Monthly Archives: September 2019

Thông Báo Việc Tiêu Hủy Hồ Sơ Giáo Dục Đặc Biệt

Hồ sơ Giáo Dục Đặc Biệt được gom góp bởi Khu Học Chánh Houston có liên quan đến sự nhận diện, sự thẩm định, chỗ giáo dục, hay điều khoản của Giáo Dục Đặc Biệt trong học khu này, thì phải được gìn giữ theo luật của tiểu bang và liên bang trong năm năm sau khi các dịch vụ Giáo Dục Đặc Biệt đã chấm dứt cho một học sinh.

Các dịch vụ Giáo Dục Đặc Biệt chấm dứt khi học sinh này không còn đủ điều kiện để hưởng các dịch vụ, đã tốt nghiệp, đã hoàn tất chương trình giáo dục khi đến 22 tuổi, hoặc đã di chuyển ra ngoài khu học chánh.

Thông báo này để các phụ huynh/giám hộ và cựu học sinh của HISD biết về ý định tiêu hủy hồ sơ Giáo Dục Đặc Biệt của những học sinh nào không còn nhận các dịch vụ Giáo Dục Đặc Biệt vào cuối niên khoá 2012–2013. Các hồ sơ này sẽ bị tiêu hủy theo luật tiểu bang trừ phi phụ huynh/giám hộ hoặc học sinh (lớn tuổi) cho khu học chánh biết ý định khác.

Sau năm năm, các hồ sơ này không còn hữu ích cho học khu, nhưng có thể hữu ích cho phụ huynh/giám hộ hay cựu học sinh để xin các tiện ích An Sinh Xã Hội, dịch vụ phục hồi, vào đại học, v.v. Phụ huynh/giám hộ hay học sinh (lớn tuổi) có thể xin các hồ sơ này qua việc gửi thư hoặc đích thân đến địa chỉ sau:

HISD Records Management Department 
4400 W. 18th Street Building B 
Houston, Texas 77092      
Phone: 713-556-6055  
Fax: 713-556-7010  
Email: recordsmanagement@houstonisd.org 

Các yêu cầu xin lấy hồ sơ phải nhận được trước ngày 31 tháng Mười, 2019.

Chương trình Trung Học Không Gian của NASA hiện đang nhận đơn

Các học sinh lớp 11 trong toàn thể HISD được mời để tham gia với cơ quan NASA thám hiểm Mặt Trăng đến Hỏa Tinh (Moon to Mars) qua chương trình “High School Aerospace Scholars” (HAS).

HAS là một cảm nghiệm độc đáo, tương tác loại STEM mà sau cùng là một tuần lễ dài, được trả mọi phí tổn để đến thăm Trung Tâm Không Gian Johnson của NASA trong mùa hè. Cảm nghiệm này bắt đầu với môn môn học trực tuyến 16 tuần lễ về các sinh hoạt của NASA có liên quan đến việc thám hiểm không gian, khoa Địa Cầu, kỹ thuật, toán và hàng không. Các học sinh hoàn tất các thách đố về thiết kế gồm vẽ 3D, câu đố khoa học, thảo luận, viết về kỹ thuật và họp mặt hàng tháng trên mạng với các khoa học gia và kỹ sư của NASA.

Các học sinh có điểm cao sẽ được mời đưa sự huấn luyện vào thực hành tại NASA, ở đây các học sinh sẽ được hướng dẫn bởi các kỹ sư và khoa học gia và làm việc với các học sinh trên toàn tiểu bang để hoàn tất các thách đố về thiết kế và hoạch định chuyến bay lên Hỏa tinh.

Các học sinh được đề cử bởi nhà lập pháp tiểu bang, phải là một công dân Texas và Hoa Kỳ trong năm lớp 11 (sẽ lên lớp 12) với sở thích và năng khiếu về toán, khoa học, kỹ sư hay khoa điện toán. Học sinh có thể nộp đơn từ bây giờ cho đến 23 tháng Mười, 2019. Muốn biết thêm thông tin và để nộp đơn, hãy vào trang NASA.gov/HAS

HISD mở rộng cơ hội hỗ trợ sức khỏe tâm thần cho học sinh

Vào hôm thứ Sáu Tổng Giám Đốc Lâm Thời Khu Học Chánh Houston là bà Grenita Lathan và các hợp tác viên cộng đồng sẽ công bố việc mở rộng sự hỗ trợ sức khỏe tâm thần và cảm xúc xã hội cho học sinh.

