Monthly Archives: March 2017

Thành Phố Houston tổ chức ngày tìm việc mùa hè

Thị Trưởng Sylvester Turner và Thành Phố Houston, trong sự hợp tác với tổ chức McDonald’s Owner/Operators Association of Greater Houston, sẽ tổ chức một chuỗi sinh hoạt thuê mướn “ngay tại chỗ” để giúp thanh thiếu niên, từ 16 đến 24 tuổi, liên lạc với các chủ nhân đang tìm nhân viên làm việc mùa hè.

Hãy đem theo bản tiểu sử tóm lược, thẻ căn cước và thè an sinh xã hội, và được thuê ngay tại chỗ!

Ngày tìm việc này cũng sẽ gồm cơ hội biết đến các nguồn năng trong cộng đồng, hiểu biết về tài chánh, và thông tin về học bổng, cũng như giúp cải thiện khả năng khi đi phỏng vấn.

22 tháng Tư từ 10g sáng -2g trưa
HISD “When I Grow Up” Career Expo
Hattie Mae White Educational Support Center
4400 W. 18th St., 77092

29 tháng Tư từ 10g sáng – 3g trưa
Worthing High School
9215 Scott St., 77051

6 tháng Năm từ 10g sáng – 3g trưa
Magnolia Multi-Service Center
7037 Capitol St., 77011

20 tháng Năm từ 10g sáng – 3g trưa
Acres Home Multi-Service Center
6719 W. Montgomery Rd., 77091

3 tháng Sáu từ 10g sáng – 3g trưa 
George R. Brown Convention Center
1001 Avenida de Las Americas, 77010

10 tháng Sáu từ 10g sáng – 3g trưa
Southwest Multi-Service Center
6400 High Star Dr., 77074

Các tình trạng magnet có thể biết vào 23 tháng Ba

Tuần này, những phụ huynh nào nộp đơn xin vào magnet trong niên khoá 2017-2018 sẽ biết những chương trình nào con em mình đủ điều kiện để theo học.

Những phụ huynh nào tham dự Giai Đoạn 1 của thủ tục nộp đơn (30 tháng Chín – 9 tháng Mười Hai, 2016) sẽ được thông báo về tình trạng đơn xin vào thứ Năm, 23 tháng Ba. Các phụ huynh sẽ có thời gian cho đến 6 tháng Tư để chấp nhận chỗ được cấp. Giai đoạn 1 bao gồm các đơn xin trong vòng khu học chánh mà thôi.

Những phụ huynh nào đã lập các chương mục trực tuyến sẽ có thể biết kết quả được đăng trong “dashboard” của mình vào lúc 4g chiều ngày 23 tháng Ba, và thư cũng sẽ được gửi qua Bưu Điện Hoa Kỳ đến mọi phụ huynh đã nộp đơn.

Các thông báo magnet qua hệ thống “dashboard” trực tuyến của phụ huynh có thể mất 8 giờ mới gửi đến. Những phụ huynh nào không thấy kết quả vào sáng thứ Sáu thì phải email về Magnet@houstonisd.org cho bất cứ câu hỏi nào.

Nhấn vào đây để biết sự giải thích ngắn gọn về các từ được dùng trong kết quả đơn xin magnet.

Những bước kế tiếp là gì?

Vậy quý vị phải làm gi khi nhận được giấy báo về tình trạng đơn xin?

