Monthly Archives: October 2020

Khóa ảo “Parent University” dự định vào 20 tháng Mười để chú trọng đến sự tham gia của gia đình 

Khu Học Chánh Houston sẽ tổ chức khóa hội thảo ảo “Parent University” lần tới từ 6g đến 8g tối vào thứ Ba, 20 tháng Mười.

Chủ đề của khóa thứ hai này sẽ là “Family Engagement” (sự tham gia của gia đình). Hội thảo này sẽ bắt đầu với một khóa chung theo sau là các khóa riêng mà nó sẽ gồm thông tin về các chương trình trong học khu, sự tham gia của phụ huynh, các nguồn năng trong cộng đồng, và cách phụ huynh có thể trở nên hợp tác viên tích cực trong sự giáo dục tốt đẹp cho con em.

Trong suốt niên khoá 2020-2021, các khóa ảo “Parent University” sẽ xảy ra trên căn bản hàng tháng:

Continue reading

Khi tình trạng sức khỏe công cộng cải thiện, HISD chuyển mức độ đo lường COVID-19 từ đỏ xuống cam

Khi tình trạng sức khỏe công cộng tiếp tục cải thiện dựa trên dữ kiện,  Khu Học Chánh Houston sẽ chuyển mức độ “COVID Gauge” từ đỏ xuống cam, một sự đo lường mà nó cho phép học sinh trở lại lớp và nhân viên trở lại làm việc toàn thời gian.

Quyết định thay đổi từ màu đỏ sang màu cam được dựa trên tỉ lệ COVID-19 trung bình 14 ngày trong quận Harris (14-Day Average Harris County COVID-19) cùng với việc thi hành các thể thức an toàn được cải thiện và sự hướng dẫn của các viên chức y tế công cộng và giáo dục.

Dữ kiện cho thấy rằng số trung bình 14 ngày trong quận Harris thì ở dưới mức 7 phần trăm trong hơn hai tuần. Theo thước đo COVID của HISD, sự di chuyển xuống màu cam đòi hỏi mức trung bình ở giữa 4 và 7 phần trăm.

Continue reading

Sở chuyên chở đang kết thúc các tuyến đường mới cho học sinh trở lại lớp, phụ huynh sẽ được thông báo tuần tới

Dịch Vụ Chuyên Chở đang hoàn tất các tuyến đường xe buýt cho học sinh nào đủ điều kiện mà họ cho biết là sẽ trở lại trường học diện đối diện và chuẩn bị thông báo phụ huynh về các tuyến đường ấn định vào tuần tới.

Dịch vụ xe buýt học đường sẽ bị giới hạn khi việc giảng dạy diện đối diện trở lại vào 19 tháng Mười vì khoảng cách thể lý và ảnh hưởng của nó đến sức chứa của xe buýt. Theo kế hoạch HISD Communicable Disease Plan, xe buýt sẽ hoạt động một nửa khả năng với 26 học sinh.

Để thích ứng với khả năng bị giảm bớt, dịch vụ xe buýt sẽ được giới hạn cho các học sinh loại giáo dục đặc biệt, vô gia cư, tiểu học, và trường đặc biệt. Dịch vụ này cũng có thể được cung cấp cho một số học sinh trung học I cấp cũng như những học sinh sống dọc theo các tuyến đường nếu có nguồn năng.

Continue reading

HISD chuyển đổi sang hai tuần một lần việc lấy thức ăn học sinh từ lề đường, bắt đầu phân phát thức ăn hàng tuần cho cộng đồng

Khi học khu chuẩn bị trở lại học diện đối diện tháng này, Dịch Vụ Dinh Dưỡng đang chuyển đổi việc lấy thức ăn học sinh ở lề đường từ hàng ngày sang hai tuần một lần và bắt đầu hai “Neighborhood Supersites” như một phần của khởi xướng phân phát thức ăn hàng tuần cho cộng đồng.

