Monthly Archives: January 2015

Ủy ban giáo dục HISD lại nghĩ đến kế hoạch giảm bớt lớp quá đông học sinh

Uỷ Ban Giáo Dục Khu Học Chánh Houston tuần tới sẽ nghĩ đến việc điều chỉnh ranh giới các trường tiểu học gần nhau trong nỗ lực giảm bớt lớp quá đông học sinh.

Kế hoạch này cần điều chỉnh ranh giới của 26 trường tiểu học, cũng như tái sắp xếp lại lớp tại hai trường tiểu học là Ashford và Shadowbriar, cả hai sẽ trở nên các trường tiểu học toàn bộ, cung cấp các lớp từ vườn trẻ đến lớp năm.

Hiện nay, hai trường này đang chia sẻ một ranh giới học đường – trường Ashford cung cấp lớp vườn trẻ cho đến lớp hai, và trường Shadowbriar cung cấp lớp ba đến lớp năm. Theo đề nghị này, trường Ashford sẽ vẫn giữ ranh giới của trường, nhưng không áp dụng cho trường Shadowbriar. Thay vào đó, trường sẽ cung cấp chương trình đặc biệt để thu hút học sinh.

Ủy Ban Giáo Dục HISD được mong đợi sẽ cứu xét các đề nghị này trong cuộc họp thường lệ hàng tháng vào hôm 14 tháng Năm. Nếu được tán thành, những thay đổi này sẽ có hiệu lực cho niên khoá 2015-2016 và sẽ chỉ áp dụng cho các học sinh mới. Những học sinh hiện thời đã ghi danh – cũng như các em vào lớp mẫu giáo – vẫn được phép theo học trường hiện thời.

Các đề nghị ranh giới trường được thành lập để đáp ứng với luật tiểu bang, nó đòi hỏi các lớp từ mẫu giáo đến lớp bốn không được có hơn 22 học sinh mỗi lớp. Các lớp quá đông số này thì phải xin tiểu bang miễn chước. Niên khóa năm nay, HISD đã phải nộp gần 1,500 đơn xin miễn về sĩ số học sinh trong lớp.

Các bản đồ ranh giới trường được đề nghị lúc đầu được nộp cho ủy ban giáo dục trong tháng Ba. Tất cả vẫn giữ như cũ, ngoại trừ vùng northline, ở đây ranh giới giữa các trường tiểu học Lyons và Burbank được mở rộng về phía bắc.

Những phụ huynh có con em đang theo học các trường tiểu học Lyons, Burbank hay Northline sẽ có cơ hội thảo luận về sự thay đổi này trong một cuộc họp cộng đồng được dự trù vào lúc 6g chiều nàảy thứ Năm, 7 tháng Năm tại trung tâm Sam Houston Math, Science & Technology Center, 9400 Irvington.

Ủy viên giáo dục Texas khen ngợi các trường North Forest trong HISD

Vào tháng Mười Hai, Ủy Viên Giáo Dục Texas là Michael Williams đã đến thăm các trường trước đây thuộc khu học chánh North Forest, được sát nhập vào HISD trong tháng Bẩy 2013. Quyết định đưa các trường này thành HISD là của ông, và như ông nói trong một mẩu tin trên báo Houston Chronicle, ông hy vọng một sự “biến đổi toàn diện.” Cuộc thăm viếng này xác nhận rằng hy vọng của ông đã thành sự thật.

“Trường Trung Học North Forest rất tiến bộ,” Williams viết. “Khi tôi bước qua các hành lang và ghé mắt nhìn vào các lớp toán, các khóa dậy kèm và phòng giúp tốt nghiệp, tôi thấy học sinh và giáo chức tích cực học hành.”

Quan trọng hơn nữa, ông báo cáo rằng số học sinh đi học đều gia tăng và các vấn đề kỷ luật giảm trên toàn thể học khu cũ này.

Williams bày tỏ sự tin tưởng của ông vào Ủy Ban Giáo Dục HISD và TGĐ Terry Grier, và nhìn nhận rằng “sự chăm chỉ và tận tụy” đã đưa đến nhiều thành quả trong một giai đoạn ngắn.

Nộp đơn vào chương trình Học Sinh Lãnh Đạo của BOA trước 31 tháng Giêng

Bank of America hôm nay đang tìm kiếm những nhà lãnh đạo cộng đồng tương lai.

Các học sinh lớp 11 và 12 nào có đam mê tạo sự khác biệt trong cộng đồng thì có thể được chọn để tham dự trong một lớp nội trú có trả tiền vào mùa hè với một tổ chức vô vị lợi địa phương được chỉ định, ở đây các em có thể cảm nghiệm cách hình thành cộng đồng bây giờ và trong tương lai.

