Monthly Archives: December 2017

Ủy Ban Giáo Dục HISD nghĩ đến việc xây lại bốn trường bị hư hại vì Harvey

Trong cuộc họp thường lệ vào thứ Năm tháng Mười Hai, Ủy Ban Giáo Dục Khu Học Chánh Houston sẽ nghĩ đến một kế hoạch để xây lại bốn trường tiểu học bị hư hại nặng nề nhất vì lụt trong cơn bão Harvey.

Cuộc họp hàng tháng của ủy ban bắt đầu lúc 5g chiều thứ Năm, 14 tháng Mười Hai, trong thính đường Manuel Rodríguez Jr. của Trung Tâm Hỗ Trợ Giáo Dục Hattie Mae White, 4400 W. 18th St. Nhấn vào đây  để đọc toàn bộ chương trình họp.

Những sự thẩm định cơ sở của bốn trường tiểu học — Braeburn, Scarborough, Kolter, và Mitchell — cho thấy sự hư hại về bất động sản, cũng như cần phải nâng toàn bộ cơ sở này lên cao để đề phòng sự hư hại vì lụt trong tương lai.

Tốn phí để thay thế bốn trường này được ước lượng là $126 triệu. Số tiền này sẽ được tài trợ bởi một tổng hợp gồm tiền dự trữ Hoạt Động và tiền thuế “Tax Increment Reinvestment Zone” (TIRZ).

“Dựa trên sự hư hại vì lụt và việc nâng cao mỗi trường cần có để đề phòng lụt trong tương lai, chúng tôi quyết định cách tốt nhất để sử dụng tài nguyên của HISD là xây lại bốn cơ sở này,” Trưởng Phòng Hoạt Động HISD là Brian Busby nói. “Đây là những trường tương tự tất cả được xây cùng năm. Bây giờ các trường này sẽ được xây lại để có thể đối phó với bất cứ sự lụt lội nào trong tương lai.”

Ngày khai giảng niên khoá 2017-2018 của HISD lúc đầu được dự định vào thứ Hai, 28 tháng Tám, nhưng ngày đó đã bị trì hoãn vì hậu quả trận lụt của cơn bão Harvey. Hầu hết các trường HISD đã mở cửa vào 11 tháng Chín, nhưng một số trường – tỉ như bốn trường nói trên – đã trì hoãn thêm nữa hoặc ngay cả được dời sang trường tạm thời khi các toán thợ sửa chữa cơ sở bị hư hại nhiều nhất trong cơn bão này.

Đề nghị được đưa ra trước các ủy viên kêu gọi việc phá hủy bốn trường này và xây lại trên địa điểm hiện thời. Kế hoạch này sẽ đòi hỏi các học sinh và nhân viên vẫn ở lại các địa điểm tạm thời cho đến khi cơ sở mới được xây lại tại địa điểm nguyên thủy.

Nếu kế hoạch này được tán thành bởi ủy ban, bốn trường này có thể được hoàn tất và mở cửa cho học sinh sớm nhất là 2020.

Bà trường HISD khác — các trường tiểu Robinson và Hilliard và trung học Liberty — cũng bị dời chỗ vì những hư hại trong bão Harvey.

Việc tân trang trường Tiểu Học Robinson nguyên thủy đang được kết thúc vào tháng này, và học sinh sẽ trở lại trường cũ sau khi các em nghỉ mùa đông. Việc tân trang trường Hilliard vẫn tiến hành. Các viên chức học khu đã chọn việc tân trang cả trường vì tuổi của trường và khả năng chịu đựng của cả hai cơ sở này.

Trường Liberty High School được dời chỗ sang một cơ sở được thuê chứ không được sở hữu bởi HISD. Trường này được tạm thời dời sang trường Sharpstown International School. Ban quản trị học khu đang duyệt lại việc chọn lựa dời chỗ lâu dài cho trường này.

Cuộc bầu cử sau cùng quyết định các ghế của Ủy Ban Giáo Dục Học Khu I, Học Khu III

 

Elizabeth Santos

Elizabeth Santos và Sergio Lira được bầu vào Ủy Ban Giáo Dục Khu Học Chánh Houston vào ngày thứ Bẩy, theo kết quả bán chính thức của Phòng Lục Sự Quận Harris.