 • Nếu con em quý vị được nhận: Chấp nhận một chỗ được ban cấp qua mạng trực tuyến hay đích thân đến trường. Nộp tờ ưng thuận vào magnet có ký tên, giấy minh chứng nơi cư ngụ, và giấy minh chứng tuổi (nếu học sinh sẽ vào lớp Vườn Trẻ hay mẫu giáo) cho thư ký trường càng sớm nếu có thể. Thứ Năm, 6 tháng Tư, 2017 là ngày cuối cùng để hoàn tất thủ tục này, hoặc chỗ của con em quý vị không còn được bảo đảm. Với những ban cấp vào ngày 6 tháng Tư, 2017 hay sau đó, phụ huynh có 3 ngày học để chấp nhận chỗ này, nộp các giấy tờ phải có, và ký tên vào tờ ưng thuận nhập học cho trường để giữ chỗ.
 • Nếu con em quý vị không được xếp chỗ (Không Đủ Điều Kiện hoặc Đang Cứu Xét) hoặc danh sách chờ đợi: Vui lòng tự nhiên tìm kiếm một chương trình Magnet mà còn chỗ trống. Hãy để ý những thay đổi trong tình trạng đơn xin trong suốt mùa hè bằng cách vào trang “magnet status”. Chúng tôi sẽ cập nhật trang mạng này hàng tuần với những chương trình còn chỗ trống và vẫn còn nhận đơn. Hạn chót cho các chương trình Magnet còn chỗ trống để nhận đơn là 11 tháng Tám, 2017.

Muốn biết thêm thông tin về các chương trình magnet của HISD, kể cả một danh sách đầy đủ những ngày quan trọng, vui lòng vào trang “School Choice”, và nếu quý vị có những câu hỏi đặc biệt về đơn xin hay kết quả, vui lòng liên lạc phòng Magnet tại magnet@houstonisd.org, hoặc gọi cho phòng Magnet số 713-556-6947.

Dưới đây là câu trả lời cho một số câu thường hỏi trong tiến trình thông báo về magnet. Quý vị có thể đọc trọn FAQ bằng Anh Ngữ và bằng tiếng Tây Ban Nha.

 1. Con tôi được nhận vào trường lựa chọn thứ hai hay thứ ba. Điều gì xảy ra cho những trường thấp hơn trong danh sách muốn chọn?

Tl. Các trường được xếp hạng thấp hơn trường mà học sinh đã được nhận vào thì không còn hiệu lực nữa.

H: Nếu tôi đã chấp nhận chỗ trong một trường, nhưng một trường khác trong danh sách chờ đợi gọi tôi. Tôi có thể nhận chỗ trong trường thứ hai này không?

Tl: Được, quý vị có ba ngày kể từ ngày được cấp phát một chỗ để đem tới trường mà quý vị muốn nhận chỗ các giấy tờ sau đây:

 • Chứng minh nơi cư ngụ.
 • Bằng chứng về tuổi (nếu con em quý vị vào lớp Vườn Trẻ [Pre-K] hay mẫu giáo).
 • Trường này sẽ có thể đưa cho một bản ưng thuận nhập học mà quý vị sẽ phải ký tên vào đó
 • Hoàn tất thủ tục ghi danh của trường này.
 1. Tôi có thể đến thăm trường một lần nữa trước khi có quyết định sau cùng không?

Tl. Chúng tôi đề nghị quý vị hãy liên lạc với điều hợp viên Magnet của trường này để biết lúc nào thuận tiện. Nếu quý vị đã được ban cấp cho một chỗ trong trường này, hãy nhớ thời hạn chót để giữ chỗ này.

 1. Nếu con tôi được nhận vào một trường được xếp hạng nhất, nhưng tôi muốn vào một trường được xếp hạng thấp hơn thì sao? Có thể nào con tôi chờ đợi để vào trường mà lúc đầu tôi xếp hạng thấp hơn?

Tl: Có, quý vị có thể ở trong danh sách chờ đợi nếu trường được xếp hạng thấp hơn còn chỗ trống. Quý vị không thể giữ hai chỗ cùng một lúc và sẽ phải từ chối sự lựa chọn vào trường cao hơn để nhận chỗ của trường thấp hơn. Quý vị sẽ có ba ngày kể từ ngày trường thấp hơn cho biết có chỗ để trả lời và nộp các giấy tờ cần thiết cho trường được xếp hạng thấp hơn.

 1. Tôi gặp khó khăn với trang mạng của HISD và “dashboard”. Tôi phải làm gì?

Tl: Hãy gửi một email về magnet@houstonisd.org hoặc gọi phòng Magnet số  713-556-6947, cho biết chi tiết những khó khăn mà quý vị gặp phải.

