Monthly Archives: March 2020

Hủy bỏ những chuyến đi xa vì COVID-19

Nhóm HISD Thân Mến:

Sức khỏe và sự lành mạnh của học sinh và nhân viên trong Khu Học Chánh Houston là ưu tiên cao nhất của chúng ta. HISD tiếp tục theo dõi sát ảnh hưởng có thể xảy ra của vi rút Côrôna (COVID19) trên cộng đồng HISD.

Vì sự thận trọng, trước con số trường hợp được báo cáo gia tăng liên tục trên toàn cầu cũng như trong nước Hoa Kỳ, HISD có những biện pháp tích cực, ngay tức thì để giảm thiểu ảnh hưởng này trên cộng đồng HISD và xa hơn nữa. Mọi chuyến đi xa do học khu bảo trợ được dự trù vào dịp Nghỉ Mùa Xuân đều bị hủy bỏ. Các chuyến đi xa được dự trù cho đến ngày 13 tháng Ba, 2020 thì vẫn tiếp tục như thường lệ.

Với dịp Nghỉ Mùa Xuân gần đến, chúng tôi tiếp tục khích lệ mọi học sinh, gia đình, và nhân viên HISD hãy đề phòng thêm khi đi du lịch. Những hướng dẫn du lịch của Trung Tâm Ngăn Ngừa và Kiểm Soát Bệnh Tật có cho biết thông tin rõ rệt về các quốc gia tại trang mạng “Coronavirus Disease 2019 Information for Travel”.

Nhân viên và học sinh nào trở về từ các quốc gia được nhận biết trong cảnh báo du lịch của CDC thì phải thông báo cho trường và tự cách ly ở nhà trong thời gian 14 ngày, chỉ đi học lại khi không còn các triệu chứng. 

Cho đến hôm nay, không có trường hợp COVID-19 được nhận biết trong học khu này. Tuy nhiên, một vài người được đưa vào tình trạng tự cách ly 14 ngày. Tất cả những người tự cách ly này đều vừa mới trở về từ một quốc gia trong danh sách cảnh giác của CDC hoặc có liên hệ chặt chẽ với ai đó bị bệnh. Các trường sẽ được nhận biết cách đặc biệt nếu có những trường hợp được xác nhận chắc chắn.

Khi trường hợp COVID-19 tiếp tục biến hóa, Sở Sức Khỏe và Y Tế HISD tiếp tục làm việc chặt chẽ với Sở Y Tế Công Cộng Quận Harris của Thành Phố Houston, cũng như CDC, và tuân theo các chỉ dẫn được đưa bởi các cơ quan này.

Như một biện pháp phòng ngừa, tôi đã ra lệnh rằng các trường bị ảnh hưởng phải trải qua một sự lau chùi và tẩy trùng thật kỹ. Với các trường khác, chúng tôi sẽ tiếp tục các thủ tục lau chùi và khử trùng thường lệ, với sự nhấn mạnh đặc biệt đến những nơi đụng chạm nhiều tỉ như núm cửa, bàn giấy, và các khu vực khác, như được đề nghị bởi các viên chức y tế địa phương và tiểu bang và Nha Giáo Dục Texas. Việc khử trùng xe buýt cũng xảy ra.

Giữ cho cộng đồng HISD được lành mạnh là điều vô cùng quan trọng để việc giảng dạy hiệu quả có thể tiếp tục. Để biết những cập nhật và thông tin, hãy vào trang HoustonISD.org/HealthAlerts.

Trân trọng,


Grenita F. Lathan, Ph.D.
Tổng Giám Đốc Lâm Thời HISD

HISD sẽ đóng cửa 16–20 tháng Ba để Nghỉ Mùa Xuân

Các trường và văn phòng HISD sẽ đóng cửa nghỉ Mùa Xuân từ thứ Hai, 16 tháng Ba đến thứ Sáu, 20 tháng Ba, 2020.

Các trường và văn phòng sẽ mở cửa hoạt động lại vào thứ Hai, 23 tháng Ba, 2020.

Nhân viên phải coi lại chương trình được niêm yết ở đây

Sở Cảnh Sát HISD sẽ tuần hành các cơ sở của học khu trong kỳ nghỉ. Những trường hợp khẩn cấp có thể báo cáo bằng cách gọi số 713-892-7777

Buổi Hội “Prek Enrollment Festival” của HISD dự định vào 18 tháng Tư

HISD hợp tác với “Good Reason Houston” để giúp đỡ cơ hội ghi danh cho những gia đình nào có con em 3 và 4 tuổi đủ điều kiện vào lớp vườn trẻ (prekindergarten).