Bà Santos đã đánh bại Gretchen Himsl để chiếm được ghế Học Khu I hiện đang trống chỗ bởi Anna Eastman, và ông Lira đã đánh bại Jesse Rodriguez để chiếm ghế Học Khu III. Các kết quả sẽ chính thức một khi Ủy Ban duyệt lại số phiếu.

Bà Santos là một sản phẩm của HISD, bà đã theo học các trường tiểu học Janowski và Herrera, trường Trung Học Burbank, và trường Sam Houston Math, Science and Technology Center. Bà tốt nghiệp đại học UH-Downtown và là một giáo chức trong HISD 10 năm.

“Là một học sinh tốt nghiệp các trường Herrera, Burbank, Sam Houston, và là một tình nguyện viên cũng như một giáo chức 10 năm trong các trường nơi gia đình tôi và tôi đã tốt nghiệp, và giờ đây là một ủy viên Giáo Dục HISD, tâm hồn tôi luôn ở với các trẻ em và với cộng đồng,” bà Santos nói. “Tôi biết ơn những sự tương giao và động lực đằng sau chiến dịch của chúng tôi – cộng đồng Học Khu I”.

Sergio Lira

Ông Lira là một hiệu phó trường Trung Học Bellaire. Ông là một sinh viên tốt nghiệp Đại Học T. Tôma và UH-Clear Lake, và đã hoàn tất tiến sĩ về Lãnh Đạo Giáo Dục và Nghiên Cứu Chính Sách tại Đại Học Houston năm 2015.

“Tôi muốn cảm ơn tất cả những người hỗ trợ tôi, những người tình nguyện và HISD,” ông Lira nói. “Tôi mong được hoạt động với ông Tổng Giám Đốc Carranza và ủy ban giáo dục để bảo đảm rằng chúng ta cung cấp đầy đủ các nguồn năng cho Học Khu III. Chúng tôi sẽ cùng nhau làm việc như một nhóm để thi hành những điều đúng cho mọi học sinh.”

Bà Santos và ông Lira sẽ tuyên thệ nhận chức trong cuộc họp đầu tiên năm 2018 của Ủy Ban Giáo Dục vào ngày 18 tháng Giêng lúc 5g chiều trong Thính Đường Manuel Rodríguez tại Trung Tâm Hỗ Trợ Giáo Dục Hattie Mae White, 4400 W. 18th St. Ông Lira sẽ chiếm nhiệm kỳ chưa mãn của Cố Ủy Viên Học Khu III Manuel Rodríguez Jr., mà nhiệm kỳ này kéo dài cho đến 2019.

Ủy Ban Giáo Dục HISD gồm chín ủy viên, mỗi người phục vụ một nhiệm kỳ bốn năm.

Nhấn vào đây để xem bản đồ các học khu của ủy viên giáo dục HISD.

HISD được tặng hơn $13 triệu tài trợ để mở rộng chương trình vào đại học

Sẽ có thêm nhiều học sinh trong Khu Học Chánh Houston tham gia chương trình chuẩn bị đại học nhờ hai tài trợ tổng cộng $13 triệu từ Houston Endowment.

Các tài trợ ba năm này sẽ cho phép khu học chánh mở rộng EMERGE, một chương trình giúp học sinh thuộc thành phần không được phục vụ xứng đáng tham dự và tốt nghiệp từ các đại học đứng đầu quốc gia. Hầu hết các học sinh trong chương trình này sẽ nhận trên $200,000 tiền học bổng và tài trợ trong bốn năm. Và trên 96 phần trăm học sinh EMERGE sẽ tốt nghiệp đại học trong vòng bốn năm, hoặc theo đúng đường để tốt nghiệp.

“Không một học khu thành phố lớn nào khác trong nước quyết tâm đảm bảo học sinh của mình được sẵn sàng để thành công hậu trung học,” Viên Chức Chuẩn Bị Đại Học và Ngành Nghề và sáng lập viên chương trình EMERGE là Rick Cruz nói. “Từ việc giúp các học sinh tham gia các chương trình PSAT, SAT, AP và Dual Credit miễn phí, bảo đảm rằng học sinh có thể vào những đại học có phẩm chất cao và những chương trình sáng tạo như EMERGE, HISD đang giữ lời hứa rằng mọi học sinh thì sẵn sàng lên đại học và chọn ngành nghề.”