 1. Tôi không nhớ được sự đăng nhập/mật mã (login/password) của tôi để vào “parent dashboard”.

Tl. Hãy dùng phần “Forgot your password?” nằm ở bên trái cuối trang của trang phụ huynh đăng nhập tại https://hisdchoice.com/apply/login.php

Các cuộc họp của HISD là cơ hội để tìm hiểu thêm về “Recapture” trước ngày bầu cử 6 tháng Năm

https://vimeo.com/210593781

Cử tri HISD sẽ được yêu cầu quyết định về cách khu học chánh sẽ trả lại tiền “Recapture” cho tiểu bang Texas như thế nào vào ngày 6 tháng Năm

Các cử tri sẽ chọn giữa hai điều – mua các tín chỉ đi học từ tiểu bang hoặc phải tách rời bất động sản thương mãi. Phiếu chống với việc mua tín chỉ đi học có nghĩa khu học chánh sẽ vĩnh viễn mất tiền thu thuế trên một số bất động sản thương mãi nào đó. Phiếu thuận để mua các tín chỉ đi học có nghĩa HISD sẽ trả tiền cho tiểu bang tiền thuế bất động sản địa phương và tiếp tục trả tiền “recapture” một khi giá trị bất động sản gia tăng.

Chủ Tịch Ủy Ban Giáo Dục HISD là bà Wanda Adams và “Brays Oaks Management District” sẽ tổ chức cuộc họp Công Cộng Học Khu IX về “Recapture” và tình trạng các trường HISD vào lúc 6g chiều ngày thứ Tư, 29 tháng Ba, tại trường Tiểu Học Tinsley, 11035 Bob White, Houston, TX, 77096. Ông Tổng Giám Đốc HISD là Richard Carranza sẽ tham dự, cùng với một đại diện từ văn phòng Dân Biểu Alma Allen. Cũng hiện diện từ HISD sẽ là Phó Tổng Giám Đốc Samuel Sarabia và Tổng Quản Lý Ngân Sách và Tài Chánh Glenn Reed.

Ủy Viên Giáo Dục HISD Anne Sung và Holly Maria Flynn Vilaseca sẽ tổ chức một cuộc họp công cộng lúc 6g30 chiều thứ Hai, 17 tháng Tư, tại trường Tiểu Học Mark White, 2515 Old Farm Road, Houston, TX, 77063. Ông Reed cũng sẽ có mặt trong cuộc họp này.

Muốn biết thêm thông tin về Recapture, vui lòng vào trang www.houstonisd.org/recapture.

Trường Tiểu Học Foster tổ chức ngày “Career Day” thường niên lần thứ tư

Nhiều ngành nghề đã được đại diện bởi các tham dự viên ngày “Career Day” (ngày hướng nghiệp) được tổ chức tại trường Tiểu Học Foster vào thứ Sáu, 10 tháng Ba.

Tham dự sinh hoạt này là các sĩ quan cảnh sát, một chuyên gia trị liệu, một người môi giới, một nhân viên bảo hiểm, các đại diện nha khoa, một quản lý chương mục của “Centerpoint Energy” – và ngay cả một người bắt rắn từ “Texas Snakes”.

Mặc các đồng phục, các tham dự viên đã lần lượt đến các lớp trong trường, giải thích ngành nghề của mình cho học sinh và giải thích những khả năng và kiến thức cần để thành công trong đời sao khi tốt nghiệp.

“Sinh hoạt này ngày càng lớn hơn sau mỗi năm,” Hiệu Trưởng Eric Tingle của trường Foster nói. “Đó là một cơ hội thật tốt để con em chúng ta tìm hiểu về nhiều ngành nghề mà các em có thể chọn – và thông tin đó trực tiếp đến từ nguồn. Chúng tôi rất phấn khởi để dậy học sinh rằng các em có thể trở nên bất cứ gì các em muốn.”

