Chương Trình Công Nghệ trường Waltrip HS được công nhận vì số chứng chỉ cao

Công ty ứng dụng công nghệ SOLIDWORKS công nhận trường Trung Học Waltrip vì có số chứng chỉ CSWQ cao nhất tiểu bang.

Các đại diện từ SOLIDWORKS, “Lab Resources” và Sở Giáo Dục Kỹ Thuật và Ngành Nghề  của Khu Học Chánh Houston đã đến thăm trường này và các học sinh công nghệ vào hôm thứ Tư.

Trường Waltrip High School có 17 học sinh có chứng chỉ CSWA (Certified SOLIDWORKS Associate), và con số đó được hy vọng sẽ gia tăng gấp đôi năm nay, theo Giáo Chức Stephanie Witherspoon của sở Giáo Dục Kỹ Thuật và Ngành Nghề. Bà và Adel Rakha trông coi chương trình này.

“Các học sinh nhận ra rằng bất cứ họ là ai,” Witherspoon nói. “Vấn đề là nếu quý vị đem lại sự giảng dạy tốt, rõ ràng, và học sinh có một khát vọng. Chúng tôi có đủ loại học sinh đã đạt được điều này, và thật vui để nhìn thấy sự công bằng.”

Chứng chỉ SOLIDWORKS bao gồm sự thiết kế cách hệ thống chất lỏng, vẽ bằng máy điện toán, và công nghệ cơ khí. Trường có thể mở nhiều cánh cửa cho các nghề trong một số lĩnh vực công nghệ.

“Tôi muốn cảm ơn [Witherspoon] vì bà là một người ngoại hạng thực hiện chương trình này, theo dõi nó, và mọi người đều đủ điều kiện,” James Jackson nói, ông là Quản Lý Buôn Bán Vùng của SOLIDWORKS cho Bắc Mỹ, Ba Tây, Mễ, và Gia Nã Đại.

Các học sinh trường Waltrip nào đã hoàn tất chứng chỉ CSWA thì sau đó có thể làm việc để đạt được chứng chỉ CSWP (Certified SOLIDWORKS Professional in Mechanical Design).

Các lớp Công Nghệ tại trường Waltrip High School là một phần của chương trình Magnet Choice của HISD và chú trọng đến sự thiết kế, phát triển, sử dụng máy, và cơ cấu.

Tổng giám đốc House nói vắn tắt cho các người lãnh đạo về kế hoạch chiến thuật năm năm của ông

Tổng Giám Đốc Millard House II của Khu Học Chánh Houston đã vắn tắt về kế hoạch chiến thuật năm năm cho các viên chức dân cử trong vùng Houston vào hôm thứ Ba, 5 tháng Tư, 2022.

Tổng Giám Đốc House đã trả lời nhiều câu hỏi của các nhà lập pháp tiểu bang cũng như các phần tử của Hội Đồng Thành Phố Houston. Ngoài ra, ông House cũng đã trả lời các câu hỏi về kế hoạch của HISD để giải quyết sự thất thoát học hành có liên quan đến COVID-19, ảnh hưởng của đại dịch này về xã hội-cảm xúc của học sinh, và các kế hoạch để bảo đảm mọi học sinh HISD được cung cấp một cảm nghiệm tiêu chuẩn về giáo dục, bất cứ trường và khu xóm nào.

“Tôi rất cảm kích trước sự hiện diện đông đủ của các viên chức dân cử vào buổi họp sáng thứ Ba,” ông House nói. “Sau phần trình bày, họ đã hỏi nhiều câu hỏi thâm trầm. Hiển nhiên, những người lãnh đạo của Houston hiểu được các thách đố mà HISD đối diện và lưu tâm sâu xa đến sự thành công của học sinh.”

Các phần tử của Ủy Ban Giáo Dục HISD và Tiểu Ban Cố Vấn Lập Pháp của khu học chánh cũng tham dự.

