Monthly Archives: May 2015

Nghi thức đầu tiên của trường Leland College Prep mở đầu mùa tốt nghiệp

Sau cùng một trường mới đáng được truyền thống cũ. Vào ngày 27 tháng Năm, trường “Mickey Leland College Preparatory Academy for Young Men” đã ăn mừng lớp tốt nghiệp đầu tiên. Nghi thức được tổ chức tại trung tâm Kingdom Builders Center và 18 học sinh lớp 12 đã nhận bằng trung học.

Trường từ lớp 6–12 là một trong hai trường độc phái tính được khởi sự năm 2011 với việc ghi danh các học sinh lớp sáu và chín (trường kia là Young Women’s College Preparatory Academy). Bốn năm sau, các học sinh lớp chín trước đây bây giờ đã tốt nghiệp.

Hiệu Trưởng Dameion Crook nhấn mạnh rằng toàn thể học sinh có thể tham dự nghi thức này để như thế các học sinh trẻ có thể chứng kiến giây phút độc đáo này.

“Đó là một ngày không thể tin được, một ngày mà tôi nghĩ tất cả chúng ta đều ghi nhớ,” ông Crook nói. “18 học sinh tốt nghiệp từng mong chờ ngày hôm nay, cũng như tôi và mọi người trong trường này.”

Tất cả các học sinh lớp 12 đều phấn khởi khi tốt nghiệp, nhất là vì trường Mickey Leland thách đố học sinh với các môn học khó khăn và các lớp Advanced Placement. Mọi phần tử của lớp này dự định lên đại học vào mùa thu, và các học sinh đáng hãnh diện về thành quả này.

“Chúng tôi hãnh diện,” Michael Suber học sinh lớp 12 nói. “Chúng tôi đặt ra tiêu chuẩn và chuẩn bị con đường cho các em khác.”

Các nghi thức tốt nghiệp cho Lớp 2015 sẽ tiếp tục cho đến 7 tháng Sáu, hầu hết diễn ra vào cuối tuần 29–31 tháng Năm. Thời khóa biểu đầy đủ có thể tìm thấy ở đây.

Có thêm học sinh lớp ba của HISD đậu bài thi đọc sách STAAR

Các kết quả của học khu đi theo chiều hướng của tiểu bang bất kể sự gia tăng số học sinh kém và số học sinh nói tiếng Tây Ban Nha đổi sang các bài thi đọc sách tiếng Anh

Bẩy mươi phần trăm học sinh lớp ba của Khu Học Chánh Houston đã đậu bài thi đọc sách STAAR 2015 – một sự gia tăng mạnh so với năm trước là hai chấm.

Các nhân viên ban quản trị học khu cho rằng sự gia tăng này – cao hơn sự gia tăng tiểu bang một chút – là nhờ ở khởi xướng Literacy By 3, nó kêu gọi mọi học sinh có thể đọc và viết thông thạo khi đến lớp ba. Nằm trong chương trình này, năm trước, mọi học sinh mẫu giáo cho đến lớp ba được cấp cho các cuốn sách theo trình độ đọc sách khác nhau của học sinh. Khi cung cấp tài liệu ở các mức độ khác nhau, các giáo chức có thể đáp ứng nhu cầu của mọi học sinh tốt hơn.

Với ngoại lệ về việc đọc sách lớp ba, các chiều hướng trong số điểm STAAR của học khu này dường như phản ánh những gì được thấy trong tiểu bang – vẫn bền bỉ trong một số lãnh vực và sút giảm trong các lãnh vực khác. Bất kể sự kiện là HISD đã nhìn thấy sự gia tăng hiển nhiên về số học sinh kém và số học sinh nói tiếng Tây Ban Nha đang lấy bài thi STAAR bằng Anh ngữ.

“Chúng tôi biết còn nhiều điều phải thi hành,” ông TGĐ HISD là Terry Grier nói. “Chúng tôi đang phân tích các kết quả và đã bắt đầu nhận ra các trường gặp nhiều thử thách hiển nhiên để chúng tôi có thể cung cấp thêm sự hỗ trợ, huấn luyện và nguồn năng. Chúng tôi còn nghiên cứu các trường có những tiến bộ hiển nhiên với mục đích nhận biết và lập lại cách thực hành tốt nhất.”