Việc chuyển sang thức ăn lề đường hai tuần một lần ở trường sẽ bắt đầu vào thứ Hai, 12 tháng Mười nhờ một sự miễn trừ của Bộ Canh Nông Hoa Kỳ. Nó cho phép các gia đình lấy các bữa ăn có giá trị trong vài ngày mỗi lần lấy – ba phần vào các ngày thứ Hai và bốn phần vào các ngày thứ Năm.

“Neighborhood Supersites” được đặt ra để cung cấp thời gian và địa điểm nhất định mà cộng đồng có thể lấy 32 cân thực phẩm – gồm rau trái, sản phẩm bơ sữa, và thịt – cho gia đình, cũng như các bữa ăn cho học sinh đủ một tuần.

Continue reading

Ủy Ban HISD tán thành sửa đổi ngân sách $41 triệu

$2.3 triệu tiền trợ cấp cho sức khỏe tâm thần, những hỗ trợ sau khi tan học cũng được thông qua

Ủy Ban Giáo Dục Khu Học Chánh Houston đã bỏ phiếu 8-0 với một phiếu vắng mặt để thông qua một sự sửa đổi ngân sách $41 triệu để tài trợ những giúp đỡ thêm cho giáo dục đặc biệt, trả cho các dụng cụ bảo vệ cá nhân (PPE), cải tiến dịch vụ lau chùi và đồ tiếp liệu, và các máy điện toán và “hotspot”.

Tài trợ thêm cho giáo dục đặc biệt lên đến $17 triệu và từng được cứu xét từ tháng Tám 2020. Ngân khoản này chính yếu sẽ trả cho các chuyên gia bệnh lý về tiếng nói để họ đến các trường mà học sinh có nhu cầu được nhận biết và cho phép mở rộng con số nhóm “Intensive Intervention” hiện có. Ngân khoản này cũng sẽ trả cho số chuyên gia tâm thần để giải quyết các thách đố về cảm xúc và hành vi của học sinh. Khu học chánh cũng sẽ dùng ngân khoản bổ sung để gia tăng số các chuyên gia vật lý trị liệu và các chuyên gia hỗ trợ kỹ thuật.

Continue reading

Hãy tham dự một khóa thông tin ảo cho phụ huynh trong chương trình “Gifted and Talented”

Sở “Gifted and Talented” của HISD đang cung cấp các khóa thông tin ảo cho phụ huynh về “Gifted and Talented”, thường được đơn giản đề cập là G/T, cho những phụ huynh nào muốn tìm hiểu thêm và các chương trình G/T của HISD.

HISD cung cấp hai sự chọn lựa chương trình G/T cho những học sinh trong các chương trình Vanguard Magnet và Vanguard Neighborhood. Các chương trình “Vanguard Neighborhood” được đề ra để đáp ứng các nhu cầu của học sinh G/T tại trường trong vùng của họ, và chương trình “Vanguard Magnet” cung cấp một môi trường mà học sinh G/T có thể làm việc với chúng  bạn tại một trường “Vanguard Magnet School.” 

Tất cả các trường K-12 của HISD đều cung cấp các chương trình này được đề ra để đáp ứng với nhu cầu của học sinh G/T. Cả hai chương trình này cung cấp một giáo trình khác biệt bởi thay đổi chiều sâu, sự phức tạp, và nhịp độ của chương trình tổng quát.

Sở “Gifted and Talented” của HISD đang cấp các khóa thông tin phụ huynh mà họ sẽ trình bày tổng quát về từng chương trình. Mỗi khóa sẽ cung cấp cùng một nội dung:

Continue reading

Học sinh HISD được chọn là ’Young Hero’ toàn quốc

Một học sinh lớp 12 trường trung học Bellaire vừa mới được chọn là người thắng giải “Gloria Barron Prize for Young Heroes” (các người hùng trẻ tuổi) vì công việc của em là nối kết những ai có thể bị đói với những người có thể cung cấp thực phẩm dinh dưỡng miễn phí.