“Bởi tham dự cuộc họp hôm nay, các viên chức của Houston cho thấy sự quyết tâm của họ để hiểu những phức tạp của kế hoạch chiến thuật năm năm của chúng tôi,” Giám Đốc Giao Tế Chính Quyền của HISD là Matthew Conner nói. “Chúng tôi được vinh dự giải thích kế hoạch này và trả lời các câu hỏi. Sự tham dự và hỗ trợ của họ thì quan trọng cho sự thành công của HISD.”

Triển lãm ngành nghề ‘When I Grow Up’ sẽ được tổ chức ngày 23 tháng Tư

Hàng chục nhà triển lãm từ các công ty nội địa sẽ có mặt để giúp học sinh khám phá những lựa chọn trong các kỹ nghệ có nhiều nhu cầu, phát triển mạnh trong cuộc triển lãm thường niên lần thứ mười “When I Grow Up”.

Năm nay, sinh hoạt này trở lại diện đối diện và sẽ xảy ra vào ngày thứ Bảy, 23 tháng Tư, từ 10g sáng đến 1d trưa tại Trung Tâm Hỗ Trợ Giáo Dục Hattie Mae White (4400 W. 18th Street, 77092). Tất cả học sinh HISD lớp K-12 đều được mời tham dự.

Các doanh nghiệp tham dự sẽ có những trưng bày, triển lãm hấp dẫn, và các sinh hoạt để thu hút và gợi óc tưởng tượng của học sinh và khích động các em hãy tiếp tục việc học hướng đến các ngành nghề và cơ hội giáo dục. Các xe bán thực phẩm cũng có mặt tại hiện trường.

Thanh thiếu niên từ 16-24 tuổi sẽ có thể nộp đơn và được phỏng vấn ngay tại chỗ về nhiều việc làm mùa hè tại các công ty mà họ hợp tác với khởi xướng “Hire Houston Youth” (thuê mướn giới trẻ Houston). Khởi xướng, bắt đầu từ 2016, cung cấp cho học sinh tối thiểu tám tuần lễ làm việc.

Muốn biết thêm thông tin, vui lòng liên lạc Career Readiness hoặc gọi số 713-556-6981.

Ghi danh học sinh mới cho niên khoá 2022-2023 hiện khai mở

Trong Khu Học Chánh Houston, các trẻ em mơ ước LỚN. Các giáo chức với tâm hồn và đam mê giúp học sinh đến sự thành công. Mọi trường đều có một chuyên gia để có thể giúp đỡ với thực phẩm, y phục, chỗ ở, và nhiều điều khác. Và có sự chọn lựa học hành độc đáo cho con em của quý vị.

Các học sinh mới từ lớp Mẫu Giáo đến 12 có thể ghi danh trong Khu Học Chánh Houston cho niên khoá 2022-2023.

Trang ghi danh trên mạng cho phép phụ huynh và giám hộ mới đến khu học chánh này có thể điền đơn ghi danh. Một khi đơn được nộp, các trường sẽ hoàn tất thủ tục ghi danh cho học sinh.

Các phụ huynh và giám hộ trở lại Khu Học Chánh Houston sẽ có thể điền đơn xác nhận sự trở lại của học sinh qua chương mục “HISD Connect Parent Portal” vào thứ Hai, 2 tháng Năm. Các trường sẽ cứu xét các đơn xác nhận này trong mùa hè. Như một nhắc nhở, chương mục “Parent Portal” có thể được sử dụng để theo dõi sự chuyên cần, điểm hạng, lịch trình lớp, và nhiều điều khác của học sinh.

Để tìm trường trong khu vực của con em quý vị, hãy vào trang www.HoustonISD.org/FindASchool.

Nếu con em quý vị thích theo học một trường muốn chọn mà không có trong khu vực gần nhà, hãy vào trang www.HoustonISD.org/SchoolChoice để biết thêm thông tin.