Đây là lần thứ hai Houston Endowment tặng cho HISD các tài trợ để giúp học sinh vào đại học. Với tài trợ sau cùng cách đây ba năm, học khu đã có thể thuê 32 cố vấn đại học được huấn luyện kỹ. Và kết quả là học khu đã gia tăng rõ rệt số học sinh nộp đơn và được nhận vào đại học, hoàn tất đơn FAFSA, và nhận được học bổng.

Với các tài trợ mới này, học khu sẽ có thể thuê thêm các cố vấn đại học để làm việc với học sinh, cung cấp chương trình chuyển tiếp vào đại học và hỗ trợ, và mở rộng chương trình hậu trung học đến các trường trung học I cấp.

“Chúng tôi thật biết ơn tổ chức Houston Endowment vì sự hỗ trợ tiếp tục này,” TGĐ Richard Carranza nói. “Với các tài trợ này, tiêu biểu cho một trong những đóng góp tài chánh lớn nhất cho học khu, chúng tôi sẽ có thể giúp thêm hàng ngàn học sinh HISD có được cơ hội thay đổi cuộc đời nhờ hậu trung học.”

“EMERGE HISD” hợp tác với “EMERGE Fellowship”, một tổ chức vô vị lợi nhắm đến việc hỗ trợ trong học khu cũng như mở rộng chương trình EMERGE cho các học sinh mới trong toàn thể khu học chánh.

HISD có tên trong “AP District Honor Roll” của College Board vì sự tiến bộ của học sinh

Khu học chánh, đầu tiên được có tên trong danh sách này, là một trong 447 tổ chức trên toàn thể Hoa Kỳ và Gia Nã Đại được vinh dự này

Khu Học Chánh Houston là một trong 447 học khu ở Hoa Kỳ và Gia Nã Đại được vinh danh bởi College Board với việc có tên trong “8th Annual AP District Honor Roll” (bảng danh dự thường niên lần thứ 8), đây là lần đầu tiên của học khu.

Để được có tên trong “8th Annual Honor Roll”, HISD phải gia tăng số học sinh lấy môn AP từ 2015 trong khi còn gia tăng hay duy trì được số phần trăm học sinh chiếm được điểm 3 hay cao hơn trong bài thi AP. Học khu có hơn gấp đôi con số này kể từ 2007. Đạt được các mục tiêu này cho thấy rằng HISD thành công trong việc nhận biết các động lực, để chuẩn bị học vấn cho những học sinh sẵn sàng lấy môn AP.

“Tôi rất hãnh diện về các học sinh và nhân viên khi đạt được vinh dự này,” TGĐ Richard Carranza nói. “Vinh dự này là một thí dụ khác về sự quyết tâm của học khu khi cung cấp các môn nghiêm ngặt cho mọi học sinh mà chúng tôi tin rằng sẽ chuẩn bị các em lên cấp bậc giáo dục kế tiếp.”

Dữ kiện toàn quốc từ 2017 cho thấy rằng trong các học sinh Da Đỏ/Thổ Dân Alaska, Da Đen/Gốc Phi Châu, Mễ/Latinh, và Thổ Dân Hạ Uy Di/Người Bán Đảo Thái Bình Dương với sự sẵn sàng lấy môn AP, khoảng một nửa đang lấy môn này. HISD nhất quyết mở rộng sự sẵn sàng của các môn AP trong các học sinh mọi thành phần được chuẩn bị và được thúc đẩy.

Sự bao gồm trong danh sách “8th Annual AP District Honor Roll” được dựa trên một cuộc duyệt xét dữ kiện AP ba năm, từ 2015 đến 2017, trong toàn thể 37 bài thi AP, kể cả ngôn ngữ và văn hóa thế giới. Để được bao gồm trong bảng danh dự này, khu học chánh phải:

  • Gia tăng tối thiểu 4% số học sinh lấy môn AP trên toàn học khu, tối thiểu 6% trong các học khu trung bình, và tối thiểu 11% trong các học khu nhỏ;
  • Gia tăng hay giữ được số phần trăm các học sinh Da Đỏ/Thổ Dân Alaska, Da Đen/Gốc Phi Châu, Mễ/Latinh, và Thổ Dân Hạ Uy Di/Người Bán Đảo Thái Bình Dương đang lấy các bài thi và gia tăng hay giữ được số phần trăm học sinh Da Đỏ/Thổ Dân Alaska, Da Đen/Gốc Phi Châu, Mễ/Latinh, và Thổ Dân Hạ Uy Di/Người Bán Đảo Thái Bình Dương có điểm 3+ trong ít nhất một bài thi AP; và
  • Gia tăng hay giữ được mức độ thi hành khi so với số phần trăm học sinh năm 2017 được điểm 3 hay cao hơn so với số phần trăm năm 2015, trừ khi học khu đã đạt được một mức độ thi hành mà trong đó hơn 70% học sinh AP chiếm được điểm 3 hay cao hơn.