Trong 2009, 64 phần trăm các học sinh học tiếng anh của HISD từ lớp ba đến lớp tám – hay 13,849 học sinh – đã lấy bài thi đọc sách của tiểu bang bằng Anh ngữ. Con số này đã gia tăng liên tục, lên đến 78 phần trăm – hay 20,057 học sinh  – năm nay. Đó là một gia tăng trên 6,200 học sinh học tiếng Anh lấy bài thi đọc sách bằng Anh ngữ.

Cũng có gia tăng là số học sinh kém ghi danh trong HISD. Con số này gia tăng từ 57 phần trăm trong niên khoá 2012-2013 đến 72 phần trăm trong năm nay.

Khi so với năm trước, số phần trăm học sinh đạt được các tiêu chuẩn đậu khó khăn hơn của năm tới thì gia tăng về đọc sách, khoa học, và xã hội học. Điều này cũng đúng cho mọi nhóm học sinh – gốc Phi Châu, Á Châu, Mễ, và da trắng – khi nhìn đến kết quả cho luận văn lớp bảy, khoa học và xã hội học lớp tám, và đọc sách từ lớp ba đến lớp tám.

Tuy nhiên, khoảng cách thành tích dường hư rộng hơn cho hầu hết mọi lớp và mọi môn khi so kết quả hiện thời với 2012. Điều này củng cố tầm quan trọng của việc tuyển mộ và giữ lại các giáo chức và hiệu trưởng giỏi.

Để thi hành điều đó, ban quản trị đã đề nghị sự gia tăng tiền lương giáo chức cho niên khoá 2015-2016. Biện pháp này nâng lương sơ khởi lên $50,500, nó sẽ khó cạnh tranh hơn và giúp cho nỗ lực tuyển mộ. Khu học chánh còn tiến hành việc tăng lương cho các hiệu trưởng cấp trung học để tương đương với các học khu chung quanh.

Ngoài nỗ lực tuyển mộ và giữ lại, HISD còn thi hành một vài biện pháp để bảo đảm mọi học sinh – nhất là những học sinh kém – có được sự hỗ trợ học vấn cần thiết để thành công.

Các thư viện trong lớp sẽ được thêm cho các lớp bốn và năm cho niên khoá tới.

Khu học chánh còn làm việc với các giáo chức để bảo đảm họ được huấn luyện và có nguồn năng cần thiết để cung cấp sự giảng dậy khác biệt, nhóm nhỏ để đáp ưng nhu cầu các học sinh thuộc mọi cấp độ. Các sở đa ngữ và học trình còn cung cấp sự huấn luyện đặc biệt cho các giáo chức dậy học sinh đang học tiếng Anh.

Các Kết Quả STAAR 2015 của HISD

Số phần trăm cho biết phần trăm học sinh đạt được tiêu chuẩn đậu hiện thời của tiểu bang

Đọc sách
Lớp 3: 70 phần trăm
Lớp 4: 63 phần trăm
Lớp 5: 68 phần trăm
Lớp 6: 64 phần trăm
Lớp 7: 64 phần trăm
Lớp 8: 68 phần trăm

Luận văn
Lớp 4: 63 phần trăm
Lớp 7: 63 phần trăm

Khoa học
Lớp 5: 63 phần trăm
Lớp 8: 61 phần trăm

Xã hội học
Lớp 8: 55 phần trăm

  • Lưu ý: Ủy Ban Giáo Dục Texas đã thiết lập các tiêu chuẩn mới về học trình toán cho niên khoá 2014-2015. Các tiêu chuẩn đậu xứng hợp chưa được thiết lập, và kết quả môn toán 2015 sẽ không được tính và công bố cho đến cuối năm nay. Kết quả là những sự thẩm định môn toán sẽ không được bao gồm trong sự tính toán này cho việc xếp hạng các trường 2015

Hai mươi hai trường HISD được nhận học cụ nghệ thuật miễn phí từ tổ chức Rodrigue Foundation

Trường tiểu học Field còn được con trai của nghệ nhân ‘Blue Dog’đến thăm

Học sinh của gần hai tá trường HISD hiện thời có thể tìm hiểu nghệ thuật thưởng lãm tốt hơn, sau khi các trường này kiếm được các học cụ nghệ thuật có giá trị $1,000 cho mỗi trường từ tổ chức George Rodrigue Foundation of the Arts (GRFA). Các trường này nhận được các học cụ sau khi nộp đơn cho “George’s Art Closest”, một khởi xướng của tổ chức này có tên của nghệ nhân nổi tiếng gốc ở Louisiana là người đã tạo ra “Blue Dog.”