Các đơn xin vào lớp Vườn Trẻ (Pre-Kindergarten) theo sau thủ tục nộp đơn chọn trường. Các chi tiết khác về thủ tục này có thể tìm thấy trong trang www.HoustonISD.org/PreK.

Đại Hội Giới Trẻ RISE cho các chương trình dìu dắt của HISD được định vào 1 tháng Tư

Học sinh từ các chương trình dìu dắt của HISD là “Ascending to Men” (ATM) và “Resilient Outstanding Sisters Exemplifying Success” (ROSES) sẽ được cử hành trong Đại Hội Giới Trẻ RISE: “Realizing I’m Someone Exceptional”.

Sinh hoạt này sẽ diễn ra qua zoom vào thứ Sáu, 1 tháng Tư. Khóa họp cho các trường tiểu học thì từ 9-10g sáng. Khóa họp cho các trường trung học thì từ 2-3g trưa.

Chủ đề năm nay là “The Journey to Self-Confidence” (hành trình đến sự tự tin), nhắm đến sự gia tăng khả năng, sự lãnh đạo, và tích cực nói về mình của giới trẻ.

Các chương trình dìu dắt của HISD,  ATM và ROSES, nhằm vun xới các đặc điểm trong một vài lãnh vực để trang bị cho học sinh – nhất là từ các cộng đồng không được phục vụ với kiến thức, sự tự tin, và các khả năng cần thiết để dấn mình vào hành trình hậu trung học.

Các viên chức tuyển cử ‘được giáo dục’ trong chuyến thăm trường Milby HS

Các ủy viên Khu Học Chánh Houston, các dân biểu, nghị sĩ, hợp tác viên chương trình, và nhân viên đã cùng với học sinh trường Trung Học Milby khởi sự chuyến thăm trường khai mạc sinh hoạt “Get Educated on HISD” (được giáo dục trong HISD).

Nhóm này học hỏi về chương trình nghệ thuật nấu ăn của trường Milby được bảo trợ bởi “Pappas Restaurants”, các chương trình magnet vững chắc chú trọng đến STEM và kỹ nghệ dầu khí, lớp hàn hiện đại, và chương trình xây cất hai tín chỉ được bảo trợ bởi Marek Construction, mà chương trình này cũng trong sự hợp tác với Đại Học Cộng Đồng Houston. 

“Chính tôi là một cựu học sinh trường Milby, và với thành phần nhân sự có đến hơn 50% cựu học sinh Milby, chúng tôi biết thật giá trị và quan trọng dường nào khi học sinh tốt nghiệp với các khả năng kiếm thị trường này,” Hiệu Trưởng Ruth Pena nói. “Chúng tôi vui mừng có những chương trình mà học sinh khi từ giã trung học có được các chứng chỉ và kiến thức cao để giúp họ một bước gần hơn với con đường sự nghiệp hoặc ngay cả khởi sự thương mãi cho chính họ.”

Các Dân Biểu Alma Allen, Ann Johnson, Christina Morales, và Nghị Sĩ Carol Alvarado đứng bên cạnh các học sinh khi họ được phục vụ bữa ăn dành cho học sinh, tham dự việc kiểm tra sức khỏe, và cung cấp những hướng dẫn từng bước trong môn nghệ thuật và khoa học thẩm mỹ, xây cất, kỹ sư, hàn, và các hệ thống điện lạnh.

Các học sinh nêu cao tầm quan trọng của các khả năng và tin tưởng rằng các chương trình này sẽ tiếp tục xây dựng trong nhiều năm tới khi họ tìm cách trở nên những người lãnh đạo kỹ nghệ, doanh nhân, và hỗ trợ gia đình họ.

Tổng Giám Đốc House đọc sách cho học sinh trong khởi xướng văn hóa vùng Houston

Trong sinh hoạt “Houston Reads Day” năm thứ hai, 400 người tình nguyện đọc sách cho các học sinh lớp vườn trẻ và tiểu học trong các trường vùng Houston vào hôm thứ Tư.