Danh sách đầy đủ của “8th Annual AP District Honor Roll” có thể được tìm thấy trong https://apcentral.collegeboard.org/score-reports-data/awards/honor-roll

HISD tổ chức đại hội “Dream Summit” cho học sinh vào ngày 9 tháng Mười Hai

Sinh hoạt giúp học sinh nộp đơn đại học, xin trợ cấp

Các sở của HISD là “Office of College and Career Readiness” và “Multilingual Programs” sẽ tổ chức đại hội thường niên lần thứ ba “Dream Summit” để giúp học sinh nộp đơn đại học và thủ tục xin trợ cấp tài chánh vào thứ Bẩy, 9 tháng Mười Hai, từ 9g sáng đến 1g trưa tại Trung Tâm Hỗ Trợ Giáo Dục Hattie Mae White, 4400 W. 18th St., Houston 77092.

Các học sinh trung học II cấp và gia đình được khích lệ hãy tham dự sinh hoạt miễn phí này. Học sinh phải liên lạc với điều hợp viên đại học, cố vấn, hay tư vấn đại học trong trường về cấn đề chuyên chở. Sẽ cung cấp bữa trưa, và năm học sinh lớp 12 sẽ có cơ hội để thắng được học bổng $500 để vào đại học.

Sinh hoạt này nhắm giúp đỡ các “DREAMers”, người đang hưởng DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals), người có giấy chiếu khán, thường trú nhân, người tị nạn, và người được tị nạn chính trị, cùng với gia đình. Học sinh sẽ có cơ hội để nói chuyện với các đại diện học khu, họ sẽ giúp các em biết thêm về điều kiện trợ cấp tài chánh và hướng dẫn các em qua thủ tục nộp đơn.

“Bây giờ, chúng ta trong thời điểm không biết rõ về những học sinh này,” TGĐ HISD Richard Carranza nói. “Nhiệm vụ chúng tôi là trang bị các em với kiến thức và nguồn năng sẵn có để giúp các em được thúc giục theo đuổi sự thành công. Đại hội này sẽ cung cấp cho các em những câu trả lời cần để tiến bước với thủ tục nộp đơn vào đại học.”

Các đại diện nhận đơn từ nhiều đại học Texas sẽ có mặt để trả lời những thắc mắc và tổ chức những khóa thông tin về trợ cấp tài chánh tiểu bang “Texas Application for State Financial Aid” (TASFA).

Đại hội này còn gồm những khóa thông tin đại dọc, nguồn đại học, và phòng nộp đơn xin trợ cấp tài chánh cho các học sinh lớp 12. Học sinh sẽ có thể hoàn tất bản khai có tuyên thệ rằng em là một cư dân Texas trong ba năm, là một điều kiện thu nhận cho các học sinh.

HISD cử hành tuần “Inclusive Schools”

HISD đang cử hành “Inclusive Schools Week” cho đến 8 tháng Mười Hai trong sự hợp tác với hệ thống “Inclusive Schools Network.”

Chủ đề năm nay chú trọng đến sự ủng hộ việc bao trùm, và khu học chánh khích lệ mọi trường hãy chia sẻ hình ảnh sinh hoạt tuần lễ này trên Twitter dùng “hashtag” #HISD2017ISW.

Đặc biệt, HISD nhận biết bảy trường có những nỗ lực bao trùm: các trường tiểu học Dogan, Lyons, Peck, và Patterson; Trung Học Tanglewood; và các trường trung học II cấp Lamar và Washington. Các trường này sẽ được vinh dự trong cuộc họp thường lệ của Ủy Ban Giáo Dục lúc 5g chiều thứ Năm, 14 tháng Mười Hai.


