Monthly Archives: December 2016

Kết Quả Bầu Cử Sau Cùng của Ủy Ban Giáo Dục

annsung

Bà Anne Sung được chọn vào Ủy Ban Giáo Dục Khu Học Chánh Houston, theo như kết quả bán chính thức được báo cáo bởi Phòng Lục Sự Quận Harris. Bà Anne Sung đã đánh bại ông John Luman. Các kết quả sẽ trở nên chính thức một khi chúng được kiểm lại.

Bà Sung là một sản phẩm của HISD, bà theo học trường Tiểu Học Askew, trung học TH Rogers va tốt nghiệp trường Bellaire High School. Bà Sung có bằng cử nhân về vật lý và bằng cao học về vật lý và chính sách công cộng từ đại học Harvard University. Bà Sung là một thần viên của hội “Teach for America” và trước đây dậy môn vật lý trong HISD. Bà được chọn là “Teacher of the Year in 2011” của trường Lee và hiện là Trưởng Phòng Sách Lược và Phó Chủ Tịch của “Project GRAD Houston”.

“Là một cựu học sinh HISD, tôi biết ơn về sự giáo dục tôi đã nhận được, và bây giờ là cơ hội để phục vụ khu học chánh này,” bà Sung nói. “Đây là một vinh dự lớn lao và tôi muốn đem cho học sinh những cơ hội mà tôi đã từng có.”

Bà Sung sẽ tuyên thệ nhậm chức trong cuộc họp đầu tiên năm 2017 của Ủy Ban Giáo Dục vào ngày 12 tháng Giêng. Bà Sung sẽ lấp đầy nhiệm kỳ chưa mãn của Ủy Viên Harvin Moore Học Khu VII sẽ từ chức, nhiệm kỳ này kéo dài cho đến 2017.

Ủy Ban Giáo Dục HISD gồm chin ủy viên, mỗi người phục vụ một nhiệm kỳ bốn năm.

Điểm PSAT đã có BÂY GIỜ

Điểm bài PSAT/NMSQT của học sinh từ kỳ thi tháng Mười đã được công bố, và hiện đã có. Sau khi học sinh dành mọi thời giờ để thi, điều quan trọng là hiểu rõ để sử dụng số điểm PSAT này có lợi cho mình.

Một số trường tổ chức một sinh hoạt hay một ngày đặc biệt để giải thích những gì học sinh cần biết, nhưng quý vị không phải đợi ngày đó. Quý vị và con em có thể biết điểm của mình trên mạng NGAY BÂY GIỜ và biết chúng có sẵn sàng vào đại học không, tìm hiểu những môn AP nào thích hợp nhất cho chúng, và có được nhận thức sâu sắc về những khả năng nào chúng phải chú trọng đến để được thực tập bài SAT miễn phí dựa trên kết quả điểm PSAT/NMSQT. Hãy tìm hiểu thêm trong trang http://PSAT.org/Scores và www.SAT.org/ScoresDemo

Trước khi quý vị và con em xem điểm bài thi, hãy xem đoạn phim video trên YouTube. Sau đó theo những bước sau đây:

  • Cùng với con đăng nhập vào chương mục College Board trong trang StudentScores.CollegeBoard.org
  • Điều đầu tiên quý vị sẽ thấy là tổng số điểm của chúng, gồm điểm “Evidence-Based Reading” (đọc sách) và Writing and Math (luận văn và toán)
  • Kế đến, hãy xem điểm “test”, “cross-test” và “sub scores” để biết chi tiết khả năng của các em trong những lãnh vực đặc biệt này. Số điểm mầu xanh có nghĩa ưu điểm, và điểm mầu vàng hay đỏ có nghĩa các em cần phải cải thiện.
  • Hãy nhấn vào “Skills Insight” để biết số điểm này nói gì về các khả năng của con em và làm thế nào để phát triển thêm
  • Các học sinh được tuyển lựa cho chương trình học bổng “National Merit Scholarship Program”, một thi về học vấn để được vinh dự và học bổng. Hãy vào “NMSC Selection Index” để biết con em có đạt được những điều kiện tham dự hay không.
  • Lấy những môn khó tỉ như AP là một cách rất tốt để chuẩn bị vào đại học. Phần “AP Potential” giải thích những lớp AP nào tốt cho con em để lấy. Các em có thể nói chuyện với vị cố vấn của mình hay cố vấn đại học để biết thêm về AP.
  • Bây giờ quý vị và con em đã hiểu ý nghĩa của những điểm này, các em có thể tự do sử dụng số điểm, học tập cho bài SAT. Hãy vào trang SATPractice.org để nối các chương mục trong College Board và Khan Academy để bắt đầu. Số điểm thi sẽ được đưa vào Khan Academy, chúng sẽ giúp các em cá biệt hóa chương trình thực tập để chuẩn bị cho bài SAT.
  • Và sau cùng, đừng quên đăng ký bài SAT trong trang www.SAT.org/RegisterNow.