Học sinh lớp 12 của HISD tốt nghiệp trung học bất kể sức khỏe yếu kém

Được bao quanh bởi gia đình và các bác sĩ, cũng như Chủ Tịch UBGD HISD là Wanda Adams, Hiệu Trưởng trường Madison là Orlando Reyna, và các nhân viên, học sinh lớp 12 Erick Reyes đã đội mũ và áo tốt nghiệp trong một nghi thức cảm động bên giường bệnh trong Bệnh Viện Nhi Đồng Texas vào hôm thứ Sáu.

Erick bị đau khổ với bệnh ung thư xương trong hai năm qua và vừa mới nhập viện phục hồi. Em ghi danh trường Madison năm 2012 và sắp sửa tốt nghiệp thì em được biết bị mắc bệnh ung thư xương. Erick cố gắng tiếp tục học hành trong khi vừa chữa trị nhưng em phải ngừng vì bệnh tình trầm trọng. Sau khi bệnh thuyên giảm em trở lại trường để hoàn tất các lớp sau cùng, nhưng không may, bệnh ung thư tái phát. Tuy Erick không thể hoàn tất ước mơ được bước lên khán đài cùng với chúng bạn, em vui khi được nhận bằng trung học của em.

Cha của Erick, ông Rene Reyes, và mẹ em, bà Maria Reyes, bà dì Rosalba Reyes từ Monterrey, Mễ Tây Cơ, người anh Rene Reyes, và chị Yessenia cũng có mặt trong nghi thức này. Cô em Caroline không thể tham dự vì phải đi học.

Khi bài “Pomp and Circumstance” cất lên, Chủ Tịch UBGD HISD là bà Wanda Adams và Hiệu Trưởng trường Madison là ông Orlando Reyna đã trao bằng trung học cho Erick.

“Tôi muốn cảm ơn em đã mời tôi đến đây,” Ủy Viên Adams nói. “Thay mặt cho Khu Học Chánh Houston và ông Tổng Giám Đốc Richard Carranza, tôi trao cho em bằng tốt nghiệp trường Trung Học Madison.”

Hiệu Trưởng Reyna đã kết thúc nghi thức này. “Bởi thẩm quyền được trao cho tôi bởi Tiểu Bang Texas và Ủy Ban Giáo Dục Khu Học Chánh Houston và theo lời đề nghị của ban giám đốc trường Trung Học Madison, tôi ban cho em bằng trung học với tất cả các quyền lợi và đặc quyền vào ngày 10 tháng Ba, 2017 này,” ông nói. “Bây giờ em có thể di chuyển dây từ phải sang trái. Chúc mừng em!”

Erick vui sướng và biết ơn sau khi nghi thức tốt nghiệp. “Đầu tiên và trên hết, em muốn cảm ơn Chúa đã ban cho em cơ hội để tiếp tục chiến đấu với căn bệnh hàng ngày,” Erick nói. “Vì Chúa, em vẫn còn ở đây để cử hành giây phút rất đặc biệt này, không chỉ với các bạn và gia đình nhưng với toàn trường mà em cũng coi là gia đình.”

Các giáo chức sẽ có mặt trong rạp hát gần quý vị

Các giáo chức được đề cập đến trong quảng cáo cho khu học chánh

Một vài giáo chức HISD có mặt trong một phim video quảng cáo để tuyển mộ giáo chức cho khu học chánh này. Đoạn phim 30 giây, được gọi là “Teach in the City,” nhắm khích lệ các giáo chức hiện sống ở Houston và vùng phụ cận hãy đến dậy học trong HISD. Quý vị có thể xem đoạn video ở dưới.

“Teach in the City” gồm một nửa tá các giáo chức HISD, gồm Morgan Greco, một giáo chức lớp hai tại trường Tiểu Học Herod.

“Tôi bàng hoàng khi là một phần của nỗ lực để tuyển mộ các giáo chức mới và cũ,” Greco nói. “Tôi rất yêu thích làm việc cho HISD.”