HISD vàGood Reason Houston, một tổ chức vô vị lợi địa phương quyết tâm tạo dựng một tương lai mà mọi trẻ em đều học giỏi trong các trường công lập, sẽ tổ chức một buổi hội “PreK Enrollment Festival” (ghi danh vườn trẻ) từ 9g sáng đến 1g trưa thứ Bảy, 18 tháng Tư tại vận động trường Delmar (2020 Mangum Rd., 77092), mà nó sẽ cho phép phụ huynh tìm hiểu thêm về các chương trình vườn trẻ trên toàn khu học chánh. Ngoài ra, HISD và “Good Reason Houston” cũng sẽ tổ chức buổi hội này lần thứ hai vào tháng Sáu.

Các gia đình sẽ có thể nói chuyện trực tiếp với các người lãnh đạo chương trình và ban quan trị để nộp đơn xin vào các chương trình vườn trẻ ngay tại chỗ cho niên khoá sắp tới 2020-2021. Bệnh xá lưu động của “Texas Children’s Hospital” sẽ chủng ngừa miễn phí cho trẻ em từ 1-18 tuổi mà không có bảo hiểm sức khỏe và đơn vị nha khoa “Ronald McDonald Mobile Dentistry” cũng sẽ có mặt để khám răng miễn phí.

Thêm vào đó, các gia đình cũng có thể đi thăm một vài hợp tác viên trên toàn thành phố Houston, và sẽ được giúp đỡ với những lợi ích công công của tiểu bang bởi kho thực phẩm “Houston Food Bank”, cũng như vui thích chơi đùa với “Children’s Museum of Houston”, “Collier Houston Public Library”, “Lakeshore Learning”, “Pearson”, “Ready Rosie” và nhiều tổ chức khác. Thức ăn trưa và quà sẽ được cung cấp cho mọi gia đình tham dự.

Những học sinh nào ghi danh trong chương trình vườn trẻ của HISD cho niên khoá 2020-21 sẽ được lợi với các dụng cụ đa giác quan, thực tập từ các giáo chức có phẩm chất cao, cũng như:

 • Tùy ý chọn lớp song ngữ
 • Ăn sáng và trưa miễn phí
 • Được giúp đáp ứng với sức khỏe thể chất và tâm thần, thực phẩm và nhu cầu gia dụng, và nhiều thứ khác
 • Lớp học cho phụ huynh

Các trẻ em phải sống trong vòng ranh giới của HISD để tham dự chương trình vườn trẻ. Phụ huynh nào muốn ghi danh cho con em thì phải đem theo các giấy tờ sau:

 • Lợi tức cha mẹ (chi phiếu, thư xác nhận, tiền giúp con cái, SSD)
 • Chứng minh địa chỉ (biên lai điện nước, hay thuê phòng)
 • Giấy khai sinh của con
 • Hồ sơ chủng ngừa của con
 • Căn cước của cha mẹ

Muốn biết thêm thông vin về chương trình vườn trẻ của HISD, cácđiều kiện, hay ghi danh trên mạng, hãy vào trang ChooseHISD.com và trang HoustonISD.org/PkFest để tham dự.

Những hướng dẫn về du lịch, vấn đề tự cách ly để đề phòng COVD-19

HISD thay đổi các quy tắc đi học đều và những miễn trừ của học sinh lớp 12 cho bài thi cuối cùng

Khu Học Chánh Houston tiếp tục theo dõi sát ảnh hưởng có thể của COVID-19 có thể xảy ra trong cộng đồng HISD. Khu học chánh không cảm nghiệm bất cứ trường hợp COVID-19 nào.

Khi kỳ nghỉ mùa Xuân đến gần, chúng tôi yêu cầu mọi học sinh, gia đình, và nhân viên phải rất đề phòng khi du lịch. Các hướng dẫn du lịch của Trung Tâm Kiểm Soát và Ngăn Ngừa Bệnh Tật (CDC) có cho biết thông tin rõ rệt về quốc gia tại trang “Coronavirus Disease 2019 Information for Travel”.