HISD chiếm được hạng cao nhất của tiểu bang về trách nhiệm tài chánh

Khu Học Chánh Houston đã chiếm được hạng “A” vì “Thành Tích Cao” nhờ bốn năm liền dưới hệ thống giải trình trách nhiệm tài chánh học đường của tiểu bang vì chứng tỏ phẩm chất cao trong việc quản trị tài chánh tiền trả thuế.

Hệ thống xếp hạng trách nhiệm tài chánh học đường của tiểu bang, được gọi là School Financial Integrity Rating System of Texas (FIRST), đảm bảo rằng các trường công lập Texas chịu trách nhiệm về phẩm chất của sự quản lý tài chánh. Hệ thống này được đề ra để khích lệ các trường công lập Texas quản lý tốt hơn các nguồn tài chánh để cung cấp tối đa tiền phân bổ có thể cho các mục đích giáo dục.

Thứ hạng này của học khu nêu cao sự kiện là HISD đang phân bổ một phần trăm lớn hơn nguồn tài chánh của mình cho các lớp đối với các phí tổn quản trị so với các khu học chánh lớn khác. Học khu duy trì một tỉ lệ phí tổn quản trị là 4.92 phần trăm, thấp hơn tiêu chuẩn của tiểu bang là 8.55 phần trăm.

“Cung cấp một giáo dục phẩm chất cao tùy thuộc phần lớn vào việc sử dụng đồng đô-la của chúng tôi,” ông Glenn Reed nói, ông là Tổng Quản Lý về Hoạch Định Ngân Sách và Tài Chánh của HISD. “Chúng tôi quyết tâm đạt được các kết quả cao và ít tốn kém trong tài chánh của chúng tôi và quản lý tiền thuế thích hợp để bảo đảm sự thành công trong lớp học hàng ngày.”

Bầu cử sau cùng vào thứ Bảy cho cuộc đua Ủy Viên Học Khu VII của HISD

Người thắng cuộc sẽ tiếp tục phục vụ nhiệm kỳ chưa mãn của Ủy Viên Harvin Moore

Một cuộc bầu cử sau cùng sẽ được tổ chức vào thứ Bẩy để quyết định người nào chiếm được ghế Ủy Ban Giáo Dục Học Khu VII HISD để lấp đầy nhiệm kỳ chưa mãn của Ủy Viên Harvin Moore sẽ ra đi.

Các ứng viên trong cuộc bầu cử này là Anne Sung và John Luman. Người thắng cuộc bầu cử sau cùng này sẽ phục vụ nhiệm kỳ còn lại của ông Moore, cho đến 2017.

Các địa điểm ngày bỏ phiếu sẽ mở cửa từ 7g sáng đến 7g tối thứ Bẩy. Thông tin về địa điểm và lá phiếu có thể tìm thấy trong trang HarrisVotes.com.

Ủy Ban Giáo Dục HISD gồm chín ủy viên, mỗi người phục vụ một nhiệm kỳ bốn năm. Nhấn vào đây để xem bản đồ các học khu của HISD.

Sáu trường được nhìn nhận có những nỗ lực bao hàm

Vinh dự này trong tuần Inclusive Schools Week 5-9 tháng Mười Hai

Dịch Vụ Giáo Dục Đặc Biệt HISD đang hợp tác với Inclusive Schools Network để cử hành tuần Inclusive Schools Week 5-9 tháng Mười Hai.