Có đến 20 trường còn được chuyến đi thăm miễn phí cuộc triển lãm của Rodrigue tại West Avenue trong River Oaks, 2800 Kirby Dr., lầu hai, và lớp ba môn toán của Adrienne Lewis tại trường Tiểu Học Field còn được sự thăm viếng của người con trai của nghệ nhân này là Jacques Rodrigue, vào 18 tháng Năm.

“Ông Rodrigue đã dậy học sinh về di sản của cha ông và ngay cả chia sẻ một số câu chuyện về Tiểu Bang Louisiana,” Lewis nói. “Sau đó ông hướng dẫn học sinh suy nghĩ về những nơi chốn ưa thích và đưa những nơi này vào tranh ảnh. Các học sinh bị lôi cuốn suốt một giờ khi ông ở đây và tất cả đều cảm thấy luyến tiếc khi ông đi.”

Lewis nói ngân khoản của Field để mua học cụ mà cũng có thể dùng để dậy các nguyên tắc về toán, gồm các dụng cụ đan rổ, làm thảm, vẽ phác họa, và các cuốn sách. Bà nói, “Các học sinh có thể áp dụng những gì chúng đã học về đo lường, khuôn mẫu, thời quá khứ, hiểu biết tài chánh, và các khả năng suy nghĩ chín chắn trong khi làm việc trên những đồ án này.”

Các trường HISD khác cũng nhận được học cụ là: trường tiểu học Anderson, Burnet, Crockett, Crespo, Jefferson, Mandarin Chinese Language Immersion Magnet, Parker, Pleasantville, Roosevelt, Tijerina, và Whittier; trường trung học I cấp Fleming, Johnston, và Marshall, và trường trung học II cấp Chávez, Davis, Early East College, Eastwood, Jordan, Lee, và Waltrip.

Cuộc triển lãm “Rodrigue Houston” sẽ ở thành phố này cho đến 5 tháng Bẩy, 2015, và gồm 75 tấm tranh nguyên thủy.

HISD trở lại thời khóa biểu hè thu hẹp vào ngày 1 tháng Sáu

HISD sẽ bắt đầu thời khóa biểu làm việc “40 trong Bốn” tại Trung Tâm Hỗ Trợ Giáo Dục Hattie Mae White và các trường cũng như sở trong mùa hè, bắt đầu từ thứ Hai, 1 tháng Sáu, 2015. Đầu tiên được thực hiện vào 2011, thời khóa biểu này được đề ra để tiết kiệm tiền cho học khu về các chi phí hoạt động trong những tháng hè nóng nực.

Trong thời khóa biểu 40 trong Bốn, các văn phòng trung ương sẽ đóng cửa các ngày thứ Sáu, và nhân viên phải làm việc 10 giờ mỗi ngày trong tuần lễ bốn ngày (thứ Hai – thứ Năm). Trung Tâm Hỗ Trợ Giáo Dục Hattie Mae White (4400 W. 18th St., 77092) sẽ mở cửa cho công chúng từ 7g30 sáng đến 6g chiều, thứ Hai đến thứ Năm trong thời gian này. Các trường tùy ý mở cửa theo tuần lễ bốn hay năm ngày làm việc, nhưng nhân viên ở đó vẫn phải làm việc 40 giờ.

Thời khóa biểu hè thu hẹp chấm dứt vào thứ Năm, 30 tháng Bẩy, 2015. Khu học chánh sẽ trở lại giờ làm việc thường lệ vào thứ Hai, 3 tháng Tám, 2015.

Lớp Hè 2015: Những gì phụ huynh cần biết

Ngày cuối cùng của niên khoá thường lệ là thứ Năm, 28 tháng Năm, và điều đó có nghĩa gần đến lớp hè.