Nhân viên và học sinh nào trở về từ các quốc gia được nhận biết trong cảnh báo du lịch của CDC thì phải thông báo cho trường và tự cách ly ở nhà trong thời gian 14 ngày, chỉ đi học lại khi không còn các triệu chứng. Sự vắng mặt của những học sinh này thì sẽ được đánh dấu là miễn trừ. Các nhân viên nào tự cách ly sẽ cần phải tuân theo các thủ tục báo cáo vắng mặt thường lệ.

Như một biện pháp để bảo đảm các hướng dẫn sức khỏe được tuân theo, HISD đưa ra những cập nhật sau đây về việc đi học đều và những miễn trừ bài thi sau cùng của học sinh lớp 12:

 • Các hướng dẫn về việc đi học đều cho thời gian còn lại của niên khoá 2019-20 thì được tạm ngưng cho mọi học sinh. Việc đi học đều cho niên khoá 2019-20 sẽ được nhìn nhận cho đến ngày 6 tháng Ba, 2020.
 • Với học sinh lớp 12, tiêu chuẩn đi học đều cho những miễn trừ kỳ thi cuối cùng sẽ được tạm ngưng trong mùa Xuân 2020.


Giữ cho cộng đồng HISD được lành mạnh là điều vô cùng quan trọng  để việc giảng dạy hiệu quả có thể tiếp tục. Để biết những cập nhật và thông tin, hãy vào trang HoustonISD.org/HealthAlerts.

Cuộc thi “Name that Book” giúp việc phát triển văn hóa trở nên vui thích

Học sinh HISD từ khắp nơi trong khu học chánh sẽ tụ họp để biểu diễn khả năng hiểu biết khi đọc sách của mình vào tuần tới trong cuộc thi chung kết hàng năm “Name that Book”

Được điều hợp bởi Dịch Vụ Thư Viện của HISD và được bảo trợ bởi hệ dịch vụ chuyên nghiệp KPMG, cuộc thi này giúp học sinh HISD làm quen với văn chương cổ điển, cũng như các sách hiện đại đã đoạt giải , tiêu biểu cho nhiều loại khác nhau.

Để chuẩn bị, trong vài tháng học sinh phải đọc 30 cuốn sách thích hợp với tuổi hay nhiều hơn từ một danh sách được phê chuẩn, sau đó thi đua trong các nhóm để biết ai có thể nhận biết chính xác các tựa đề sách nhiều nhất, dựa trên câu trích được đọc lớn. Các nhóm có số tựa đề chính xác cao nhất được coi là thắng cuộc – nhưng sự thật là mọi học sinh đều có lợi khi tham dự.

Cuộc thi năm 2020 đang tiến hành từ tháng trước và sẽ kết thúc vào tuần tới tại Trung Tâm Hỗ Trợ Giáo Dục Hattie Mae White (4400 W. 18th St, 77092). Cuộc thi chung kết cấp tiểu học sẽ được tổ chức từ 9g sáng đến trưa ngày thứ Tư, 11 tháng Ba. Cuộc thi chung kết cấp trung học I sẽ được tổ chức từ 9g sáng đến trưa ngày thứ Năm, 12 tháng Ba. Cuộc thi chung kết cấp trung học II sẽ được tổ chức ngay sau đó từ 12g30 đến 3g chiều. Quý vị có thể theo dõi các cuộc thi này sống động trong trang Houstonisd.org/LiveTV. 

TUYÊN BỐ BÁO CHÍ VỀ HỌC SINH TỰ CÁCH LY

Vì sự thận trọng, một học sinh HISD được đưa vào việc tự cách ly 14 ngày sau khi trở về từ một quốc gia có tên trong danh sách khuyến cáo của Trung Tâm Ngăn Ngừa và Kiểm Soát Bệnh Tật (CDC) có liên quan đến vi trùng corona (COVID-19). Học sinh này không thấy có bất cứ triệu chứng hay dấu hiệu bệnh tật nào, và không có lý do để tin rằng bất cứ học sinh hay nhân viên nào khác có nguy cơ bị lây nhiễm.

Khu Học Chánh Houston không có trường hợp COVID-19 nào được báo cáo. Như một sự tích cực đề phòng, khu học chánh tuân theo những đề nghị tự cách ly của CDC cho những người du lịch.

Khu học chánh yêu cầu mọi học sinh, gia đình và nhân viên HISD phải đề phòng kỹ khi du lịch. Tuân theo mọi hướng dẫn du lịch của CDC, nó cho biết thông tin rõ rệt về quốc gia tại trang https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html.

Muốn biết thêm thông tin về những cảnh giác du lịch của CDC, hãy vào trang https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html.