Kể từ khi bắt đầu năm 2001, Inclusive Schools Week đã ăn mừng sự tiến bộ các trường đạt được khi cung cấp sự hỗ trợ và giáo dục có phẩm chất cho một thành phần học sinh đa dạng ngày càng gia tăng, gồm những học sinh ở ngoài lề vì khuyết tật, phái tính, tình trạng xã hội, di sản văn hóa, ngôn ngữ chính, và các yếu tố khác.

Nằm trong sự cử hành này của HISD, sáu trường được nhìn nhận có những nỗ lực bao hàm trong cuộc họp các hiệu trưởng của học khu hôm 7 tháng Mười Hai. Các trường được vinh dự này gồm các trường trung học Waltrip và Energy Institute, trường Ortiz Middle School, Wilson Montessori, Tiểu Học Travis, và trung tâm MLK Early Childhood Center.

Hãy xem phim video bên dưới để tận mắt thấy các trường này cải tiến như thế nào về phẩm chất và số lượng thời gian các học sinh ở trong các khung cảnh bao hàm.

“Inclusive Schools Week” cung cấp một cơ hội quan trọng cho các nhà giáo dục, học sinh, và phụ huynh để thảo luận về những gì cần phải thi hành để bảo đảm các trường chúng tôi tiếp tục cải tiến khả năng giáo dục mọi trẻ em cách thành công. Các trường, phụ huynh, và phần tử cộng đồng có thể tham gia Inclusive Schools Week bằng cách lấy xuống những bài học, sinh hoạt, và các nguồn tài liệu ở đây. Chủ đề năm nay nhắm đến ý niệm khi là một anh hùng.

Ủy Ban Giáo Dục HISD cứu xét đề nghị lịch học đường

Vào hôm thứ Năm, Ủy Ban Giáo Dục Khu Học Chánh Houston sẽ cứu xét việc thông qua một lịch học đường niên khoá 2017-2018 được ủng hộ bởi 89 phần trăm người được hỏi ý kiến.

Lịch trình được đề nghị này sẽ cho học sinh và nhân viên một tuần lễ nghỉ dịp Tạ Ơn. Ngày tựu trường sẽ là 28 tháng Tám, và ngày cuối cùng sẽ là 1 tháng Sáu. Lần đầu tiên, năm nay HISD cho phép phụ huynh, học sinh, nhân viên, và phần tử cộng đồng bỏ phiếu chọn lịch trình ưa thích. Sau hơn 75,000 người bỏ phiếu, gần 90 phần trăm đã chọn lịch trình mà sẽ được đưa lên ủy ban để biểu quyết.

Ủy Ban Giáo Dục HISD còn mong đợi sẽ cứu xét các giao kèo xây cất cho trường Tiểu Học Askew và Trung Học Madison, cả hai thuộc chương trình Bông Phiếu 2012 của học khu được cử tri tán thành. Nếu thông qua, các trường này sẽ thuộc về gần ba chục đồ án trên toàn học khu được xây cất vào cuối năm nay.

Trường Tiểu Học Askew

Tọa lạc ở phía tây của Houston, trường Askew được đề nghị nhận $26.6 triệu để xây một trường mới chứa được 850 học sinh từ vườn trẻ đến lớp năm. Cơ sở mới hai tầng lầu sẽ mọc lên từ phía bắc của trường này, với cổng chính tiếp tục hướng về phía năm dọc theo đường Wood Lodge Drive. Kế hoạch thiêt kế đòi hỏi nhiều chỗ học uyển chuyển và nhiều ánh sáng trời, cũng như các khu vực thuận tiện cho việc học ngoài trời.

HISD đã tìm kiếm nhiều đề nghị kín về đồ án này sau khi chấm dứt thương lượng với quản lý xây cất hiện thời của Askew vào đầu năm nay. Việc đấu thầu đưa ra trước ủy ban thì được nộp bởi công ty “Drymalla Construction Company, Inc”. Đề nghị này – một trong hai đấu thầu được nộp – gồm một thầu căn bản gần $18.2 triệu và một dự phòng xây cất $630,000, với tổng phí tổn không quá $18.8 triệu.