Một trong những người tình nguyện là ông Tổng Giám Đốc Khu Học Chánh Houston Millard House II, ông đã tham dự lớp hai tại trường Tiểu Học Bruce trong khu năm của Houston.

Các học sinh thông cảm với ông House ngay lập tức khi ông chia sẻ chính sự gắng sức của ông khi là một người trẻ bị ngọng và khó đọc chữ.

“Nó khiến tôi lâu hơn để hiểu , do đó tôi thực sự không tiến bộ đọc chữ như các em cho đến khoảng lớp ba,” ông House nói. “Nhưng các em biết điều gì đã giúp tôi tốt hơn không?”

“Đọc sách!” Một vài học sinh trả lời.

“Đọc sách thì rất quan trọng, ngay cả khi các em rất ít tự tin về điều đó,” ông House nói. “Các em phải cố gắng hết sức.”

Sau đó ông House đọc cuốn “Green Eggs and Ham” của Dr. Seuss, một trong những cuốn ông thích, cho các học sinh hăng hái đọc lớn theo vần.

“Các em ngày nay tuyệt đối tuyệt vời,” ông House nói. “Chúng rất phấn khởi khi có mặt ông tổng giám đốc, nhưng tôi nghĩ các em còn phấn khởi hơn khi có ông thị trưởng ở đây. Hôm nay tôi vô cùng sung sướng để hợp tác với ông thị trưởng và thực sự nhấn mạnh đến sự quan trọng của văn hóa và đọc sách.”

Trường Tiểu Học Bruce còn chào đón Thị Trưởng Sylvester Turner và một vài cầu thủ đội Houston Texans trong ngày “Houston Reads Day”. Nỗ lực này được khởi sự bởi tổ chức vô vị lợi địa phương là “Literacy Now” và nhắm đến việc gây ý thức về sự khủng hoảng văn hóa ở Houston.

Gần 41% trẻ em vùng Houston thì không sẵn sàng vào lớp mẫu giáo, và 73% học sinh lớp ba thì không đọc đúng cấp lớp. Khả năng đọc thông thạo vào cuối lớp ba là một dấu hiệu tiên đoán quan trọng về sự tốt nghiệp trung học và các kết quả bất lợi khác, gồm các trở ngại về lối đối xử, không có việc làm, tội phạm, và vô gia cư.

“Literacy Now” hoạt động để các kết quả đó tốt hơn bằng cách tăng cường cho trẻ em và gia đình qua văn hóa, lãnh đạo, và các khả năng sinh sống.

Giáo chức lớp hai trường Tiểu Học Bruce là cô Tanitra Robinson rất cảm động khi ông Tổng Giám Đốc chia sẻ câu chuyện đời ông với học sinh. Hàng ngày cô nhìn thấy chứng khó đọc ảnh hưởng thế nào đến các học sinh trẻ.

“Điều này thực sự đem hy vọng cho chúng tôi là giáo chức, và nó cũng đem hy vọng cho học sinh rằng nếu tôi khó đọc chữ, tôi lớn lên và là một tổng giám đốc, thì còn đâu là giới hạn?” cô Robinson nói. “Để các em thực sự thấy đời sống thực tế, diện đối diện, ở giây phút này, điều đó thực sự là một ơn phước.”

Ngày “Houston Reads Day” đến với 14,000 học sinh từ vườn trẻ cho đến lớp ba tại 21 trường trong Khu Học Chánh Houston và Aldine.

Ghi danh học sinh mới niên khoá 2022-2023 vào thứ Hai, 4 tháng Tư

Trong Khu Học Chánh Houston, các học sinh ước mơ LỚN. Các giáo chức có tâm hồn và đam mê hơn ai hết sẽ giúp học sinh thành công. Mọi trường đều có một chuyên gia mà họ có thể giúp đỡ về thực phẩm, y phục, chỗ ở, và nhiều thứ khác. Và còn có một sự chọn lựa học hành độc đáo cho con em quý vị.