Những cập nhất đặc biệt liên quan đến Khu Học Chánh Houston thì có thể tìm thấy trong trang HoustonISD.org/HealthAlerts.

HISD vừa mở trang mạng để cung cấp tin cập nhật về vi trùng Corona

Khu Học Chánh Houston đang cung cấp một địa điểm trên mạng để đăng tải những cập nhật và thông tin về vi trùng Corona. Trang mạng này (HoustonISD.org/HealthAlerts) sẽ được cập nhật khi thấy cần thiết để cung cấp các nguồn năng mới nhất, kể cả một bản dữ kiện cho phụ huynh, FAQ, và những nối kết từ các cơ quan y tế.

HISD hiện liên lạc với Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật (Centers for Disease Control – CDC), Nha Y Tế và Dịch Vụ Nhân Bản Texas và Sở Y Tế Houston và tiếp tục theo dõi vi trùng Corona (COVID-19) để bảo đảm mọi học sinh và nhân viên được an toàn và được biết thông tin mới nhất.

Thông thường, ngăn chặn là sự đề kháng mạnh nhất chống với sự nhiễm trùng. Để ngăn chặn các bệnh hay lây và vi trùng, sau đây là một số hướng dẫn và đề nghị để tuân theo khi ở nhà và ở trường:

 • Tập thói quen giữ vệ sinh  
 • Rửa tay với xà bông và nước thường xuyên, tối thiểu 20 giây 
 • Dùng thuốc khử trùng có chất cồn khi không có xà bông và nước
 • Dùng khăn giấy khi ho và hắt xì; cẩn thận và mau chóng vất bỏ các khăn này 
 • Nếu không có khăn giấy, hãy ho hoặc hắt xì vào tay áo
 • Tránh chạm đến mắt, mũi, và miệng với tay chưa rửa sạch 
 • Lau chùi và khử trùng những đồ vật và tiết diện bị “chạm đến nhiều”  
 • Những chỗ chạm đến nhiều gồm bàn làm việc, núm cửa, đồ vật trong phòng vệ sinh, bồn cầu, điện thoại, bàn phím, máy “tablet” và đồ dùng chung (kéo, bút, v.v.)
 • Ở nhà khi bị bệnh, và vẫn ở nhà cho đến khi không còn nóng sốt trong 24 giờ mà không dùng thuốc giảm sốt 
 • Tránh va chạm đến người bị cảm lạnh hay có những triệu chứng giống như bệnh cúm 
 • Giữ thói quen lành mạnh để hỗ trợ hệ miễn nhiễm (tập thể dục, nghỉ ngơi đầy đủ, ăn uống lành mạnh)

Nằm trong nỗ lực bảo đảm các trường và cơ sở của HISD được an toàn và lành mạnh, nhân viên được huấn luyện thì thường xuyên theo dõi những ai có vẻ nóng sốt, ho, và khó thở và tuân theo các thẩm định thích hợp cũng như những quy cách theo dõi những học sinh và nhân viên nào cho biết họ bị bệnh.

Khu học chánh tiếp tục tuân theo các quy trình tiêu chuẩn về việc lau chùi và khử trùng các trường, với sự chú trọng đến việc khử trùng các núm cửa và những nơi thường xuyên được chạm đến. Các nhóm bảo trì còn phải biết chắc là mọi trường và cơ sở đều có đầy đủ các đồ tiếp liệu, gồm xà bông và giấy lau tay. Các sở bảo trì và thao tác đang làm việc để biết chắc là chất lau chùi được sử dụng trong các trường, cơ sở, và xe cộ đều có chất khử trùng được đề nghị bởi hội đồng hóa chất Hoa Kỳ (American Chemistry Council Center for Biocide Chemistries.)   Sở Chuyên Chở còn chuẩn bị gia tăng nỗ lực lau chùi xe buýt hàng ngày với việc khử trùng bên trong xe, là một thói quen thường được thi hành trong mùa lạnh và cúm. Được dự trù là các xe buýt được khử trùng với giấy sạch sau các chuyến đi hàng ngày và vào cuối tuần, như một biện pháp phòng ngừa.

Dịch Vụ Chuyên Chở ngưng thay đổi tuyến đường ngày 27 tháng Ba

Sở Chuyên Chở sẽ chấm dứt thay đổi các tuyến đường hiện có vào cuối tháng Ba để sở này bắt đầu hoạch định cho niên khoá 2020-2021.