Năm nay, chủ đề của “Inclusive Schools Week” là “Stand Up, Sit Tall for Inclusion.” Các trường, phụ huynh, và phần tử cộng đồng có thể tham gia việc cử hành này bằng cách tải xuống các bài, hoạt động, và nguồn tài liệu ở đây.

Kể từ khi khởi đầu năm 2001, “Inclusive Schools Week” đã ăn mừng sự tiến bộ mà các trường đạt được khi cung cấp một nền giáo dục hỗ trợ và có phẩm chất cho thành phần học sinh ngày càng đa sạng, kể cả những học sinh ở bên lề xã hội vì khuyết tật, phái tính, tình trạng kinh tế xã hội, di sản văn hóa, ngôn ngữ, và các yếu tố khác.

Tuần này còn cung cấp một cơ hội cho các nhà giáo dục, học sinh, và phụ huynh để thảo luận những gì cần thi hành để bảo đảm các trường tiếp tục gia tăng khả năng hầuy thành công trong việc giáo dục mọi học sinh.

Triển lãm “aDOORe” mở cửa tuần này tại Hattie Mae White

<!–<!–
20171117_Project aDOORe – Images by Houston Independent School District

Một cuộc triển lãm nghệ thuật của học sinh từ 26 trường trên toàn thể HISD với đặc điểm là các cánh cửa bị hư hại vì bão được biến đổi thành công trình nghệ thật sẽ bắt đầu tuần này trong HISD.

Khởi xướng nghệ thuật này – được gọi là “Project aDOORe Houston” — nhằm củng cố các trường bị thiệt hại nặng bởi bão Harvey bằng cách cung cấp cho học sinh một phương tiện để chữa lành qua sự sáng tạo nghệ thuật. Cuộc triển lãm này mở cửa lúc 6g chiều hôm thứ Năm, 7 tháng Mười Hai tại Trung Tâm Hỗ Trợ Giáo Dục Hattie Mae White (4400 W. 18th St., Houston 77092) và sẽ tiếp tục cho đến 15 tháng Mười Hai.

Một cuộc triển lãm lưu động với các cánh cửa này sẽ khởi sự quanh thành phố vào tháng Giêng 2018 gồm các trạm ngừng ở Hermann Park, Discovery Green, Houston Public Library-Downtown, và BBVA Compass Bank Stadium. Trạm dừng sau cùng sẽ là buổi Tiệc Trà Tình Trạng các Trường HISD tại Hilton Americas Hotel vào tháng Hai.

Tìm hiểu thêm về “Project aDOORe

“Project aDOORE Houston” được thành lập bởi Sở Nghệ Thuật của HISD mới được thiết lập.

“Mọi người ở Houston đều bị ảnh hưởng bởi Harvey cách nào đó,” Chuyên Gia Học Trình Nghệ Thuật HISD là Rickey Polidore Jr. nói. “Khi đưa các tác phẩm nghệ thuật này đến cộng đồng, chúng tôi hy vọng sẽ khuyến khích ai đó, có thể họ gặp khó khăn để nói lên câu chuyện của mình trong cơn bão Harvey khi chúng tôi suy nghĩ, tưởng nhớ, và xây dựng lại.”

Hãy tham gia Tuần “Computer Science Education” trong HISD

Thiết kế một trò chơi trên iPhone. Theo dõi sự di chuyển của Santa. Chữ nhảy múa. Đó chỉ là một vài cách khi học sinh tham dự “Computer Science Education Week” từ 4-10 tháng Mười Hai, và năm nay nhân viên HISD cũng được khuyến khích tham dự để vui thích.

Sở “Advanced Academics” đã thành lập “15 Days of Code,” được hình thành với “interactive calendars” lịch trình tương tác cho phép học sinh tham dự một cảm nghiệm viết mã số hàng ngày.

Các sinh hoạt trong ba lịch trình này cho các trường tiểu, trung học I và trung học II cấp bao gồm các bài học tỉ như thiết kế một trang mạng với HTML, làm một con thú ảo, hình thành nghệ thuật tương tác, và ngay cả dậy một cỗ máy cách làm bánh.

Các sinh hoạt này ở trên mạng và sẽ hấp dẫn học sinh tham dự viết mã số hàng ngày.