Qua khởi xướng sức khỏe và sự lành mạnh tâm thần, hàng trăm học sinh HISD tại 15 trường sẽ trực tiếp liên lạc với các ban quản trị viên học sinh có huấn luyện về chấn thương, khủng hoảng, lạm dụng và ngăn ngừa tự tử. Khởi xướng này là một phần trong các chiến thuật ưu tiên của Ts. Lathen cho niên khoá 2019-2020 để bảo đảm sức khỏe, sự an toàn, và phúc lợi của học sinh.

Các trường tham dự trong khởi xướng này gồm các trường tiểu học Dogan, Hartsfield, và Rucker; các trường trung học I cấp Attucks, Fleming, Holland, M.C. Williams, Sugar Grove, và Thomas; các trường trung học II cấp Liberty, Madison, Washington, Westside, Wisdom, và Yates.

Các hợp tác viên cộng đồng trong khởi xướng ngày gồm LyondellBasell, Sewa International, WE, CapCityKids, Đại Học Houston, và The Menninger Clinic.

Sau cuộc họp báo tại trung tâm Houston Education Learning Center (10725 Mesa Dr., 77078), gần 300 học sinh HISD sẽ tham dự đại hội “Mental Health Youth Summit” được bảo trợ bởi LyondellBasell và được tổ chức bởi WE. HISD và WE đang hợp tác để thi hành chương trình “WE Well-being”, trong đó học sinh sẽ nhận được các dụng cụ và nguồn năng để hỗ trợ các học sinh khác trong trường. Các tham dự viên sẽ tham dự các sinh hoạt, khóa hội thảo, và đối thoại về việc cổ vũ sức khỏe tâm thần và sự lành mạnh trong trường, gia đình, và cộng đồng.

HISD phát động khởi xướng dìu dắt để tăng cường các nữ học sinh

Khu Học Chánh Houston thông báo chương trình dìu dắt học sinh mới nhất, “Resilient Outstanding Sisters Exemplifying Success” (ROSES), trong một sinh hoạt mở đầu tại trường Trung Học Jack Yates trước sự hiện diện của các viên chức dân cử, hợp tác viên cộng đồng, và các nhà giáo dục.

ROSES là chương trình song song với “Ascending to Men Project” (ATMP) để tìm cách cung cấp các gương mẫu tích cực và hỗ trợ cho các thiếu nữ không được phục vụ xứng đáng bằng cách cung cấp cho họ sự hướng dẫn và cơ hội phát triển giáo dục, xã hội, và chuyên nghiệp.

“Điều quan trọng là học sinh chúng ta có những người dìu dắt, họ có ai đó để có thể tìm đến khi cần,” TGĐ Lâm Thời Ts. Grenita Lathan nói. “Điều quan trọng là họ có các gương mẫu để có thể giúp họ trở nên các thanh nữ đích đáng trong xã hội này.”

Sau khi trao tặng Ts. Lathan và nhóm ROSES bảng lưu niệm, Nghị Sĩ Sheila Jackson Lee đã khai mạc buổi lễ và nói về tầm quan trọng của việc hỗ trợ phụ nữ và tăng cường cho nhau.

Bà nói, “Trong sự hiểu biết có sức mạnh. Và đó là điều chương trình ROSES nói với các thiếu nữ của HISD – các em có sức mạnh bên trong.”

Chín trăm học sinh từ 30 trường đã được nhận diện và được mời tham dự chương trình này. Những học sinh nào trong chương trình ROSES sẽ tham dự một học trình với đặc điểm là những buổi hội thảo do phụ nữ chuyên nghiệp từ vài ngành kỹ nghệ hướng dẫn, các chuyến thăm cơ sở kinh doanh, thăm đại học, và tham dự đại hội ROSES vào cuối niên khoá.

Trên 130 người đã ghi danh để trở nên một người dìu dắt của ROSES, và chương trình này đang tích cực tìm kiếm sự hỗ trợ của cộng đồng.