Mỗi trường đã bắt đầu gửi thông báo cho phụ huynh và/hoặc giám hộ của những học sinh nào cần phải tham dự lớp hè vì các tiêu chuẩn lên lớp/ở lại lớp, và để họ biết về những chương trình bổ túc sẵn có.

Sau đây là một số thông tin căn bản cho 2015:

Lên Lớp/Ở Lại Lớp cho các học sinh Tiểu/Trung Học mà không đạt được tiêu chuẩn lên lớp của khu học chánh thì phải tham dự các lớp chỉnh đốn tại một số trường trong mùa hè. Thời gian lớp hè được học khu đề nghị là từ 3 tháng Sáu – 17 tháng Bẩy, nhưng hiệu trưởng có thể tự quyết định thời khóa biểu riêng, nên vui lòng kiểm điểm với trường của con em để biết chi tiết ngày giờ. Tiểu Bang Texas đòi hỏi các học sinh tiểu học phải được 120 giờ học.

Có Lệ Phí. Các lớp hè có lệ phí cho các môn chính (tỉ như toán và Anh văn) được cung ứng tại một số trường trung học với giá $260 một môn cho học sinh trung vùng và $275 cho học sinh ngoài vùng. Những học sinh nào muốn ghi danh các lớp này thì phải được sự tán thành của các cố vấn trong trường để xác nhận điều kiện. Vui lòng gọi trường Trung Học Lamar, một trong những trụ chính lớp hè, số 713-522-5960 để biết chi tiết về các môn sẵn có.

Những Cơ Hội Học Thêm Một số trường chọn lọc có thể cung cấp sự giảng dậy sau ngày 17 tháng Bẩy, nhưng các môn này được coi là học thêm và đặc biệt riêng cho từng trường. Vui lòng liên lạc trực tiếp với trường để biết chi tiết.

Chuyên Chở Dịch vụ xe buýt đi từ nhà đến trường học hè và trở về thì thường không được cung cấp, ngoại trừ một số trường hợp của học sinh có nhu cầu đặc biệt. Muốn biết chi tiết, vui lòng liên lạc Sở Chuyên Chở số 713-613-3040.

Bữa Ăns Nhiều trường HISD sẽ cung cấp bữa ăn sáng và trưa miễn phí cho học sinh từ 1 đến 18 tuổi cho đến giữa tháng Bẩy. Các em không cần ghi danh trong các lớp hè HISD thì mới được ăn, cũng không cần phải trình giấy chứng minh tuổi. Ngày và giờ của chương trình này thì thay đổi theo trường, nhưng có thể xem danh sách đầy đủ các trường có tham dự ở đây. Muốn biết sau ngày 17 tháng Bẩy ở đâu cấp phát bữa ăn miễn phí, vui lòng liên lạc với Sở Công Viên và Giải Trí của Thành Phố Houston ở số 713-676-6832 hay gọi 2-1-1.

Giờ Làm Việc Cơ sở chính của HISD (Trung Tâm Hỗ Trợ Giáo Dục Hattie Mae White) và các sở ở trung ương sẽ đóng cửa các ngày thứ Sáu, từ 5 tháng Sáu đến 31 tháng Bẩy, nhưng các hiệu trưởng tùy ý cung cấp các lớp hè theo thời khóa biểu bốn hay năm ngày.

Bước tiến trong việc xây cất theo bông phiếu: Bức tường đầu tiên được dựng trên trường mới Sterling HS

Một xe cần trục lớn đã đến địa điểm xây cất trường Trung Học Sterling tuần này, và vào thứ Tư nó đã nâng và đặt bức tường đầu tiên bằng xi măng cao ba tầng.

Các phần tử của Nhóm Cố Vấn Đồ Án và một số học sinh trường Sterling đã có mặt để ăn mừng thời điểm này và ký tên vào bức tường trước khi nó được nâng lên.

“Điều này thật cảm động,” Hiệu Trưởng Dale Mitchell của trường Sterling nói. “Thật phấn khởi khi đồ án kéo dài cho đến nay và biết rằng trong 16 tháng tới chúng tôi sẽ ở trong một cơ sở mới.”