Ngoài ra, sở “Advanced Academics” đang tổ chức một triển lãm kỹ thuật vào thứ Sáu, 8 tháng Mười Hai, để cho thấy sự quan trọng của mã số. Mọi nhân viên văn phòng trung ương được mời tham dự, và một khóa đặc biệt sẽ được tổ chức cho nhân viên nội các và Ủy Ban Giáo Dục HISD. Các phần tử nhóm Microsoft sẽ có mặt để giao tiếp và trình bày kỹ thuật mã số và lập trình căn bản.

Tổ chức “15 Days of Code” của HISD trùng hợp với Tuần “ Computer Science Education”, khi học sinh và cộng đồng HISD được khích lệ tham gia phong trào toàn thế giới này và thử một giờ viết mã số như một nhập môn vào khoa điện toán. Qua “Hour of Code,”  học sinh được thách đố hãy suy nghĩ cặn kẽ và giải quyết các vấn đề khi các em học những căn bản của lập trình điện toán.

“Mọi học sinh được lợi từ cơ hội học biết các khả năng điện toán,” Adam Stephens nói, ông là một viên chức của sở Advanced Academics. “Các khả năng đó bao gồm giải quyết vấn đề, sáng tạo, và sự hợp lý – tất cả cung cấp cho một nền tảng vững chắc để lên đại học và chọn nghề.”

Sau khi hoàn tất một giờ viết mã số trong lịch trình “15 Days of Code”, các tham dự viên có thể nhận được một chứng nhận hoàn tất. Hãy gửi hình ảnh sinh hoạt viết mã số của trường về news@houstonisd.org, hay đăng hình ảnh tự chụp cùng với giấy chứng nhận này trên mạng truyền thông xã hội qua #HISDecoded.

Muốn biết thêm về khoa điện toán trong HISD hãy nhấn vào đây.

Đã gần hạn chót nộp đơn xin vào chương trình magnet niên khoá 2018-2019

Các phụ huynh nào muốn con em tham dự một trong các trường magnet của học khu trong niên khoá 2018-2019 phải nộp đơn trước thứ Sáu, 8 tháng Mười Hai, để được cứu xét đợt thứ nhất.

Bất cứ đơn nào nhận sau Giai Đoạn I ngày 8 tháng Mười Hai sẽ chỉ được cứu xét cho những trường còn chỗ trống.

Những phụ huynh nào không biết rõ trường mà con em muốn theo học vào năm tới thì được mời tham dự ngày Hội Chọn Trường sau cùng từ 9g sáng đến trưa ngày thứ Bẩy, 2 tháng Mười Hai, tại trường Key Middle School (4000 Kelley St., 77026). Các đại diện từ các trường magnet của HISD sẽ có mặt, và tham dự viên có thể được giúp nộp đơn.

HISD cung ứng một chuỗi chương trình magnet tại hơn 100 trường để đáp ứng nhu cầu và sở thích học vấn của các học sinh. Các chương trình này gồm:

Đơn xin vào magnet của HISD niên khoá 2018-2019 hiện có trên mạng, và đơn trên giấy có thể lấy tại các trường magnet. Việc nộp đơn trên mạng có những lựa chọn để theo dõi và biết được thông tin mới nhất.

Đơn trên giấy có thể trao tận tay hay gửi qua bưu điện Hoa Kỳ đến “Office of School Choice” số 4400 West 18th Street, Houston, TX 77092. Một lựa chọn khác là chụp (scan) tờ đơn này và email về magnet@houstonisd.org, cùng với các giấy tờ phải có.

Các phụ huynh sẽ biết về tình trạng đơn xin vào ngày 22 tháng Ba, 2018, khi có kết quả trên mạng và cũng được gửi qua bưu điện. Nếu con em quý vị được cấp cho một chỗ trong một chương trình, phụ huynh có hai tuần để cung cấp giấy chứng minh nơi cư ngụ và ký tên đồng ý nhập học. Nếu con em đang trong danh sách chờ đợi, phụ huynh có thể theo dõi những thay đổi trong tình trạng đơn xin trong suốt mùa hè, vào lúc đó họ có thể nộp thêm đơn vào các chương trình có chỗ trống.

Muốn biết thêm thông tin về thủ tục nộp đơn magnet, đi thăm trường HISD, và ngày hội sau cùng, hãy vào trang HoustonISD.org/SchoolChoice hoặc gọi “Office of School Choice” số 713-556-6947.