Nếu giao kèo này được ủy ban tán thành, đồ án này sẽ được hoàn tất sớm vào đầu tam cá nguyệt thứ tư của 2018.

Trường Trung Học Madison

Trường Trung Học Madison, tọa lạc ở vùng tây nam Houston, được đề nghị nhận $82.5 triệu cho một trường mới mà sẽ chứa từ 1,900 đến 2,100 học sinh và du nhập những tân trang mới đây về các lớp khoa học. Theo các kế hoạch này, trường mới sẽ đối diện đường West Orem Drive với một cổng vào tinh tế mà nó sẽ giúp hòa hợp cơ sở mới vào cộng đồng này. Cổng vào sẽ bên cạnh một cánh ba tầng về phía đông và các chỗ học nghệ thuật ở phía tây.

HISD đã nhận được hai việc bỏ thầu đáng kể cho đồ án này, mà nó bao gồm việc xây cất một trường trung học và sân vận động mới và việc hủy bỏ trường hiện thời. Việc đấu thầu được đưa ra trước ủy ban thì được nộp bởi công ty “Satterfield and Pontikes Construction, Inc.” Đề nghị này gồm một thầu căn bản $63 triệu và một dự phòng xây cất $1.9 triệu, có nghĩa tổng phí tổn sẽ không quá $64.9 triệu.

Nếu giao kèo này được tán thành bởi ủy ban, đồ án này có thể được hoàn tât sớm vào tam cá nguyệt thứ tư của 2018, nhưng công việc ở địa điểm thêm vào có thể tiếp tục sang tam cá nguyệt thứ nhất của 2019.

Cuộc họp thường lệ hàng tháng của ủy ban bắt đầu lúc 5g chiều thứ Năm, 8 tháng Mười Hai, 2016, trong thính đường của Trung Tâm Hỗ Trợ Giáo Dục Hattie Mae White, 4400 W. 18th Street. Cuộc họp của ủy ban sẽ được trực tiếp truyền hình trên trang www.hisdtv.org và trên đài “HISD Channel”, đài này có thể tìm thấy trong “Comcast Channel 18” hay “AT&T U-verse Channel 99”.

Các học sinh trung học có được khả năng làm việc từ chương trình thực tập của Thành Phố Houston

Học sinh sẽ được vinh dự của Hội Đồng TP Houston vì theo đuổi chương trình huấn nghệ

Vào hôm thứ Ba, mười hai học sinh trường Trung Học Worthing sẽ được vinh dự của Hội Đồng Thành Phố Houston vì tham dự trong một chương trình thực tập huấn nghệ với nhiều sở trong thành phố để bồi đắp các khả năng làm việc trong khi học hỏi về các dịch vụ cộng đồng cung cấp cho cư dân.

Các học sinh đang tham dự trong một chương trình thực tập có trả lương hai năm với tối thiểu bốn sở của thành phố – Dịch Vụ Y Tế và Nhân Bản, Cảnh Sát Houston, Tin Học, và Thư Viện Houston – để học về các lãnh vực như sự an toàn trên mạng, kế hoạch thành phố, tài chánh, hỗ trợ quản trị, và giao tế nhân viên.

“Học sinh chúng ta đang có được sự huấn luyện và kinh nghiệm làm việc có giá trị từ các chuyên gia của thành phố, họ là các người dìu dắt để chuẩn bị các em được thành công trong tương lai,” Ủy Viên Học Khu IX của HISD là Wanda Adams nói. “Chúng ta phấn khởi khi thấy học sinh được nhận biết về sự tận tụy của các em với chương trình này và mong được thấy các em tiếp tục lớn lên để trở thành những doanh gia chuyên nghiệp trẻ.”

Là một phần của chương trình này, các học sinh tham dự một vài chuyến thăm các sở của thành phố, huấn luyện phỏng vấn xin việc, và phỏng vấn từng người với các đại diện của các sở theo sau là thực tập với một sở của thành phố. Trước khi thực tập, các học sinh phải hoàn tất các khóa hội thảo về viết bản tóm lược tiểu sử, lối cư xử nơi làm việc, và y phục chuyên nghiệp.