Để gia tăng cảm nghiệm lãnh đạo của học sinh, các em còn được tham dự trong một tuần lễ miễn phí “Student Leadership Summit” ở Hoa Thịnh Đốn, D.C. được cung cấp bởi Bank of America. Lớp nội trú vô vị lợi và “Student Leadership Summit” đưa học sinh tiếp xúc với các khía cạnh lãnh đạo trong các phạm vi dân sự, vô vị lợi, và thương mãi.

Hãy vào trang mạng Bank of America để nộp đơn. Hạn chót nộp đơn là thứ Sáu, 31 tháng Giêng, 2015.

Học sinh lớp dược khoa trường Futures Academy nhận áo khoác trắng, bàn chải

Gần 200 học sinh HISD trong lớp Dược Khoa của Futures Academy tại trường Jane Long Academy được nhận áo trắng và bàn chải trong nghi thức thường niên lần thứ ba “White Coat Ceremony” của chương trình này vào hôm thứ Tư.

Các học sinh lớp chín trong trường đã nhận áo khoác trắng từ các học sinh dìu dắt ở lớp 10 và 11. Các học sinh lớp 10 nhận áo khoác trắng có thêu tên, trong khi các học sinh lớp 11 được nhận các bàn chải. Các học sinh này còn được nhận phiếu điểm trung học để các em có thể theo dõi sự tiến bộ trên đường tốt nghiệp.

“Việc này cảm thấy như một thành quả, vì em đã đậu tất cả các lớp,” học sinh lớp chín là Shahzaie Ali nói sau khi nhận áo trắng. “Em rất thích chương trình dược khoa vì em sẽ có thể có tín chỉ đại học.”

HISD khởi sự các chương trình Futures Academy gần ba năm qua nhờ sự hợp tác với Đại Học Cộng Đồng Houston, nó cho phép học sinh được tín chỉ đại học, huấn luyện nghề, và tín thư kỹ nghệ, nhờ đó cung cấp cho các em những lựa chọn cho một tương lai đầy hứa hẹn sau khi tốt nghiệp trung học.

Lục cá nguyện này, trên 60 học sinh lớp 10 trong “Futures Academy at Jane Long” sẽ bắt đầu môn trình độ đại học đều tiên trong y khoa. Chương trình này cung cấp cho sinh hoạt cơ hội để kiếm được bằng cán sự mà không tốn phí trong khi vẫn ở trung học, cũng như kinh nghiệm dược khoa, được dìu dắt từ các chuyên gia của các công ty tỉ như  Walgreens.

“Dù các học sinh chọn lên đại học hay ở trong dược khoa, chương trình này sẽ đem cho các em một bàn đạp để thi hành điều đó,” Ủy Viên Michael Lunceford nói.

Ủy Ban Giáo Dục HISD tán thành thêm cân lượng học vấn cho các môn cấp đại học

Ủy Ban Giáo Dục Khu Học Chánh Houston vào hôm thứ Năm đã thông qua một biện pháp mà nó sẽ đem cho những học sinh nào lấy môn có tín thỉ đại học một sự gia tăng mạnh về điểm hạng trung bình.

Sự thay đổi chính sách này được đề ra để cho thêm cân lượng học vấn cho các môn hai tín chỉ, mà HISD cung ứng qua những sự hợp tác với các trường đại học. Như cái tên ám chỉ, môn hai tín chỉ cung cấp cho học sinh những cơ hội để kiếm được tín chỉ trung học và đại học cùng một lúc.

Các ủy viên đã bỏ phiếu 8 trên 1 vào vòng đầu của đề nghị này, nó đã được trình bày trong phiên họp tháng Giêng. Họ phải tán thành vòng thứ hai trước khi sự thay đổi trở nên chính thức. Nếu vòng thứ hai cũng được thông qua, chính sách mới sẽ có hiệu lực cho niên khoá 2015-2016.

“Tại HISD, chúng tôi cung ứng nhiều loại môn học nghiêm nhặt, cao cấp để học sinh được chuẩn bị cho đại học và sẵn sàng ganh đua trong thị trường toàn cầu thế kỷ 21,” TGĐ HISD là Ts Terry Grier nói. “Không học sinh nào bị bất lợi về học vấn vì chọn môn có tín chỉ đại học.”

Các môn tổng quát được xếp hạng theo thang bậc thông thường 4.0. Các môn cân lượng được xếp theo thang bậc 5.0, cho phép học sinh có thể kiếm thêm tín chỉ vì sự khó khăn gia tăng.