Bắt đầu từ thứ Hai, 4 tháng Tư, các học sinh mới từ lớp K-12 có thể ghi danh vào các trường HISD cho niên khoá 2022-2023.

Trang ghi danh trên mạng cho phép phụ huynh và giám hộ nào mới đến khu học chánh này làm đơn. Một khi đơn ghi danh được nộp, các trường sẽ hoàn tất việc ghi danh học sinh.

Những phụ huynh và giám hộ nào trở lại Khu Học Chánh Houston sẽ có thể điền đơn xác nhận học sinh trở lại qua trang “HISD Connect Parent Portal Account” vào thứ Hai, 2 tháng Năm. Các trường sẽ cứu xét đơn xác nhận trong mùa hè. Xin nhắc lại, “Parent Portal Account” có thể được dùng để theo dõi sự chuyên cần, điểm hạng, lịch trình lớp, và nhiều điều khác của học sinh.

Để tìm trường trong khu vực của con em, hãy vào trang www.HoustonISD.org/FindASchool.

Nếu con em quý vị thích theo học một trường tùy ý chọn mà trường này không ở trong khu vực, hãy vào trang www.HoustonISD.org/SchoolChoice để biết thêm thông tin.

Những đơn xin vào lớp “Pre-Kindergarten” (vườn trẻ) thì tuân theo thủ tục chọn trường. Các chi tiết khác về thủ tục này có thể tìm thấy trong trang www.HoustonISD.org/PreK.

Các sân bóng chày và bóng mềm của HISD được nâng cấp nhờ tổ chức “DICK’S Sporting Goods Foundation”

Các sân bóng chày và bóng mềm của Khu Học Chánh Houston được an toàn hơn và ít bị lụt nhờ một tài trợ “Sports Matter” trị giá $70,000 của tổ chức “DICK’S Sporting Goods Foundation”.

Tổng Giám Đốc Millard House II đã nhận một chi phiếu trong nghi thức tại vận động trường Delmar vào hôm thứ Ba. Những cải thiện này đã được hoàn tất và được trả bởi tài trợ này.

Các mặt sân bên trong tại các địa điểm đấu banh của HISD đã được nâng cấp. Đó là các thao đường Barnett, Butler, Cowart, và Delmar Sports Complexes.

“Một môi trường an toàn mà trong đó để thi đua là điều kiện tối thiểu cho các học sinh thể lực,” ông House nói. “Nhờ sự độ lượng của ‘DICK’S Sporting Goods’ và ‘DICK’S Sporting Goods Foundation’, học sinh chúng tôi được an toàn hơn và các trận đấu ít bị trì hoãn vì mưa lớn. Ngoài ra, chúng tôi cũng tri ân là số tiền của DICK’S trả đã cải tiến các mặt sân được sử dụng bởi các đội bóng mềm và bóng chày nam cũng như nữ của chúng tôi.”

Những cải tiến này giải quyết sự hao mòn tự nhiên liên quan đến các tình hình thời tiết và việc sử dụng thường xuyên bởi hơn hai chục trường trung học II cấp để tranh tài tại bốn vận động trường HISD.

“Là một cựu nữ học sinh thể lực, tôi biết rằng HISD quyết tâm đảm bảo các nữ học sinh có được một cơ hội đồng đều để phát triển, kiếm được học bổng và thi đua ở mức đại học,” Quản Trị Viên Thể Lực Leslie Harris nói. “Tài trợ này giúp bảo đảm rằng thế hệ học sinh kế tiếp sẽ có các sân ngang hàng với cơ sở của các đối thủ của mình.”

Đã hơn 15 năm kể từ khi các mặt sân tại các thao đường bóng mềm và bóng chày của HISD được nâng cấp.