“Chúng tôi muốn cộng đồng biết là chúng tôi đã sẵn sàng có một chương trình ngoại hạng,” Tổng Quản Lý ROSES Jermani Justice nói. “Mục đích của chúng tôi là để bảo đảm rằng chúng tôi đang tận dụng các nguồn năng và sự dìu dắt của cộng đồng cho học sinh chúng ta.”

Muốn biết thông tin về việc trở nên một người dìu dắt, hãy vào trang houstonisd.org/ROSES 

Tình nguyện đến nhà học sinh trong tổ chức thường niên “Grads Within Reach Walk”

Khu Học Chánh Houston sẽ tổ chức “Grads Within Reach Walk” vào thứ Bảy, 7 tháng Chín để khích lệ những học sinh nào đã không ghi danh cho niên khoá 2019-20 thì sẽ trở lại trường.

Các quản trị viên học khu, nhà lãnh đạo cộng đồng, hiệu trưởng, và người tình nguyện sẽ khởi hành từ 22 trường trung học trên toàn học khu để gõ cửa từng nhà và đích thân khích lệ các học sinh hãy trở lại trường. Học sinh sẽ nhận được thông tin về nhiều chương trình hỗ trợ và các nguồn năng do HISD cung cấp để giúp họ tốt nghiệp trung học.

HISD muốn đưa ra một phương cách tổng hợp và lâu dài để bảo đảm mọi học sinh đều được sự hỗ trợ thích hợp để trở lại trường, đi học lại, và có được lợi ích từ nhiều nguồn dịch vụ chúng ta cung cấp.

Các trường trung học HISD tham dự gồm: Austin, Bellaire, Chavez, Furr, Heights, Kashmere, Lamar, Madison, Milby, North Forest, Northside, Sharpstown, Sterling, Waltrip, Washington, Westbury, Westside, Wheatley, Wisdom, Worthing, và Yates, cũng như Sam Houston Math, Science, và Technology Center High School. 

‘Nhóm Henry Dream’ đưa trường ra khỏi tình trạng IR

Khi hoạch định cho niên khoá 2018-2019, Hiệu Phó và Chuyên Viên Học Đường Crystal Blanchard biết rằng bà cần những người vững mạnh và tự tin trong nhóm nếu bà muốn biến đổi tình trạng “Improvement Required” (cần cải tiến) trong bốn năm của trường trung học Henry.

“Điều quan trọng là chúng tôi thay đổi bầu khí cho giáo chức và học sinh trong niên khoá 2018-2019,” bà Blanchard nói. “Chúng tôi chú trọng đến việc đẩy mạnh tinh thần đó của giáo chức và thúc giục học sinh hiểu rằng các em có thể đạt được bất cứ gì, nó sẽ là chất xúc tác giúp chúng tôi có được sự tiến bộ cần thiết để ra khỏi tình trạng IR.” 

Được đặt là “Henry Dream Team”, nhóm này gồm giáo chức toán Reginald Abel, Huấn Luyện Viên Tân Giáo Chức Genord Spencer, và giáo chức khoa học Jennifer Osborne. Cùng nhau nhóm này hoạt động để thành hình một kế hoạch nhằm nhận biết các lĩnh vực gì có thể tạo được ảnh hưởng lớn nhất.

“Phân tích TEKS là một điều lớn lao cho chúng tôi,” Abel nói. “Chúng tôi có thể tập trung đến điều bài TEKS thực sự thử nghiệm học sinh tronh những bài học rõ rệt, nó tiết kiệm thời giờ cho chúng tôi và vạch rõ những sai lầm để giải quyết bài TEKS đó.”

Nhóm này duyệt lại dữ kiện hàng ngày, đề ra các bài học hấp dẫn cho học sinh và thường phải chỉnh sửa bài học để đáp ứng các nhu cầu học hỏi của từng học sinh.

“Lúc đầu, đó là một phương cách bao hàm, nhưng mỗi học sinh thì khác biệt và vì thế chúng tôi phải có sự thay đổi cách giảng dạy cho từng học sinh,” Spencer nói. “Hàng ngày, chúng tôi có một lớp ngay bên trong một lớp và điều đó là cái giàn để chúng tôi giáo dục và chuẩn bị học sinh.”

Trong chín tháng, các học sinh lớp tám đến lớp với tâm trạng sẵn sàng tham dự các lớp toán và khoa học để thực tập và học hành nhằm tạo được một tâm trí chú trọng đến thành quả, lấy đi dấu vết ghê sợ của thi cử và nhắm đến khả năng của các học sinh.