Trường này, một trong 40 trường được xây lại hay tân trang theo chương trình bông phiếu của học khu trị giá $1.89 tỉ, được thiết kế để nhấn mạnh đến chương trình hàng không của Sterling và sẽ đặc điểm nổi bật là một nhà kho chứa phi cơ là tâm điểm.

Được thiết kế để hỗ trợ kỹ thuật hiện đại, trường này sẽ bao gồm các phòng khoa học tối tân, nhiều khu vực học chung, và các lớp có chỗ uyển chuyển.

Học sinh lớp chín trường Sterling là Rodney Gant đã ký tên mình vào bức tường này và nói em mong đợi được học trong cơ cở mới này khi lên lớp 12.

Gant nói, “Thật tốt đẹp khi là một phần tử của trường này. Lúc đầu có vẻ chậm, nhưng bây giờ quý vị có thể thấy nhiều điều đang diễn ra. Em vui mừng được ở đây khi xây xong.”

Các người thợ sẽ đặt khoảng 10 bước tường mỗi ngày trong một vài tuần lễ tới, và đồ án này theo đúng chương trình sẽ hoàn tất vào cuối năm 2016. Việc phá hủy cơ sở hiện tại, cùng với việc xây cất sân vận động và bãi đậu xe sẽ được hoàn tất trong quý thứ ba của năm 2017.

“Cảm giác sung sướng khi thấy việc xây cất vươn lên khỏi mặt đất,” Marvin Stone nói, ông là quản lý đồ án cho đồ án trường Sterling. “Đây là một thời điểm ghi nhớ quan trọng.”

Học sinh trường Twain ES xuất hiện trong chương trình nghệ thuật mới trên TV cho trẻ em

Payne Houck, một học sinh lớp hai, đóng vai “Sawyer,” một học sinh hơi có thái độ và mơ mộng cao trong một lớp nghệ thuật trình diễn sau khi tan học. Trong đoạn đầu của chương trình này, các khán giả đi vào thế giới tưởng tượng của Sawyer, ở đây họ thấy em tưởng tượng trở thành một diễn viên hài/điều khiển chương trình hội thoại sống động.

“Payne có một thời gian thích thú để làm việc với các diễn viên khác trong chương trình này,” mẹ của em là bà Chastiti Horne nói. “Đây là vai trò đích thực đầu tiên của cháu, và toàn thể diễn viên rất chào đón cháu.”

Chương trình này, theo chín trẻ em trong một chương trình sau khi tan học khi chúng đương đầu với những thách đố cá biệt và những hoàn cảnh tức cười, được phát hình lúc 9g sáng trên đài Houston Public Media TV 8.2.

“Không chỉ các em trong chương trình truyền hình này cảm nghiệm được nghệ thuật trình diễn, người xem ở nhà cũng học cùng các em,” nhà sản xuất và cựu học sinh HISD là Dan Gordon nói. “Với sự hướng dẫn từng bước và sự xuất hiện của các nghệ sĩ danh tiếng, mỗi chương trình đưa các em đến một cuộc phiêu lưu mới và đầy phấn khởi khi vào thế giới nghệ thuật trình diễn.”

Các học sinh lớp 12 đến D.C. bằng cơn bão

Các mục tiêu cao cả có thể khiến bất cứ ai phải di chuyển. Bốn mươi học sinh lớp 12 trường Wheatley High School đã đến Hoa Thịnh Đốn, D.C. từ 12-15 tháng Năm, 2015, để dự đại hội lãnh đạo được tổ chức bởi Close Up, một tổ chức nhằm cổ vũ học sinh tham dự sinh hoạt dân chủ. Học sinh nộp đơn xin bằng cách viết một bài luận về bà Rosa Parks.

Trong khi ở đây, các học sinh trường Wheatley đã đi thăm các đại học Howard University, University of Maryland, và Georgetown University, cũng như nhiều địa điểm thu hút ở thủ đô của quốc gia. Các em đã thấy một vài đài kỷ niệm lịch sử, tìm hiểu Smithsonian Institute, và đi xe điện ngầm lần đầu tiên. Chuyến đi này được tài trợ bởi một ngân khoản Texas Title I Priority Schools (TTIPS) grant.