“Trong ‘DICK’S Sporting Goods’, chúng tôi tin rằng thể thao làm cho người ta tốt hơn và chúng tôi hãnh diện hỗ trợ Khu Học Chánh Houston với một tài trợ ‘Sports Matter’ cho các chương trình bóng chày và bóng mềm của họ,” Quản Lý Tiếp Thị Cộng Đồng của “DICK’S Sporting Goods” là ông Aaron Pisk nói như thế.

HISD vinh danh các Hiệu Trưởng của Năm trong các nghi thức trao giải trong trường

Tổng Giám Đốc Millard House II cùng với nhân viên, vận động viên của trường Trung Học Lamar, và các nhà giáo dục từ các trường khác để làm ngạc nhiên bà Rita Graves với giải thưởng “Secondary Principal of the Year” vào hôm thứ Hai.

“Tôi không hiểu làm sao nhóm của tôi quy tụ lại mà tôi không biết,” bà Graves nói.

Bà Graves ở trường “Lamar High School” từ 2018, nhưng bà đã phục vụ HISD hơn hai thập niên. Ảnh hưởng của bà trên học khu và các đồng nghiệp thì hiển nhiên bởi nhiều hiệu trưởng từ các trường khác đến tham dự buổi trao giải thưởng này.

“Bà là người mà tôi tiếp tục gọi điện thoại,” hiệu trưởng trường Bellaire là ông Michael McDonough nói. “Bà ấy không chỉ là một hiệu trưởng giỏi, nhìn thấy bà từ trường Roberts đến Pin Oak và ở trường Lamar đây, bà là một hiệu trưởng tuyệt vời và là một người bạn rất tốt.”

Bà Graves cho là những người chung quanh bà đã giúp bà thành công là một hiệu trưởng.

“Tôi đến đây hàng ngày và thi hành điều tôi yêu thích và nhìn thấy các học sinh thực sự biết nhận trách nhiệm trong hành trình trưởng thành,” bà Graves nói. “Điều đó rất có ý nghĩa với tôi khi thi hành điều đó, và tôi phải thi hành điều đó với một số người rất tốt trong học khu này. Tôi muốn cảm ơn nhóm của tôi ở trường Lamar đây, bởi vì quý vị đã giúp cho công việc của tôi dễ hơn nhiều và chắc chắn là một ước mơ cho tôi.”

Trong một nghi thức khác, bà Trealla Epps của trường “Roberts Elementary School” được chọn là Hiệu Trưởng Tiểu Học của Năm.

Tổng Giám Đốc House, nhân sự, học sinh, và các phần tử của trường Roberts PTO đã chào mừng bà Epps ngấn lệ trong thư viện trường này.

“Bà là bản toát yếu của những gì mà giới trẻ và cộng đồng này nhìn đến về diện hy vọng, hứng khởi, và những gì họ thực sự cần để tiến bước và sẵn sàng lên đại học và chọn nghề,” ông House nói.

Bà Epps ở trường Roberts từ 2015, nhưng bà từng ở trong HISD 29 năm. Ngay từ lúc đầu, bà luôn đặt học sinh lên trên hết, bà biết đến họ một cách cá biệt.

Một số học sinh được cơ hội để chia sẻ thêm về những giao tiếp cá nhân với bà Epps trong phần trình bày thật xúc động “ode to Ms. Epps”.

Từng người một, các học sinh này đã chào mừng bà trong các ngôn ngữ khác nhau và kể những câu chuyện về các giây phút đáng nhớ của họ trong nhiều năm.

“Tôi muốn các em biết rằng các em quan trọng và ngay cả khi có những gì không tuyệt hảo, chúng tôi cùng làm việc cho một mục đích chung, và điều đó giúp các em trở nên tốt nhất có thể,” bà Epps nói.

Các bà Epps và Graves sẽ được vinh danh trong một nghi lễ Vinh Danh Hiệu Trưởng tại Trung Tâm Giáo Dục Vùng 4 vào thứ Năm, 7 tháng Tư.