Những ngày cần nhớ

8 tháng Mười Hai, 2017: Hạn chót nộp đơn để được cứu xét Giai Đoạn I (Những đơn hợp lệ trong học khu sẽ được tham dự cuộc bốc thăm hoặc được thi tuyển).

22 tháng Ba, 2018: Thông báo về tình trạng đơn xiin được gửi qua bưu điện và trên mạng.

5 tháng Tư, 2018: Ngày mà phụ huynh phải trả lời về sự cấp chỗ và dàn xếp với trường để cung cấp các giấy tờ sau: chứng minh cư ngụ trong HISD, giấy ưng thuận theo học Magnet có ký tên, và chứng minh tuổi (nếu được nhận vào một chương trình pre-K hay mẫu giáo).

31 tháng Năm, 2018: Hạn chót nộp đơn để được cứu xét Giai Đoạn II (Những đơn hợp lệ trong học khu sẽ được cứu xét theo căn bản đơn sớm nhất được cứu xét trước nhất, nếu còn chỗ trống).

10 tháng Tám, 2018: : Hạn chót nộp đơn để được cứu xét Giai Đoạn III (Giống như Giai Đoạn II, nhưng những đơn ngoài học khu sẽ được cứu xét).

Cách nộp đơn vào một chương trình magnet

Bước 1: Cân nhắc sự lựa chọn

Hãy tham dự ngày hội chọn trường sau cùng để biết thêm về những chương trình hiện có trên toàn học khu.

Đi thăm bất cứ trường nào vào 7 tháng Mười Hai, thứ Năm sau cùng để Chọn Trường. Đến lúc 9g sáng cho các trường tiểu học và K-8, và lúc 1g trưa cho các trường trung học.

Hãy vào trang HoustonISD.org/Magnet hay gọi số 713-556-6947. Nếu quý vị thích một chương trình magnet loại Vanguard (Gifted & Talented), hãy vào trang HoustonISD.org/Vanguard hay gọi sở Advanced Academics số 713-556-6954 để biết thêm về điều kiện/ngày thi tuyển.

Bước 2: Nộp đơn trên mạng hay trên giấy

Quý vị sẽ có giới hạn 5 lựa chọn, và phải xếp hạng các lựa chọn này từ 1 – 5, trường thích nhất xếp hạng 1.

Lưu ý: Nếu quý vị nộp đơn cho chương trình Vanguard, và con em quý vị không được nhận biết là “Gifted and Talented” (giỏi và có tài), con em sẽ không được cứu xét vào chương trình Vanguard muốn chọn.

Nộp đơn trên mạng tại  HISDChoice.com (Nếu quý vị đã sử dụng hệ thống này trước đây, vi lòng dùng chương mục đã có từ trước) hoặc điền đơn (lấy đơn tại trường Magnet muốn chọn, hay từ “Office of School Choice”, hoặc tải xuống ở đây.)

Hãy để ý những email hay điện thoại có liên quan đến đơn xin. (Hãy kiểm trong hộp thư rác [spam], và đừng dùng một chương mục của Hotmail – nó thường ngăn chặn các email từ HISD).

Hãy nộp đơn trước ngày 8 tháng Mười Hai để được cứu xét giai đoạn đầu.

Bước 3: Giữ chỗ

Các thông báo về tình trạng đơn xin sẽ được gửi đi vào ngày 22 tháng Ba, 2018, trước nửa đêm qua email và trong “dashboard” của phụ huynh trong hệ thống trực tuyến. Ngoài ra, một lá thư về tình trạng đơn xin Magnet sẽ được gửi qua bưu điện Hoa Kỳ cho phụ huynh của những học sinh nộp đơn Giai Đoạn I.

Nếu con em được cấp cho một chỗ, quý vị có hai tuần (cho đến 5 tháng Tư, 2018) để trả lời và xếp đặt với trường để cung cấp chứng minh nơi cư ngụ và ký tên tờ cam kết theo học. Điều này không ảnh hưởng đến vị trí của quý vị trên danh sách chờ đợi cho các trường được xếp hạng cao hơn.

Nếu con em được đưa vào một danh sách chờ đợi, hãy theo dõi sự thay đổi trong tình trạng đơn xin trong mùa xuân và mùa hè. Quý vị cũng có thể nộp thêm đơn vào các chương trình có chỗ trống.