Đã có thêm cân lượng cho những học sinh nào lấy các lớp danh dự, cũng như môn cấp đại học Advanced Placement, Pre-Advanced Placement, International Baccalaureate International Baccalaureate Middle Years Program.

Cân lượng các môn hai tín chỉ được đề ra để cung cấp sự đồng đều cho các học sinh lấy các môn khó, cao cấp này.

Học sinh trường Longfellow quyên góp gần 2 tấn thực phẩm, vật liệu cho người có nhu cầu

Các học sinh trường Tiểu Học Longfellow vừa mới hoạt động với cộng đồng đã tổ chức một cuộc quyên góp thực phẩm và nhu liệu. Chiến dịch thành công lớn này kéo dài một tháng, được tổ chức từ giữa tháng Mười Một cho đến giữa tháng Mười Hai, và được đề ra để giúp học sinh ý thức về nạn nghèo đói trong quốc gia.

Tác giả được mời là Noah Rattler, ông đã đi bộ 1,800 dặm từ Houston đến Los Angeles trong hơn bốn tháng để nâng cao ý thức về vấn đề vô gia cư, chia sẻ một kinh nghiệm của ông với học sinh trong tháng Mười Một. Trong tháng Mười Hai, học sinh xem phim video thông tin và tìm hiểu về những lý do bên dưới của nạn đói nghèo theo cấp lớp và thảo luận.

Mục tiêu của trường là kiếm được 2,000 cân thực phẩm, nước, và nhu liệu để giúp người có nhu cầu và kém may mắn. Các học sinh, giáo chức, và nhân viên hầu như đã gia tăng gấp đôi mục tiêu này khi quyên góp được gần 2 tấn thực phẩm, nước, và nhu liệu. Tất cả những quyên góp này sẽ được tặng cho trung tâm tạm cư “Men and Women and Family” của “Star of Hope”.

Xin chúc mừng lớp năm của cô Morrison, lớp năm của cô Davis, và lớp một của cô Kasner vì là ba lớp đứng đầu trường quyên góp được nhiều nhất.

“Chúng tôi phải chuẩn bị cho học sinh không chỉ thành công về học vấn trong thế giới, nhưng còn về phương diện luân lý và nhân bản,” Hiệu Trưởng Norma Gwynn nói. “Những đồ án như thế này là một khởi sự tuyệt vời!”

Trường Longfellow cảm ơn các học sinh, phụ huynh, giáo chức, nhân viên và phần tử cộng đồng đã giúp cuộc quyên góp này được thành công mỹ mãn!

HISD đi đúng đường để tiết kiệm trên $8 triệu với những cố gắng hữu hiệu hóa năng lượng

Những nỗ lực để giảm bớt sự tiêu thụ năng lượng của Khu Học Chánh Houston đang được trả tiền lời với số tiết kiệm dự đoán là $8 triệu cho tài khóa hiện thời. Sở Năng Lượng và Duy Trì của học khu công nhận những thay đổi về lối sống, những sửa chữa chính và bảo trì đã giảm bớt phí tổn này.

“Chúng tôi phấn khởi khi biết rằng sự quyết tâm quản lý môi trường của học khu đã có ảnh hưởng tốt trên phí tổn và tiêu thụ năng lượng,” Brian Busby nói, ông là tổng quản lý Dịch Vụ Cơ Sở HISD. “Số tiền tiêu thụ về điện nước càng ít thì tiền đưa vào các trường càng nhiều.”

Khoảng 75 phần trăm tiết kiệm năng lượng là nhờ những thay đổi ở trường, gồm tiêu chuẩn hóa hệ thống điện lạnh và ánh sáng. Khu học chánh làm việc với chương trình SCORE của CenterPoint Energy để giúp giáo dục các ban quản trị và quản lý cơ sở các trường về ích lợi của việc hữu hiệu hóa năng lượng.

Các chương trình năng lượng với các hợp tác viên cộng đồng cũng góp phần cho sự giảm bớt này. Trong chương trình Sustainable Schools của CenterPoint, Willdan Energy Solutions cung cấp các dụng cụ cho các giáo chức và học sinh HISD để thi hành việc kiểm điểm năng lượng. Học khu còn làm việc với chương trình Eco-Schools của National Wildlife Federation để nâng cao ý thức về tinh thần quản lý môi trường.

Khoảng 25 phần trăm tiếp kiệm này được cho là nhờ những sửa chữa chính và bảo trì máy làm lạnh. Học khu thêm phòng Phân Tích Phẩm Chất vào sở Năng Lượng và Duy Trì để nhận ra những cơ hội tiết kiệm năng lượng.