Ủy ban giáo dục HISD nhận bản nhận xét tổng quát về ảnh hưởng tài chánh của “recapture” và tách rời bất động sản thương mãi trên khu học chánh

Phòng Ngân Sách và Hoạch Định Tài Chánh của Khu Học Chánh Houston sẽ trình bày về ảnh hưởng tài chánh của “recapture” và tách rời bất động sản thương mãi trên học khu cho Ủy Ban Giáo Dục HISD trong phiên họp thường lệ hôm thứ Năm.

Tháng trước, ủy ban này đã biểu quyết tổ chức một cuộc bầu cử vào 6 tháng Năm để hỏi cử tri xem học khu có nên trả lại tiền “recapture” cho Tiểu Bang Texas không bằng cách gửi trả tiền “recapture” thấp hơn cho tiểu bang hoặc qua việc tách rời bất động sản thương mãi vào tháng Bẩy.

Trước đây, tiền “recapture” của HISD được ước lượng là $162 triệu. Theo thông báo mới đây của Cơ Quan Giáo Dục Texas về việc nhận biết một nửa số khấu trừ nhà trong vùng, cùng với những điều chỉnh đối với số học sinh ghi danh và số giá trị bất động sản, hiện nay HISD phải trả lại tiền “recapture” được giảm bớt $77.5 triệu hoặc loại bỏ khoảng $8 tỉ đô la giá trị bất động sản thương mãi, không để ở ra khỏi sổ thuế của HISD.

Theo luật Texas, tiền “recapture”, còn gọi là luật tài trợ học đường “Robin Hood”, đòi hỏi các khu học chánh có giá trị bất động sản trên một số lượng nào đó thì phải trả lại tiền thuế bất động sản cho tiểu bang. Cho phép ủy ban giáo dục trả tiền “recapture” cho tiểu bang sẽ có nghĩa khu học chánh sẽ tiếp tục trả lại tiền “recapture” hàng năm một khi giá trị bất động sản của học khu gia tăng.

Sự tách rời bao gồm việc lấy đi các bất động sản thương mãi có giá trị ra khỏi sổ thuế của HISD. Các bất động sản này sẽ được giao cho học khu gần đó với mục đích đánh thuế. Đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử Texas mà tiểu bang sẽ tách rời bất động sản để đưa một học khu xuống mức độ giầu có quân bình. Theo luật hiện hành, các bất động sản thương mãi đó sẽ vĩnh viễn tách rời và sẽ có hậu quả là sự thất thoát tiền thu thuế trong tương tai từ những bất động sản này để hoạt động.

Ủy Ban giáo dục, ông tổng giám đốc, và nhóm luật pháp tiếp tục thúc đẩy để được giảm bớt tài chánh thêm nữa ở mức độ tiểu bang và cho một hệ thống tài trợ học đường mà nó không dựa quá đáng vào tiền thuế bất động sản trong vùng để tài trợ hệ thống công lập.

Khu học chánh đã thực hiện một trang mạng với thông tin về tiền “recapture” và tách rời trong HoustonISD.org/Recapture.

Phiên họp thường lệ hàng tháng của ủy ban bắt đầu lúc 5g chiều ngày thứ Năm, 9 tháng Ba, 2017, trong thính đường của ủy ban tại Trung Tâm Hỗ Trợ Giáo Dục Hattie Mae White, 4400 W. 18th Street.

Trường Parker ES được chọn là “National Magnet School of Distinction”

Trường Tiểu Học Parker được chọn là một “National Magnet School of Distinction” (trường magnet đặc biệt toàn quốc) bởi “Magnet Schools of America”, tổ chức toàn quốc cho các trường magnet và có chủ đề.

“Trường Parker luôn là một trường ngoại hạng và đó thực sự là một vinh dự khi được nhận biết bởi Magnet Schools of America” Hiệu Trưởng Lori Frodine nói. “Những người liên quan thực sự đáng được vinh dự này, vì chính nhờ sự hợp tác của họ làm cho trường Parker một chỗ đặc biệt.”