“Nó không luôn luôn chú trọng đến giảng dạy – nó đặt nặng trên sự tương quan, với các học sinh đó là sự vui thích học hành,” Osborne nói. “Bởi sự tương quan đó, nó cho phép các học sinh làm chủ học vấn, mà hiển nhiên thúc giục các em và xây dựng một thái độ để thành công.”

Đẩy mạnh hơn trong niên khoá 2019-2020 

Hai tuần trước khi khai giảng niên khoá, nhóm “Henry Dream” nhận được tin mà họ đang chờ đợi – trường này đã kiếm được hạng “Met Standard” và được đưa ra khỏi danh sách “Improvement Required”. 

Không chỉ trường Henry được đưa ra khỏi danh sách, nhưng còn hơn sự mong đợi của mọi người, trường được 22 phần trăm ở mức độ tiếp cận, 17 phần trăm ở mức độ đáp ứng và 4 phần trăm ở mức độ thấu triệt về môn toán lớp tám, theo sau là 7 phần trăm tiến bộ về môn khoa học. Thêm vào đó, Blanchard hướng dẫn và dạy Đại Số, mà học sinh có được 100 phần trăm ở mức độ thấu triệt.

“Bây giờ chúng tôi biết học sinh có khả năng gì trong lớp, chúng tôi sẽ dùng cùng một kế hoạch này với các học sinh mới và nhắm đến điểm hạng cao hơn của TEA,” Blanchard nói.   Nhóm này lại họp nhau cùng với năm nhóm viên khác để phụ giúp, đà đi lên lại tiếp tục cho lớp tám trường Henry khi họ bước vào niên khoá mới với một chữ đứng đầu trong tâm trí: KIÊN ĐỊNH.

TGĐ Lâm Thời HISD, các ban nhạc học sinh tham dự cuộc thi “2019 National Battle of the Bands”

Hai trường được học bổng để mua dụng cụ nhạc; học sinh tham dự hội đại học HBCU

TGĐ Lâm Thời HISD Grenita Lathan và các ban nhạc học sinh từ bảy trường trung học HISD được mời tham dự cuộc thi “2019 National Battle of the Bands” vào hôm Chúa Nhật tại vận động trường NRG Stadium, ở đây các trường trung học Washington và Kashmere nhận được mỗi trường $1,000 cho chương trình nhạc của trường.  

“Tôi thực sự vinh dự được có mặt tại một sinh hoạt lịch sử và mạnh mẽ như thế,” bà Lathan nói. “Về lịch sử, các trường đại học da đen đóng một vai trò quan trọng trong việc giáo dục và phát triển tâm trí giới trẻ và các nhà lãnh đạo tương lai.”

Trên 300 học sinh trung học của Khu Học Chánh Houston đã cùng với hàng ngàn học sinh khác trong vùng vui thích thi đua, với đặc điểm là tám ban nhạc diễn hành đại diện cho các trường đại học da đen nổi tiếng lịch sử. Các ban nhạc học sinh các trường trung học có mặt gồm Austin, North Forest, Northside, Sterling, Waltrip, Westbury, và Yates.  

“Đây là một cơ hội vĩ đại để học sinh nhìn thấy những gì ở mức độ kế tiếp,” Giám Đốc Ban Nhạc trường Waltrip High School là Jesse Espinosa nói. “Tôi hy vọng kinh nghiệm này sẽ giúp các học sinh hiểu rằng ngoài trung học còn có những gì khác, và có rất nhiều cơ hội chờ đón các em nếu họ dấn thân chứng tỏ tài nghệ đặc biệt của mình.”

Trước khi các ban nhạc tranh tài, học sinh có cơ hội để tham dự ngày hội tuyển chọn đại học HBCU STEM và gặp các đại diện từ sáu trường HBCU hàng đầu quốc gia, kể cả Alabama A&M University, Central State University, và Winston-Salem State University. Các học sinh đem theo học bạ và tờ toát yếu đến ngày hội đại học này vì một số đại học thu nhận và cấp học bổng ngay tại chỗ. Muốn biết thêm thông tin về “Cracker Barrel Old Country Stores 2019 National Battle of the Bands”, hãy vào trang https://www.nationalbattleofthebands.com