Với một phần của tiết kiệm này, phòng Cơ Sở HISD dự định việc nâng cấp hệ thống đèn LED và các cải tiến chính khác để gia tăng hơn nữa sự hữu hiệu hóa năng lượng. Việc này sẽ giảm bớt hơn nữa sự tiêu thụ năng lượng của học khu, đưa đến sự tiết kiệm hơn nữa cho học khu. Tài trợ này sẽ còn được sử dụng cho những đồ án tương lai, gồm việc theo dõi sự tiêu thụ điện nước như thế học sinh và nhân viên có thể nhìn thấy sự tiêu thụ thực sự tại trường mình.

“Những thay đổi trực tiếp, thực tế về lối sống và chính sách đưa đến kết quả là sự tiết kiệm thực sự cho học khu,” Trưởng Phòng Điều Hành HISD là Leo Bobadilla nói. “Khi chúng ta nhìn đến những cách để  bảo tồn năng lượng, số tiền tăng cao.”

Học sinh trường tiểu học Cornelius thắng cuộc thi hùng biện Martin Luther King Jr.

Chase Roberts của trường Tiểu Học Cornelius đã đem về nhà các vinh dự hàng đầu trong cuộc thi hùng biện thường niên lần thứ 19 “Martin Luther King Jr. Oratory Competition” được bảo trợ bởi “Gardere Wynne Sewell LLP” ở Houston. Đây là năm thứ hai liên tiếp một học sinh từ trường Cornelius đã thắng cuộc thi này.

Kể từ 1996 hàng năm, các học sinh lớp bốn và năm từ hơn hai chục trường HISD đã thi đua trong cuộc thi hàng năm, nó thách đố học sinh viết và trình bầy trong một bài nói ngắn về một đề tài có liên quan đến nhà lãnh đạo dân sự bị sát hại. Đề tài năm nay là: “Nếu Ts. King thắng giải Nobel Hòa Bình hôm nay, ông sẽ nói gì trong bài diễn văn nhận giải thưởng?”

Xem bài hùng biện thắng giải bên dưới và sẽ có các phim video của các học sinh vào chung kết.

Các học sinh vào chung kết năm nay là:

Ayanna Breaux (Bruce ES)
Janiah Denton (MacGregor ES)
Jada Fowler (Blackshear ES)
Shakeira Hayes (Pleasantville ES)
Amaria Maldonado (Wainwright ES)
Mykel Morrison (Lockhart ES)
Kyle Mosley (Whidby ES)
Barira Qureshi (Sutton ES)
Teresa Richardson (Woodson K-8)
Isabel Serna (Crespo ES)
Jacovia Young (Windsor Village ES)

Ủy Ban Giáo Dục chọn các ủy viên mới cho 2015

Các cuộc họp của Ủy Ban Giáo Dục thường mở đầu với các tuyên dương và trao thưởng. Tuy nhiên, cuộc họp đầu tiên hàng năm khởi sự với việc chọn các tân ủy viên.

Vào ngày 15 tháng Giêng, 2015, các ủy viên chọn bà Rhonda Skillern là chủ tịch, Manuel Rodriguez Jr. là đệ I phó chủ tịch, Wanda Adams là đệ II phó chủ tịch, Paula Harris là tổng thư ký, và Julia Stipeche phó tổng thư ký. Trước cuộc họp, các ủy viên được vinh danh trong Tháng Vinh Danh Ủy Viên Học Đường Toàn Quốc.

Phục vụ như một ủy viên giáo dục HISD đòi hỏi sự chăm chỉ và tận tụy, và chín ủy viên trong ủy ban của HISD đã quên mình dành nhiều giờ để nghiên cứu các vấn đề, thảo luận về các hoạt động được đề nghị và thay đổi chính sách, và đại diện HISD trong cộng đồng, tất cả đều không được trả lương. Những người này thì cần thiết cho sự thành công của khu học chánh và đáng được học khu và cộng đồng chân thành biết ơn.

Ủy Ban Giáo Dục HIS 2015

  • Rhonda Skillern-Jones, Chủ Tịch
  • Manuel Rodriguez Jr., Đệ I Phó Chủ Tịch
  • Wanda Adams, Đệ II Phó Chủ Tịch
  • Paula Harris, Tổng Thư Ký
  • Julia Stipeche, Phó Tổng Thư Ký
  • Anna Eastman
  • Michael Lunceford
  • Greg Meyers
  • Harvin Moore

Muốn biết thêm thông tin, kể cả tiểu sử của từng ủy viên, hãy vào trang mạng của Ủy Ban Giáo Dục.