Phụ huynh không thể xin thay đổi các tuyến đường hiện có, bắt đầu từ thứ Sáu, 27 tháng Ba. Những học sinh nộp đơn xin chuyên chở mới sau ngày chấm dứt thì sẽ được ấn định vào những tuyến đường và trạm ngừng xe hiện thời.

“Hoạch định cho năm tới là phần thiết yếu để bảo đảm chúng tôi chu toàn nhiệm vụ,” Tổng Quản Lý

John Wilcots IV nói. “Hạn chót này sẽ cho phép chúng tôi tập trung đến việc hoạch định thời khóa biểu và tuyến đường cho niên khoá 2020-2021.”

Sở này sẽ tiếp tục chú trọng đến việc giảm bớt số các tuyến đường, giữ khoảng cách an toàn và hợp lý cho mọi học sinh đi bộ đến các chỗ dừng xe, bảo đảm học sinh không phải chờ đợi xe quá lâu, và giảm bớt việc đến trường trễ.

Trong suốt niên khoá, Sở Chuyên Chở liên tục duyệt lại các tuyến đường xe buýt mới – sử dụng các ý kiến từ phụ huynh và các dữ kiện lấy từ hệ thống thẻ học sinh để hoạch định tuyến đường. Sở này cũng tăng cường nỗ lực tuyển mộ các tài xế cho mọi tuyến đường và giới thiệu “Let’s Talk!”, một nền trực tuyến để thông tin với phụ huynh.

“Mọi nỗ lực của chúng tôi đều nhắm đến một mục tiêu – cung cấp dịch vụ xe buýt an toàn, bền bỉ, và hiệu quả cho học sinh” ông Wilcots nói.

Phụ huynh có những câu hỏi hay sự lưu tâm hãy liên lạc với Sở Chuyên Chờ qua Let’s Talk!.

Dữ Kiện cho Phụ Huynh: Coronavirus (COVID-19)

Khu Học Chánh Houston đang cặn kẽ theo dõi vi trùng Corona COVID-19 và vẫn liên lạc với Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật (Centers for Disease Control – CDC), Nha Y Tế và Dịch Vụ Nhân Bản Texas và Sở Y Tế Houston để tuân theo mọi biện pháp phòng ngừa khi có các chi tiết mới. Việc biết rõ thông tin quan trọng về vi trùng này và cách chuẩn bị thì không chỉ ngăn ngừa bệnh tật nhưng còn giảm bớt sự căng thẳng và những lo lắng.

Tôi phải để ý đến những gì?

Các triệu chứng của COVID-19 gồm bệnh hô hấp từ nhẹ đến nặng giống như các triệu chứng bệnh cúm, gồm:

 • Nóng Sốt
 • Ho
 • Khó Thở

Các triệu chứng bệnh cúm còn có thể bao gồm đau cuống họng, chảy nước mũi hay nghẹt mũi, thân thể nhức mỏi, nhức đầu, ớn lạnh, mệt và có thể bị ói hay tiêu chảy. Tất cả các triệu chứng này có thể không xuất hiện.

Chỉ có các triệu chứng này thôi thì không có nghĩa bị nhiễm vi trùng này. Các triệu chứng này có thể xuất hiện ngắn trong hai ngày hoặc kéo dài đến 14 ngày sau khi bị lây. Theo trung tâm CDC, các biện pháp phòng ngừa vi trùng COVID-19 thì tương tự như các vi trùng về hô hấp khác như cúm.

Nếu con tôi có các triệu chứng này thì sao?

Hãy liên lạc với bác sĩ gia đình ngay lập tức và giữ con em ở nhà đừng đi học khi bị bệnh.

Làm sao có thể ngăn chặn sự lan tràn của COVID-19?

 • Thường xuyên rửa tay khoảng 20 giây
 • Nếu không có nước/xà bông, dùng thuốc khử trùng (hand sanitizer)
 • Ce miệng khi ho hay che mũi khi hắt xì
 • Ở nhà khi bị bệnh
 • Vất bỏ những giấy lau tay và rửa tay ngay lập tức
 • Tránh tiếp xúc với người bị bệnh
 • Tránh chạm đến mắt, mũi hay miệng để ngăn chặn sự lan tràn của vi trùng
 • Những nơi thường chạm đến như mặt bàn, điện thoại và máy “tablet” phải được lau chùi và khử trùng thường xuyên.

Nhận những thông tin mới và cập nhật tại HoustonIDS.org/HealthAlerts