Để nhận được giải thưởng xứng đáng toàn quốc, các phần tử của hội Magnet Schools of America phải nộp một đơn chi tiết mà nó được chấm điểm bởi một ban nhà giáo. Các trường này được đánh giá và chấm điểm về khả năng gia tăng thành tích học sinh, cổ vũ tính đa dạng về sắc tộc và kinh tế xã hội, cung cấp học trình và sự giảng dậy liên hợp, và tạo được những tương quan vững mạnh giữa gia đình và cộng đồng mà nó nâng cao chủ đề magnet của trường.

Trường Parker cung cấp chương trình magnet âm nhạc được giải thưởng với các lớp từ vườn trẻ đến lớp năm. Học sinh trường Parker tham dự trong một chương trình nhạc toàn diện mà nó bao gồm những lớp về đàn dây Suzuki, ca đoàn, dương cầm, tây ban cầm, và ban nhạc.

Học sinh trường Parker vừa mới được vinh dự trình diễn tại đại hội Suzuki Association of the Americas ở Minneapolis và đại hội Texas Music Educators ở San Antonio.

Hiệu Trưởng Frodine sẽ được vinh danh và nhận giải National Magnet School of Distinction Merit Award thay mặt cho trường trong một buổi lễ trao giải được tổ chức trong Đại Hội Toàn Quốc lần thứ 35 của Magnet Schools of America ngày 26-30 tháng Tư ở Los Angeles.

Các học sinh trường Patterson ES học từ các nhạc sĩ của Houston Symphony

Các học sinh lớp hai trong trường Patterson Dual Language Literature Magnet vừa mới giao tiếp và học hỏi từ các nhạc sĩ “Community Embedded Musicians” với dàn Hòa Tấu Houston.

Các nhạc sĩ CEM đã đến thăm học sinh trong thời gian phụ và đã giúp các em củng cố các tương giao mới giữa âm nhạc và nghệ thuật kể chuyện và kịch nghệ cả khi trước và sau buổi hòa nhạc traong trường và một chuyến đi đến Jones Hall để xem toàn thể dàn nhạc.

Là một phần của sự tương giao tốt đẹp này, các học sinh lớp hai còn giúp đỡ Dàn Nhạc Houston với một trong những buổi hòa nhạc mới đây. Nhạc trưởng được mời là Robert Franz đã đến thăm trường Patterson để tuyển mộ sự giúp đỡ của học sinh. Ông yêu cầu các em làm thơ dựa trên một đoạn nhạc của Saint-Saenz được gọi là “The Carnival of the Animals.”

Trong chuyến thăm đầu tiên của ông Franz, ông và các học sinh đã nghe đoạn này và đã làm “Word Walls” mà sau đó được đưa trở về lớp. Mỗi học sinh viết hai bài thơ khác nhau dựa trên đoạn nhạc các em đã nghe. Ông Franz đã chọn bài ông thích, và công việc của 26 học sinh khác nhau được đọc bởi một nghệ nhân từ Alley Theater trong các buổi hòa nhạc ngày 18 tháng Hai tại Jones Hall.

Mỗi học sinh còn hoàn tất một bức tranh đi theo với bài thơ, tất cả được trưng bày trong hành lang vào cuối tuần đó.

Sự hợp tác này là một cơ hội cho học sinh Patterson hợp tác với một tiếng nói mạnh mẽ cho nghệ thuật trong cộng đồng, và cả hai bên hy vọng sẽ tiếp tục chương trình này trong tương lai.

HISD đóng cửa từ 13–17 tháng Ba để nghỉ mùa xuân

Mọi trường và văn phòng HISD sẽ đóng cửa Nghỉ Mùa Xuân từ thứ Hai, 13 tháng Ba, đến thứ Sáu, 17 tháng Ba, 2017.

Các trường và văn phòng sẽ mở cửa hoạt động lại bình thường vào thứ Hai, 20 tháng Ba, 2017.

Nhân viên phải xem thời khóa biểu hoạt động được niêm yết ở đây.

Sở Cảnh Sát HISD sẽ tuần hành các cơ sở học khu trong thời gian nghỉ mùa xuân. Các trường hợp khẩn cấp có thể được báo cáo qua số 713-892-7777.