Annie Zhu là một trong 15 người thắng giải thưởng uy tín này mà nó vinh danh người trẻ có tinh thần chung thuộc nhiều thành phần đa dạng sống ở Bắc Mỹ Châu.

Zhu là người đồng sáng lập Fresh Hub, để góp nhặt thực phẩm từ các chợ và tiệm bánh trong vùng Houston sau đó phân phối cho các khu xóm Houston được coi là khan hiếm thực phẩm. Cho đến nay, Fresh Hub đã góp nhặt được 10,000 cân thực phẩm và phân phối cho hơn 1,400 người.

Continue reading

HISD tổ chức “Virtual Multilingual Parent Leadership Conference” vào 24 tháng Mười

Sở “Multilingual Education” (giáo dục đa ngữ) của Khu Học Chánh Houston sẽ tổ chức đại hội phụ huynh lãnh đạo thường niên lần thứ 4 “Virtual Parent Leadership Conference” cho các phụ huynh để biết cách hỗ trợ và những chiến thuật mà nó sẽ giúp học sinh thành công khi học ở nhà.

Đại hội này sẽ được tổ chức ảo từ 9g sáng đến 12g15 trưa thứ Bảy, 24 tháng Mười. Đại hội này được đề ra cho các phụ huynh và giám hộ của các học sinh HISD.

Đại hội năm nay sẽ có đặc điểm là một chuỗi khóa hội thảo về cách phụ huynh làm việc với con em tại nhà. Đại hội này sẽ có đặc điểm là có các diễn giả nổi tiếng, họ sẽ thông tin và hứng khởi các phụ huynh của những học sinh đang học Anh Ngữ để trở nên người hỗ trợ cho việc giáo dục con em mình. Các khóa này sẽ được cung cấp bằng tiếng Anh và Tây Ban Nha. Có thông dịch.

Continue reading

Chương trình D.A.R.E. trở lại học khu với chương trình huấn luyện cảnh sát HISD

Khu Học Chánh Houston đã công bố việc trở lại của chương trình “Drug Abuse Resistance Education” (D.A.R.E. – giáo dục chống lạm dụng ma túy ) trong một số trường HISD trong cuộc họp báo hôm thứ Hai.

“Tôi rất phấn khởi về chương trình D.A.R.E. trở lại HISD,” Tổng Giám Đốc Lâm Thời Grenita Lathan nói. “Chúng tôi nhất định bảo đảm rằng mọi học sinh không chỉ nhận được một sự giáo dục tốt, nhưng còn rằng họ đến trường không bị ảnh hưởng này và được chuẩn bị đón nhận sự giáo dục tốt.”

Trong sự hợp tác với Dân Biểu Jarvis Johnson, D.A.R.E. America, Sở Cảnh Sát HISD, và Sở Cảnh Sát Houston, chương trình này sẽ khởi sự huấn luyện 35 cảnh sát viên HISD và bảy cảnh sát Houston về việc dạy học sinh cách phòng ngừa dựa trên bằng chứng.

Continue reading

HISD cử hành Tháng Các Hiệu Trưởng Toàn Quốc với e-cards, mạng xã hội

HISD cử hành Tháng Các Hiệu Trưởng Toàn Quốc với e-cards, mạng xã hội

Tháng Mười, là Tháng Các Hiệu Trưởng Toàn Quốc và Khu Học Chánh Houton khuyến khích mọi học sinh, phụ huynh, nhân viên, và phần tử cộng đồng hãy cùng tôi vinh danh và cảm ơn các hiệu trưởng của học khu.

Các tổ chức “American Federation of School Administrators” (AFSA), “National Association of Elementary School Principals” (NAESP), và “National Association of Secondary School Principals” (NASSP) cùng hợp tác để chúc mừng các nhà lãnh đạo giáo dục này.E

Học sinh, phụ huynh, nhân viên, và phần tử cộng đồng trong HISD có thể tải xuống các e-cards trong HoustonISD.org/PrincipalsMonth để phóng lên mạng xã hội và tỏ lòng biết ơn họ.

Continue reading