Chương trình này năm trong chương trình PACE (Property Assessed Clean Energy) của thành phố và khởi xướng Grow Your Own Workforce của chi nhánh nhân sự, nó tìm cách đưa học sinh tiếp xúc với nhiều ngành nghề trong thành phố lớn. chương trình này còn được hỗ trợ bởi Houston Pathfinders, một khởi xướng đặc biệt được tổ chức bởi sở Chuẩn Bị Ngành Nghề của HISD và thành phố để cho phép học sinh có một cái nhìn toàn diện về điều cần có để cung cấp các dịch vụ cho cư dân trong Houston.

Các học sinh sẽ được vinh dự này vào lúc 1g trưa thứ Ba, 6 tháng Mười Hai với một bản tuyên bố của Hội Đồng Thành Phố Houston trong một cuộc họp ở Phòng Hội Đồng trên lần hai của Tòa Thị Sảnh, 901 Bagby, Houston 77002.

Học sinh HISD thi đua trong ngày “Coding Challenge Day”

Vào thứ Bẩy, 3 tháng Mười Hai, Sở Advanced Academics và nhóm “STEM Teacher Development” của HISD đã tổ chức “Crack the Code: A Coding Challenge Day” với các học sinh HISD khởi sự tuần lễ “Computer Science Education Week” (giáo dục khoa điện toán), là từ 5–11 tháng Mười Hai. Học sinh và giáo chức từ 27 trường tiểu và trung học I cấp trong học khu đã tham dự ngày này, được tổ chức cùng lúc tại hai địa điểm – các trường tiểu học Southmayd và McGowen.

Với sự giúp đỡ của các Chuyên Viên Phát Triển Giáo Chức STEM và giáo chức từ các trường “TIF4 STEM Cadre”, các học sinh tham dự đã đi qua nhiều trạm khác nhau, gồm lập trình Scratch, tính toán vật lý Makey Makey, lập trình các apps cho iPad, và các hoạt động đòi hỏi người lập trình phải viết mã số để di chuyển người ta qua các đường rắc rối và trở ngại.

Việc mã hóa giúp học sinh trở nên giỏi hơn khi tìm đáp số, vì nó phát triển những khả năng tính toán tỉ như phân hủy, trừu tượng, nhận biết khuôn mẫu, và thẩm định. Các khả năng này là những yếu tố quan trọng của hồ sơ Global Graduate và là một điều kiện để thành công trong thị trường nhân dụng thế kỷ 21.

Nhiều nhóm đã được vinh dự trong các loại tỉ như Best Collaboration, Focus on Task, Deep Thinkers, và Unique Design. Các giáo chức HISD được tín chỉ về phát triển chuyên môn vì tham dự các sinh hoạt này với học sinh.

Bryan Bordelon được chọn là tân hiệu trưởng trường “Sharpstown International School”

Ông Bryan Bordelon được chọn là tân hiệu trưởng trường “Sharpstown International School”. Ông bắt đầu sự nghiệp dậy học là một giáo chức Văn Phạm Anh tại trường Trung Học Scarborough năm 2007. Ông Bordelon là một chuyên gia phát triển giáo chức ELA, hiệu trưởng trường Mandarin Immersion Magnet School, và hiệu phó trường Trung Học Westbury. Gần đây nhất, ông Bordelon là một hiệu phó trường Trung Học Austin. Ông tốt nghiệp Đại Học Texas và có bằng cao học về nghiên cứu Trung Hoa của Đại Học Michigan và bằng cao học của Đại Học Texas về quản trị giáo dục.

White House nhận biết những nỗ lực về khoa điện toán của HISD

Nỗ lực của Khu Học Chánh Houston để gia tăng số giáo chức được huấn luyện trong khoa điện toán và để học sinh đi sâu vào lập trình điện toán từ tiểu học đến trung học đã chiếm được sự lưu ý của Tòa Bạch Ốc.

