation” .

Hàng ngày khoảng 875 xe buýt HISD chạy 80,000 dặm khi chuyên chở 30,000 học sinh đến và về từ trường học.

Uỷ Viên Giáo Dục Texas Sát Nhập Học Khu North Forest vào Học Khu Houston

Vào hôm thứ Năm, Uỷ Viên Giáo Dục Tiểu Bang là Michael Williams thông báo rằng Cơ Quan Giáo Dục Texas (TEA) đang tiến lệnh lệnh đóng cửa Học Khu North Forest và sát nhập khu vực này vào Khu Học Chánh Houston kể từ 1 tháng Bẩy.

Theo TEA, Williams quyết định dựa trên sự kiện là North Forest “tiếp tục có thành tích kém về học vấn trong năm qua như được thấy trong tỉ lệ tốt nghiệp trung học thấp và thành tích kém về những bài thi tiểu bang.” Uỷ ban học đường của North Forest vẫn có quyền kháng cáo quyết định này, Uỷ Viên Williams nói. Bản thông báo hôm thứ Năm này thì không phải là một lệnh chung quyết. Toàn bộ lá thư của Uỷ Viên Williams gửi cho Tổng Giám Đốc HISD Terry Grier có thể đọc ở đây. Bản công bố cho báo chí của TEA cũng có thể đọc ở đây.

North Forest là một khu học chánh với khoảng 6,000 học sinh sát ranh giới với HISD về phía đông bắc. Thành phần dân số học sinh ở đây thì khoảng hai phần ba là người Mỹ gốc Phi Châu, một phần ba nói tiếng Tây Ban Nha, và 100 phần trăm đều từ gia đình có lợi tức thấp.

Tổng Giám Đốc Terry Grier nói, “Trong khi chúng tôi không kiếm tìm hành động này, HISD sẵn sàng đón nhận North Forest vào đại gia đình của chúng tôi. Chúng tôi sẽ ngay lập tức có những hoạch định để việc chuyển tiếp được suông sẻ cho học sinh North Forest và phụ huynh. Những học sinh này có thể theo học các trường nhiều thách đố về học vấn và chuẩn bị các em được thành công trên đại học và một nghề có ý nghĩa.”

Trên 350 học sinh sống trong vùng North Forest hiện đang theo học các trường HISD nhờ chính sách chuyển trường dễ dãi của khu học chánh này.

“Uỷ Ban Giáo Dục HISD nhất quyết giáo dục mọi trẻ em,” Chủ Tịch Uỷ Ban Giáo Dục HISD là Anna Eastman nói. “Chúng tôi sẽ làm việc với uỷ viên để đưa ra một kế hoạch nhằm đảm bảo mọi nhu cầu của các em và gia đình trong Học Khu North Forest sẽ được giải quyết.”

Học sinh HISD có tiết bộ mạnh mẽ về học vấn trong vài năm qua. Tỉ lệ tốt nghiệp của khu học chánh chưa bao giờ cao hơn, và HISD là một tổ chức vào chung kết giải thưởng cao quý nhất về giáo dục năm 2012, giải “Broad Prize for Urban Education”.

HISD Sẽ Đón Nhận Học Sinh Khu Học Chánh North Forest

Vào hôm thứ Năm, Uỷ Viên Giáo Dục Texas Michael Williams thông báo cho tôi biết về đề nghị của ông về việc đóng cửa Khu Học Chánh North Forest và sát nhập vào HISD. Trong khi Học Khu North Forest có quyền kháng cáo quyết định này, tôi muốn các gia đình của Học Khu North Forest biết rằng chúng tôi sẽ đón nhận họ vào HISD và sẽ thi hành mọi sự có thể để đảm bảo sự chuyển tiếp suông xẻ.

Đường vẽ trên bản đồ có thể ngăn cách hai học khu, nhưng học sinh nào lớn lên trong vùng đông bắc và theo học các trường North Forest là bạn hàng xóm với các em theo học các trường HISD. Mọi em đều quan trọng. Mọi em đều đáng được hưởng một nền giáo dục nghiêm nhặt trong một trường an toàn. Đó là điều chúng tôi không ngừng hoạt động để cung cấp – cho từng đứa trẻ – bất kể số Zip và địa chỉ.

HISD không đưa ra đề nghị này, nhưng chúng tôi sẵn sàng tuân theo quy tắc của uỷ viên và làm việc với cộng đồng North Forest.

Khi nào có chương trình lễ tốt nghiệp 2013?

Chương trình lễ tốt nghiệp cho mùa xuân 2013 đã được đăng tải trong trang web HISD tháng qua, nhưng thường nó sẽ trải qua vài lần cập nhật giữa lần đầu và cuối niên khoá trong tháng Năm hoặc Sáu. Chương trình mới nhất có thể lấy ở đây (.pdf), nhưng hãy nhớ kiểm lại ngày, giờ và địa điểm của lễ tốt nghiệp bằng cách vào trang lịch trình khoảng một tuần trước buổi lễ, đề phòng trường hợp có những thay đổi