Cũng ngân khoản này đã tài trợ một chuyến thăm đại học cho 49 học sinh lớp 11 trường Wheatley vào tháng Ba và đã ghé thăm các đại học  Louisiana State University, Tuskegee University, Clark Atlanta University, Spelman College, Morehouse College.

Tổng Giám Đốc HISD được chọn là ‘Champion of Children’ bởi “Children’s Defense Fund”

Hôm thứ Năm, Tổng Giám Đốc Khu Học Chánh Houston là ông Terry Grier đã được vinh dự là một  “Champion of Children” (quán quân của trẻ em) trong buổi tiệc trà thường niên lần thứ 16 “Beat the Odds Awards Luncheon” được tổ chức bởi “Children’s Defense Fund-Texas”.

“Children’s Defense Fund” là một tổ chức vô vị lợi, hỗ trợ trẻ em toàn quốc nhằm cổ vũ sự bình đẳng cho thiếu niên qua các chương trình nghiên cứu, vận động, và trực tiếp nhằm chống với sự nghèo nàn, lạm dụng và bị bỏ rơi.

Ông Grier được vinh danh hôm thứ Năm vì sự lãnh đạo và phục vụ ngoại hạng của ông đối với trẻ em và gia đình trong cộng đồng.

“Chúng tôi muốn cảm ơn ông vì đã thực hiện mối tương giao vững chắc giữa sự chăm sóc sức khỏe và giáo dục – và vì là một người hỗ trợ mạnh mẽ để các em được bảo hiểm,” Giám Đốc CDF-Texas là Patrick Bresette đã viết trong lá thư thông báo cho ông Grier về vinh dự này vào hồi đầu năm nay. “Chúng tôi biết ơn về sự lãnh đạo của ông và tất cả những gì ông đang thi hành cho trẻ em và gia đình ở Houston và đưa sự giáo dục tiến triển.”

Ông Grier thuộc hai người ở Houston được vinh dự này. Người thứ hai là Bs. Charles D. Fraser Jr., bác sĩ nhi đồng trưởng giải phẫu tại Bệnh Viện Nhi Đồng Texas.

“Thật đặc biệt có ý nghĩa khi được vinh danh bởi nhóm này, vì nó là một tiếng nói mạnh mẽ cho các thanh thiếu niên trong nước để giúp bớt đi khoảng cách giáo dục, chăm sóc y tế, và các nhu cầu căn bản khác,” Ts. Grier nói. “CDF đã đầu tiên đưa ý niệm ‘Leave No Child Behind’ vào châm ngôn, và đó là nhiệm vụ hàng ngày của chúng tôi trong HISD.”

Ngoài việc vinh danh Ts. Grier, tổ chức này còn tặng các học bổng Beat the Odds cho các học sinh vùng Houston mà đã vượt qua những trở ngại để trổi vượt trong trường. Trong các học sinh được thưởng là Alisa Hamilton của trường Trung Học Bellaire và Nelly Mendoza của trường Trung Học Davis.

Không phải học bù vào thứ Sáu nhờ sự miễn chước của tiểu bang

Các học sinh và giáo chức Khu Học Chánh Houston sẽ không phải đến trường hôm thứ Sáu này nhờ sự miễn chước của Cơ Quan Giáo Dục Texas.

Các trường và học khu HISD đã đóng cửa hôm thứ Ba, 26 tháng Năm, vì mưa bão tối hôm thứ Hai khiến gây nên các tình trạng nguy hiểm khi lái xe vì toàn thành phố bị ngập nước.

Theo luật tiểu bang, đòi hỏi các học khu phải học bù những ngày nghỉ học, lúc đầu HISD tuyên bố rằng học sinh sẽ phải học bù vào ngày thứ Sáu này – là ngày sau khi chấm dứt niên khoá. Tuy nhiên, HISD được biết rằng Cơ Quan Giáo Dục Texas cho miễn trừ những học khu nào bị ảnh hưởng bởi mưa bão.

Các trường và văn phòng đã mở cửa lại theo giờ thường lệ vào hôm thứ Tư, 27 tháng Năm. Ngày cuối cùng của niên khoá là thứ Năm, 28 tháng Năm.