Tờ dữ kiện khoa điện toán của Tòa Bạch Ốc cho thấy kế hoạch của TT Barack Obama là đem cho mọi học sinh trên toàn quốc cơ hội học khoa điện toán trong trường. Tờ dữ kiện này có tựa đề “A Year of Action Supporting Computer Science Education for All” (#CSForAll) cho thấy một vài tiến bộ các tiểu bang đã đạt được trong khoa điện toán khi thông qua các tiêu chuẩn cao hơn để chuẩn bị cho học sinh được thành công trong các ngành nghề và đại học kể từ khi khởi xướng này được phát khởi đầu tiên vào tháng Giêng.

Tờ dữ kiện đề cao HISD vì các kế hoạch để gia tăng gấp đôi số giáo chức có chứng chỉ về khoa điện toán trong hai niên khoá tới; mở rộng các môn điện toán cao cấp bằng các cung cấp các môn Advanced Placement về lập trình điện toán và khoa điện toán tại 38 trường trung học II cấp của HISD vào cuối niên khoá 2017; và thông qua các tiêu chuẩn khoa điện toán mà nó sẽ dậy các khả năng tính toán cho 215,000 học sinh HISD trong các lớp từ vườn trẻ đến 12.

“HISD nhất định đem cho mọi học sinh việc dễ dàng lấy các môn khoa điện toán để bảo đảm rằng chúng tôi hội nhập các khả năng tính toán tỉ như hợp tác và suy nghĩ chín chắn trong mọi môn,” Trưởng Học Đường HISD là Ts. Grenita Lathan nói. “Cung cấp thêm cơ hội cho học sinh để học điện toán sẽ dậy các em cách làm mã số, xây dựng kỹ thuật tương tác, và suy nghĩ khác biệt về các câu hỏi nhiều thách đố.”

Hiện nay 24 trường trung học II cấp của HISD cung cấp một môn khoa điện toán với một giáo chức có chứng chỉ khoa điện toán. Khu học chánh đã hợp tác với Center for STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) Education tại Đại Học Texas ở Austin để gia tăng số giáo chức khoa điện toán bằng cách cung cấp cho họ tiền thưởng khi có chứng chỉ.

“Thật quan trọng để có các giáo chức có chứng chỉ khoa điện toán vì không có họ, các trường không thể cung cấp môn khoa điện toán,” Adam Stephens nói, ông là một viên chức sở Advanced Academics của HISD. “Khoa điện toán đem lại một giá trị lớn lao cho học sinh chúng ta, cung cấp cho các em những khả năng và kiến thức cần để thành công và có hiệu quả trong tương lai.”

Năm 2014, HISD bắt đầu du nhập các nguyên tắc mã hóa và khoa điện toán vào mọi lớp khi cùng với tổ chức “Code.org”, một tổ chức vô vị lợi nhằm đưa nhiều học sinh vào khoa điện toán. Sự hợp tác ba năm gồm những cơ hội phát triển chuyên môn cho các giáo chức và truy nhập các hệ phân phối nội dung trên mạng, cũng như tài trợ sự phát triển chuyên môn và học cụ. Sự hợp tác này còn chú trọng vào việc dùng mã số để nhấn mạnh đến các nguyên tắc tiềm ẩn của sự suy nghĩ hợp lý, sáng tạo và biểu lộ trong mọi lãnh vực học vấn

Tháng này, học sinh HISD sẽ tham dự khởi xướng “12 Days of Code”  của học khu như một phần của chương trình “Hour of Code”, một phong trào toàn cầu được dẫn dắt bởi Code.org trong tuần Computer Science Education Week (Dec. 5-11). Học sinh được khích lệ sáng tạo kỹ thuật – và không chỉ sử dụng nó – bằng cách hoàn tất tối thiểu một giờ tập mã hóa.

Hàng ngày, các lịch tương tác trên mạng cho các trường tiểu học, trung học I và II cấp sẽ cung cấp cho học sinh một cảm nghiệm mới về mã hóa, tỉ như thiết kế một trò chơi iPhone, theo dõi Santa, giải mã bản tin với cryptography, và chữ di động. Một khi học sinh xong một giờ mã hóa, các em sẽ nhận được chứng nhận và sẽ được yêu cầu chia sẻ chứng chỉ này trên mạng truyền thông xã hội dùng #HISDecoded. Năm trước, hơn 25,000 học sinh đã tham dự Hour of Code, và năm nay HISD sẽ gia tăng con số đó gấp đôi.